Ve Slaném pokračuje obnova sídliště Na Dolíkách

21.4.2020
Martin Solar

Po dokončení rekonstrukce tam bude 98 parkovacích míst, oproti nynějšímu stavu jich přibudou zhruba dvě desítky. „Parkovací pásy budou provedeny s povrchem z vsakovací dlažby,“ uvedla manažerka pro rozvoj města Martina Prokešová. Náklady přesáhnou pět milionů korun, město je zaplatí ze svého rozpočtu. Hotovo by mělo být v červnu.

Součástí úprav je například i nové stání pro kontejnery na tříděný odpad, nový povrch silnic, chodníků a nový přechod pro chodce včetně osvětlení. Počítá se také s vysázením nových stromů.

Co umí vosk. Od hlav pod gilotinou k nadnárodní korporaci

Radnice se na obnovu sídliště zaměřuje dlouhodobě, nechala zpracovat architektonickou studii, z ní pak vychází dokumentace pro každou jednotlivou etapu. K úpravám se vyjadřovali a dávali náměty i obyvatelé.

Loni nechalo město udělat první etapu, vzniklo dětské i sportovní hřiště a byla také upravena místa pro kontejnery na odpad. Pro příští roky je v plánu úprava dalších zpevněných ploch i zeleně.

čtkNepřehlédněte