V Karlovarském kraji končí sklizeň. Výnosy jsou vyšší než loni

1.9.2020
Redakce

V Karlovarském kraji je už sklizeno 92,65 procenta obilovin. Zbývá sklidit 1369 hektarů jarního ječmene, žita a ovsa. Z celkových 18 607 hektarů osetých obilovinami zemědělci zatím sklidili 91 157 tun obilí. Proti loňsku je to nárůst o asi 11 800 tun. Vyšší byl i výnos, zatímco loni byl průměrný výnos obilovin 4,49 tuny z hektaru, letos to bylo 5,64 tuny z hektaru. Průměrný výnos v Česku byl u obilovin letos 6,06 tuny z hektaru.

Zcela je v kraji sklizena řepka, kterou letos zemědělci vysadili na 5484 hektarech, loni to bylo na 5511 hektarech. Letos bylo sklizeno 21 590 tun řepky, což je výnos 3,94 tuny z hektaru. U řepky byl letos výnos také lepší než loni, kdy byl 3,24 tuny. Letošní výnos řepky byl v Karlovarském kraji vyšší než průměr v celé České republice, který byl 3,42 tuny z hektaru.

Karlovarský kraj zvýšil letos dotace na obnovu lesů na šest mil.

Sklizeň obilovin a řepky v Karlovarském kraji k 31. srpnu 2020

Plodina Celkově v hektarech Sklizeno k 31. srpnu v hektarech Podíl sklizených ploch v procentech Celkově sklizeno v tunách Průměrný výnos t/ha 2020
obiloviny celkem 18.607,59 17.239,44 92,65 97.157,74 5,64
pšenice ozimá 10.283,86 10.159,16 98,79 60.026,04 5,91
pšenice jarní 98,40 98,40 100 394,35 4,01
ječmen ozimý 1252,30 1252,30 100 6934,17 5,54
ječmen jarní 2702,24 2030,36 75,14 10.535,23 5,19
žito 1354,37 1285,67 94,93 7537,1 5,86
oves 1338,76 1096,68 81,92 4105,15 3,74
tritikale 1577,66 1316,87 83,47 7625,7 5,79
řepka 5484,31 5484,31 100 21.590,23 3,94

Zdroj: ministerstvo zemědělství

vera/čtkNepřehlédněte