Vojna byla na doživotí, jak si ji pamatujete vy?

25.11.2022
Jaroslav Svoboda

Titulek článku je potřeba brát s trochou nadsázky, jak velká ta trocha ale je? Povinná vojenská služba byla ještě donedávna noční můrou většiny čerstvě dospělých a dospívajících mužů. Od roku 2005 si mohli oddechnout, s trochou nadsázky řečeno. Jaká ale byla historie „vojny“? A dalo se z armády vůbec dostat, když byla vojna doživotní?

Na vojně na doživotí

Zdá se to až nemožné, ale od roku 1649, kdy u nás vznikla stálá armáda jako součást armády rakouské, byli vojáci verbováni a jejich služba byla doživotní. Tou zůstala i po roce 1781, kdy císař Josef II. zavedl vojenskou povinnost pro nejchudší vrstvy. Osvobozena byla tehdy šlechta, duchovní a inteligence a verbování formálně nahradily odvody.

Ke zrušení doživotní služby došlo až v roce 1802 za vlády Františka I., stalo se tak 4. května t. r. Až do té doby se mohl voják naverbovaný do armády násilím, losem nebo dobrovolně, dostat ze svazku jen zběhnutím, po zmrzačení, onemocnění či z důvodů vysokého věku a slábnoucí fyzické kondice. Situace se změnila právě až v roce 1802, kdy byla doba činné služby sjednávána u pěších pluků a vozatajstva pro mužstvo na deset let, u jezdectva na dvanáct let a u dělostřelectva a ženijních praporů na čtrnáct let. Současně bylo zrušeno i nošení copů u vojáků a důstojníků.

Měl hrát Švejka Vlasta Burian? Co všechno jste nevěděli o králi komiků

Přišly další změny

Další zkrácení vojenské služby přišlo v roce 1845. Od tohoto roku její délka činila osm let, ovšem odvody byly pravidelnější.

Velký milník pak přišel s rokem 1868, kdy nově schválený branný zákon zavedl všeobecnou brannou povinnost. Od té doby se povinná vojenská služba v českých zemích týkala většiny mužské populace. Délka služby byla stanovena na tři roky, u námořnictva na čtyři. Potom následovalo sedm let zálohy a dva roky v takzvané zeměbraně.

Další změny se stihly udělat ještě do vypuknutí první světové války. V roce 1912 byla služba zkrácena na dva roky, přičemž už speciálních druhů zbraní na tři a u námořnictva na čtyři. Ponechány byly sedmileté zálohy a dvouletá služba v zeměbraně. Odvody pak byla dvakrát ročně.

Šikana na vojně. Bažanti a mazáci. Jak na to vzpomínají politici?

Samostatná ČSR

Po vzniku samostatného Československa byla délka vojenské služby opět zkrácena, zpočátku na čtrnáct měsíců, ovšem dočasně byla prodloužena. Od roku 1924 se sloužilo osmnáct měsíců a od ledna 1933 dva roky. Pak už následovaly roky druhé světové války a rozpuštění československé armády. Po roce 1945 vznikala branná povinnost v sedmnácti letech, přičemž k odvodu se chodilo v devatenácti. Na dvouletou službu se nastupovalo ve dvaceti letech.

Nová éra

Po roce 1989 byla základní vojenská služba stanovena na 18 měsíců a byla uzákoněna možnost civilní služby. V roce 1993 pak schválila novela branného zákona zkrácení vojenské služby na jeden rok. To byla také poslední změna, která přišla, protože od 1. ledna 2005 přešla ČR k profesionální armádě a základní vojenská služba byla zrušena.

A jaké zážitky z vojny máte vy?


Témata:

Nepřehlédněte