• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Ustoupí hřiště přepychovému hotelu? Břevnovští se bouří a proti záměru se odvolali

  2.8.2018
  Marcel Mihalik
  Další fotky

  Hřiště, kde začínal hrát fotbalový reprezentant Pavel Horvath či Jan Berger, se dočká zástavby. Stavba luxusního hotelu na bývalém hřišti dostala od stavebního úřady Prahy 6 zelenou.

  Na hřišti, kde ve svých pěti letech s čutáním do míče začínal někdejší fotbalový reprezentant Pavel Horváth (43) či Jan Berger (62) má vzniknout luxusní wellness hotel. S tím ale nesouhlasí břevnovští usedlíci ze Sdružení Tejnka, kteří se proti zástavbě bývalého fotbalového hřiště FC Dragoun Břevnov odvolali. „Není podle nás náhoda, že Odbor výstavby Úřadu Městské části Praha 6 vydal souhlas s umístěním „Sportovního centra Ladronka“ jen několik dní před začátkem letních prázdnin a státních svátků. Čtrnáctidenní lhůtu na odvolání je při takovém načasování mnohem snazší prošvihnout,“ zveřejnilo na svém facebookovém profilu Sdružení Tejnka. I přes šibeniční termín se však spolku podařilo ke stavebnímu úřadu odvolat včas. „Máme za to, že záměr je v rozporu s územním plánem,“ míní za občanskou iniciativu její předseda Marek Šálek.

  Záměr je plný chyb

  Záměr je podle kritiků plný chyb, zmatečných výroků a nezákonností. Není například zřejmé a přezkoumatelné, kolik parkovacích míst developer na bývalém hřišti plánuje. Na jednom místě dokumentu uvádí, že „v areálu bude celkem 60 parkovacích stání“, z toho „42 krytých stání, parkovacích stání na povrchu bude 12“. V dalších částech napadeného rozhodnutí se přitom hovoří o 48 místech pro osobní automobily v garáži. Tejnka rozebrala také chybné řešení odvodu odpadních vod. „Je nepřípustné zaústit přepad dešťové kanalizace do splaškové kanalizační přípojky. Odvod srážkových vod z venkovního parkoviště přímo do vsakovací galerie nezaručuje ochranu před znečištěním (úkap apod.),“ zmínila mimo jiné v odvolání.

   

  Čtyřpodlažní hotel v blízkosti rezidenční čtvrti

  Přepychový hotel, který má vyrůst na škváře, kde začínal malý Horváth s fotbalem, bude čtyřpodlažní. Dále navážou čtyři třípodlažní budovy a jeden společný sklep a hřiště 44×22 metrů. Celkově by stavba měla zabrat zhruba 5042 m2. „Minimální vzdálenost nadzemní stavby Sportovního centra od nebližšího bytového domu obytného souboru La Crone bude pouhých 11 metrů,“ uvádí se v rozhodnutí o umístění stavby vydaném stavebním úřadem Prahy 6, který vede Petr Malotin, nyní v pracovní neschopnosti.

  FOTO: Tejnka – La Crone – FC Dragoun Břevnov

  Tejnka – La Crone – FC Dragoun Břevnov - Břevnov 7,2018Tejnka – La Crone – FC Dragoun Břevnov - Tejnka 2015Tejnka – La Crone – FC Dragoun Břevnov - Břevnov 7,2018Tejnka – La Crone – FC Dragoun Břevnov - Břevnov 7,2018Tejnka – La Crone – FC Dragoun Břevnov - Bøevnov 7,2018
  Další fotky
  Tejnka – La Crone – FC Dragoun Břevnov - Bøevnov 7,2018Tejnka – La Crone – FC Dragoun Břevnov - Bøevnov 7,2018Tejnka – La Crone – FC Dragoun Břevnov - Bøevnov 7,2018Tejnka – La Crone – FC Dragoun Břevnov - Bøevnov 7,2018Tejnka – La Crone – FC Dragoun Břevnov - Bøevnov 7,2018Tejnka – La Crone – FC Dragoun Břevnov - Bøevnov 7,2018

  Naštvaní sousedé

  Toto rozhodnutí vzbudilo velkou bouři nevole i mezi novými obyvateli nedávno dokončené Residence La Crone. Nedostali prý relevantní informaci o možné budoucí podobě svého bezprostředního sousedství, navíc se vinou protahované kolaudace nemohli včas přihlásit do územního řízení. Iniciovali proto petici. S jednou z petentek jsme se i sešli.

  „To jsme nadšeni,“ ironicky přiznala pod podmínkou anonymity žena, která právě v rezidenci La Crone vlastní nemovitost. Jak jsme zjistili, majitelka byla před investicí ujišťována, že v okolí k žádné zástavbě nedojde. „Když jsme se ptali na stavebním odboru, řekli nám tak nějak neurčitě, že se zástavbou se tam v nejbližší době úplně nepočítá. Uběhlo půl roku a v tichosti vydali rozhodnutí o stavbě hotelu,“ zlobí se žena.

  Nespokojení politici

  Postup stavebního odboru se nelíbí ani opozici. „Jednání stavebního odboru je nepřijatelné. Teď se ukazuje, proč museli zelení odejít z vedení městské části. Je zjevné, že vedení radnice podlehlo mámení stavebních lobbyistů a přestali hájit zájmy občanů,“ řekl Antonín Nechvátal (Zelení).

  Ačkoli stavební úřad Prahy 6 rozhodl o umístění stavby, už i koalice couvá. „Radnice se následně proti projektu odvolala,“ uvedl mluvčí šestky Ondřej Šrámek.

  „Malý Strahov“ je místo, kde se zastavil čas. Stará klášterní knihovna skrývá nejedno tajemství

   

  Že by karma?

  O motivaci při rozhodování, komu udělit povolení a komu ne, se u Petra Malotina, šéfa stavebního úřadu, spekuluje už dlouhá léta. Když právě s ním se loni před Vánoci zřítila Trojská lávka a jednašedesátiletý úředník spadl do ledové Vltavy, komentovali to někteří jeho kolegové nepěknými slovy: „Doběhla ho karma.“ Náš REGION má mezi zaměstnanci úřadu své zdroje, které pochopitelně chrání.

  Středověký Břevnovský klášter zahalen do tajemství. K čemu kdysi mniši využívali pivo a čím klášter posloužil StB?

   

  Co je mimo jiné uvedeno v odvolání proti výstavbě hotelu na bývalém hřišti:

  „Máme za to, že záměr je v rozporu s územním plánem. Územní plán určuje plochu k využití SP – sport, tj. území pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu. (…), není nijak specifikováno, k jakému konkrétnímu účelu budou víceúčelové sály pro sportovní využití určeny. (…) Uvažovanému charakteru zástavby napovídá regulativ, který připouští 20 % jiného využití než sportovního, za dodržení podmínky, že jiné funkce budou souviset s vymezeným funkčním využitím (= sportem), což v daném případě není splněno. Z podstaty věci nelze tyto dvě plochy porovnat v míře zastavění a spokojit se argumentací, že záměr nevybočuje ze standardů obytné plochy, protože obytná plocha ve své podstatě v územním plánu směřuje úplně k jinému cíli (mj. i urbanistickému a architektonickému) než plocha určená pro sport. Záměr se tedy jeví jako účelové obcházení územního plánu s cílem fakticky se domoci jiného (lukrativnějšího) využití dotčeného území. Záměr přitom musí svému účelu odpovídat nikoliv jen názvem, ale i obsahem projektové dokumentace, což v daném případě není splněno. Tato nepřiměřenost kapacit záměru činí napadené rozhodnutí nezákonným. Vzhledem k tomu, že napadené územní rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy a současně, že umístění stavby „Sportovní centrum Ladronka“ je v rozporu s platným územním plánem a s platnými právními předpisy, navrhuji, aby odvolací orgán napadené územní rozhodnutí o umístění stavby „Sportovní centrum Ladronka“ zrušil a vrátil věc k novému projednání.“

  Za Sdružení Tejnka Marek Šálek, předseda spolku

  Šestka prodává areál pro výstavbu bytových domů skupině Penta. Opozičním Zeleným se to ani trochu nelíbí  Nepřehlédněte