• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Výstava na Kulaťáku přibližuje osudy nespravedlivě odsouzených důstojníků naší armády

  15.7.2019
  Fefík
  Další fotky

  Panelová výstava před Generálním štábem v Dejvicích pod názvem Destrukce důstojnického sboru přibližuje temnou kapitolu našich dějin.

  Expozice na více než dvou desítkách panelů přibližuje osudy profesionálních vojáků především ve velitelských funkcích v letech 1945 – 1958, s důrazem na období bezpráví a čistek po roce 1948. Autory výstavy jsou historici VHÚ Jiří Plachý, Jan Šach a Prokop Tomek.

  Komunistický režim po převratu 1948 usiloval o ovládnutí všech vrstev společnosti. V několika málo letech po únorovém převratu provedl totální destrukci celého velitelského sboru, neboť většina důstojníků byla ve smyslu přísahy pevně oddána ideálům demokracie a vlastenectví. Dvě třetiny vojáků z povolání sloužících v únoru 1948 byly z armády nemilosrdně odstraněny.

  Výstava Destrukce důstojnického sboru ukazuje na dvaceti dvou panelech slovem i obrazem to, jakým způsobem komunisté postupně ovládli po roce 1945 armádu a jak také naložili s těmi, kteří jim byli nepohodlní. Komunistický režim nepotřeboval odborně a morálně vyspělého vojáka z povolání, schopného samostatně myslet a konat, ale potřeboval bezmezně oddaného důstojníka, který bude z přesvědčení vykonávat jakékoli rozkazy.

  Ivan Vavřík, bojovník proti bourání starého Žižkova, se zapsal do Knihy cti Prahy 3

  Jednotlivé části výstavy mapují složité období po roce 1945 a pak celkem čtyři vlny poúnorových čistek v armádě. Dále se zabývají osudy jednotlivých významných vojáků – Aloise Lišky, Heliodora Píky, Bohumila Bočka, Karla Klapálka a dalších, některé z panelů jsou věnovány i nechvalně proslulému domečku – mučírně na Hradčanech nebo vězení na Mírově.
  Pozornost je soustředěna i na pomocné technické prapory a další témata.

  Byl tragický požár Prahy před 330 lety dílem českých žoldáků? Byli ve službách krále a teroristy Ludvíka XIV.?

  Na posledním panelu může návštěvník výstavy číst tuto shrnující a v mnohém otřesnou bilanci: „Aby si (komunistická strana) zajistila mocenské postavení ve státě, rozhodla se přebudovat velitelský sbor na základě tzv. třídně politických kritérií. To znamenalo, že těsně po únoru muselo opustit armádu 27 generálů a 813 vyšších důstojníků. Následná vlna čistek ve velitelském sboru zasáhla všechny jeho skupiny (vojáky ze Západu, z Východu, z domácího vojska, odbojáře i „španěláky“). V letech 1948 až 1953 bylo z celkového počtu více než 13 tisíc příslušníků velitelského sboru skoro čtyři tisíce důstojníků propuštěno z politických důvodů, takřka tisíc odsouzeno k vysokým trestům odnětí svobody, 28 popraveno na základě vykonstruovaných soudních procesů, téměř 500 odesláno do táborů nucené práce a 2 500 vystěhováno do přikázaných míst.“

  V roce 1956 sloužilo v ČSLA více než 80 procent vojáků z povolání, kteří do armády přišli po únoru 1948. Přes 66 procent z nich bylo členy KSČ a dalších 16 procent členy svazu mládeže.
  Normalizace v 70. letech přinesla novou vlnu čistek v ČSLA, během níž opustilo armádu na 6 500 vojáků z povolání.
  Úplné rehabilitace se všechny skupiny perzekvovaných dočkaly až po zhroucení komunistického totalitního režimu na podzim 1989.

  Zdroj: VHÚ Praha

  FOTO: Destrukce důstojnického sboru

  Destrukce důstojnického sboru - 0 DSC09352 pika 44Destrukce důstojnického sboru - 2 DSC09291Destrukce důstojnického sboru - 3 DSC09387 kutlvašr přehlídka bojovníků praž povst 28.5.45Destrukce důstojnického sboru - 4 DSC09399 beneš RAF vítání star.nám 21.8.45Destrukce důstojnického sboru - 5 generál bohuslv boček s eisenhowerem během jeho návštěvy v praze
  Další fotky
  Destrukce důstojnického sboru - 6 DSC09302 drgáč šimon AGDestrukce důstojnického sboru - 7 DSC09309 klapálek AGDestrukce důstojnického sboru - 8 DSC09321 janoušek 12 let vězněnDestrukce důstojnického sboru - 8B D DSC09348 paleček po návratu z vězení 52Destrukce důstojnického sboru - 8C DSC09363 černý rené ve VBDestrukce důstojnického sboru - 8D DSC09367 liška alois VB, 40Destrukce důstojnického sboru - 9 DSC09333 vašDestrukce důstojnického sboru - 99 DSC09299 PTP na ostravskuDestrukce důstojnického sboru - 0 členové vojenského komitétu ÚV gottwald slánský svoboda reicin


  Nepřehlédněte