Tip na výlet: Vydejte se za Palackým do Lobkovic

18.6.2019
Petr Matura

Ves Lobkovice se připomíná již v roce 1341. Z významných majitelů můžeme zmínit třeba osobního přítele krále Václava IV. Jana Čůchu ze Zásady. Byl to významný politik tehdejší doby a například čtenáři historických knih spisovatele Jana Bauera si určitě na tuto postavu našich dějin vzpomenou.

Brandýský zámek představil život za císaře Rudolfa II. i dobová řemesla

Samotná tvrz je prvně zmiňována v roce 1403, kdy náležela pražskému měšťanovi Prokopu Kruknerovi. Ten si vybral výhodně položené místo chráněné bažinami a svahy ostrohu. Do dnešních dob se dochoval příkop před západním traktem dnešního zámku. Původní tvrz byla zřejmě nejprve dřevěná. Majitelé se zde rychle střídali a pro nás je asi nejzajímavějším zakladatel rodu Lobkoviců Mikuláš z Újezda. Ten přistoupil k přestavbě původní tvrze v rozsáhlejší gotický věžovitý objekt. Další zajímavou etapou je pak rok 1450, kdy tvrz oblehlo a dobylo vojsko Jiřího z Poděbrad. V roce 1451 však Jiří z Poděbrad tvrz vrátil Janu Popelovi zpět a ten se stal jeho přívržencem.

Město Slaný získalo od investora park a zámeček v lokalitě Benar

Počátkem 17. století došlo k rozšíření nevelké gotické tvrze na renesanční zámek. Asi se tak stalo za majitele Jana Ratibora Sekerky, neboť v roce 1610 se již v listinách připomíná jako zámek.

Nový rozkvět zámku nastal až v roce 1829, kdy jej zakoupil advokát Jan Měchura. Ten pojal opravy tehdy chátrající budovy tak citlivě, že vzhled zámku se téměř nezměnil. Dcera Jana Měchury, jež zámek zdědila v roce 1840, byla manželkou právě již zmiňovaného Františka Palackého. Palacký si zámek velmi oblíbil a prožil zde téměř celé období bachovského absolutismu, kdy musel zanechat veřejné činnosti. Na vlastní přání byl František Palacký také na starém, dnes již zrušeném hřbitově dne 31. 5. 1878 pohřben. Na pobyt Palackého upomíná pamětní deska, která je dnes uložena ve výstavní síni zámku.

Po smrti Palackého zdědil zámek jeho syn JUDr. Jan Palacký. Ten ho prodal roku 1897 knížeti Mořicovi z Lobkovic, jenž usiloval získat zpět nejstarší rodové sídlo. V roce 1948 byl zámek zestátněn a sídlil zde depozitář Národního technického muzea. Počátkem 80. let převzala zámek Filozofická fakulta Karlovy univerzity. Dnes je majitelem zámku opět rodina Lobkoviců. Pro veřejnost jsou otevřeny pouze čtyři místnosti, které však určitě stojí za návštěvu. Dozvíme se zde množství poutavých informací o naší historii a zasvěcený průvodce případně velmi rád doplní další podrobnosti. Po domluvě je přístupná i místní zvonice a již zmíněný hřbitov.

FOTO: Zámek Lobkovice

Zámek Lobkovice - Zámek Lobkovice (2)Zámek Lobkovice - Zámek Lobkovice (3)Zámek Lobkovice - Zámek Lobkovice (4)Zámek Lobkovice - Zámek Lobkovice (1)Zámek Lobkovice - Zámek Lobkovice (5)

Cesta k této unikátní, avšak nenápadné památce vede po značené cestě z Neratovic po rovině pouhé tři kilometry. Určitě nepřehlédneme ani kamennou knihu na břehu Labe, která je právě vzpomínkou na Františka Palackého. Nedávno ke knize také přibyla báseň místního umělce a průvodce Josefa Kubiase. Tento nenáročný a přitom zajímavý výlet určitě mohu všem doporučit.Nepřehlédněte