V Bavorském lese i na Šumavě přibývá turistů, kteří nocují v přírodě „na divoko“

2.8.2021
Andrea Jančová
Někteří turisté jsou vybaveni stanem, jiní mají spací pytel, se kterým stráví noc například v přístřešku na ochranu proti nepříznivému počasí. Strážci parku Bavorský les objevují stále nové způsoby nocování na domnělých nocovištích, která jsou často uprostřed klidového území. Návštěvníci v lese dokonce často rozdělávají oheň. To je nejen zakázáno, ale je to i nezodpovědné kvůli riziku lesních požárů,“ upozorňuje Leibl. Když strážci nocující kontrolují, ti jim obvykle vysvětlují, že chtějí v divočině něco zažít. „My jsme ale chráněné území a ne zážitkové hřiště.“

Díky filosofii „Nechat přírodu být přírodou“ se v národním parku vyvinula jedinečná biologická rozmanitost. Svůj domov zde opět našla vzácná zvířata jako rys, vydra, tetřev hlušec nebo puštík bělavý. Jelikož tlak turistů v posledních letech nepřetržitě roste, je důležité, aby návštěvníci alespoň v noci nerušili především divoká zvířata. „Když plaché zvíře vyděsíte jasným světlem nebo hlasitými zvuky, výrazně se tím zvýší jejich stresová zátěž a pro některá zvířata to může být až fatální,“ říká Franz Leibl. „Lidé, kteří v národním parku zůstanou přes noc bez povolení, jednají nejen v rozporu s platnými pravidly národního parku, jejich chování ale hlavně ruší druhy, které tam žijí.“

Správa národního parku nyní na tento problém reaguje a rozšiřuje strážní hlídky i přes noc. Nezvaní noční hosté jsou oznamováni okresním úřadům, které následně udělí provinilci pokutu, která může dosahovat řádově tisíců korun. Správa národního parku v současné době připravuje nocoviště poblíž jeleních výběhů u Scheuerecku. V budoucnu by tam mělo být možné i využití parkovací míst pro obytné vozy.

Jak Našemu regionu potvrdil mluvčí Šumavského národního parku Jan Dvořák – bohužel, s podobným chováním některých návštěvníků se setkávají také strážci na území Národního parku Šumava. I tady je možné tábořit pouze na k tomu vyhrazených místech. To jsou například kempy nebo nouzová nocoviště.

Zdroj: TZ Národní park ŠumavaNepřehlédněte