Vytěsní informatika ze školních osnov Newtona – otce nauky o zemské gravitaci?

Ještě před časem byl náš vzdělávací systém veden k tomu, aby byl pestrý, a zároveň celistvý. Jeho struktura se vine od znalostí základních k těm podrobnějším a složitějším. Newtonovy či Ohmovy zákony patří k pilířům našeho vzdělání. To je jako kdybychom chtěli učit děti gramatiku, aniž by měly možnost se seznámit s abecedou.

Platné rámcové vzdělávací programy (RVP) jsou zveřejněny na webových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání. Tyto rámcové programy tvoří obecný závazný základ školních vzdělávacích programů. Podle těchto hledisek budou rámcové vzdělávací programy také upravovány. Tvorbu a oponenturu zajišťují příslušná ministerstva prostřednictvím odborníků vědy a praxe, včetně pedagogiky a psychologie. Nyní čeká vzdělávací programy úprava, která má být hotova ideálně do roku 2023.

 

Informatiky je na základkách málo

Problém je v tom, že jedna hodina informatiky na druhém stupni základních škol je dle odborníků  málo. Věda a technika se raketově rozvíjejí. Vše se posouvá. Co se dříve učili žáci na středních školách, se dnes učí děti už na základce. Profesoři středoškolští už tak mohou pracovat s připravenějšími studenty. A na jejich vědomosti úspěšně navázat. Matematika i fyzika jsou předměty „nabalovací“, jak říkají učitelé-praktici základních škol, kteří to vidí hlavně z té didaktické každodenní práce s 12-15letými žáky. Někdo z nich půjde na gymnázium a dál na přírodovědeckou či matematickou vysokou školu a bude z něho doktor nebo inženýr. Někdo ale půjde na průmyslovku a pak do podnikového provozu. A jiný bude třeba jako elektromechanik opravovat digitální pračky, ledničky. Proč by ale takový elektromechanik neměl také vědět, proč v praxi to a toto takhle působí, co je to za zákony a kdy, jak a kým byly objeveny?

Jablko sváru mezi Newtonem a Hookem aneb Kam až může zajít řevnivost mezi vědci

Ze strany ministerských odborníků jde o, to, jak se současný svět rychle mění a jak je třeba skloubit i aplikovat požadavky vysokých škol na střední školy, požadavky středních škol na základní školy a také celkové požadavky profesní sféry na oblast vzdělávací, tedy hlavně na školský systém. Už od roku 2000 hrají ve vzdělávací strategii evropského školství, ke kterému patříme, nové přístupy ke kvalitě vědomostí, které už nemají být jen encyklopedickými. Škola by už neměla být „středověkou mučírnou“, kdy se už ty nejmenší žáčkové museli učit bez pochopení obsahu i smyslu látky dlouhé litánie zpaměti a nad hlavou jim lítala rákoska. Dnes už naštěstí tohle čteme jenom v knihách a vážíme si Jana Amose Komenského, který se stal otcem a předchůdcem i naší dnešní moderní pedagogiky. Do toho dnes vstupují požadavky na úlohu výuky výpočetní techniky, jedna hodina týdně je dle ministerských odborníků málo. Objem informací a učiva se stále zvyšuje a osnovy informatiky se měnily v roce 2004, což už je dlouhá doba. Žáci by měli spíš používat logiku, pochopit principy, umět je aplikovat do praxe a vyhledat si aktivně informace.

Znamenitý lékař, fyzik, astronom s mezinárodními kontakty a věhlasem. Jan Marek Marci byl český Newton

Nezapomínejme však pro detail na kontext

Přírodovědci jsou s fyziky totiž zajedno, že při redukci učiva ohledně nových technologií žáci nepotřebují rozdrobené a neucelené informace. Celek a detail vždy spolu souvisejí a jen tak je můžeme kontextuálně pochopit, rozdrobené informace se také obtížněji dlouhodobě zapamatovávají. Jak navíc uvedl pro deník Lidové noviny mimojiné i děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Michal Kubala, poznatky o jednoduchých strojích při řešení  praktických problémů potřebuje každý řemeslník. A také děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Jan Kříž se podivil, jak potom mohou školní osnovy vůbec používat výraz síla, když tato veličina není pomocí Newtonových zákonů zavedena? Z hlediska přírodovědců a fyziků je důležité takové znalosti jako jsou Newtonovy a Ohmovy zákony už základním školám objasnit v celém kontextu pro kvalitní pochopení, protože jsou to základní pilíře vzdělání a důležitý „stupínek toho, co tu bylo ve fyzice předtím a co tu bylo potom“.

Komenský ve světě jednadvacátého století. Orbis Pictus nově a přelomově

Kdo byl sir Isaac Newton

Jak se mohl tenhle synek anglické farmářky stát tak slavným vědcem? Díky své vnímavé matce. Povšimla si, jak syn usedá mezi lány klasů, jak je pozoruje tak nějak jinak, ne dětsky, ale vážně. To mu zůstalo, i když vyrostl do jinošských let, a tak ho poslala na Cambridge, pěstovat klasy na jiném poli, vědeckém. Byl pilný student, co jiní zvládli za léta, on za měsíce. Nejvíc ho zajímal vlastní výzkum. Už tehdy věděl, že bude fyzikem a chtěl dát fyzice reálný směr, což jí tehdy chybělo. Bylo to v 17. století, kdy kolem něho bylo mnoho objevů a on z nich chtěl postavit pevnou jednotnou tvrz. Jeho kolegové o něm prohlásili: „Je to velký vědec.“ A proč právě on? Asi možná právě proto, že to měl být farmář a tak i ve fyzice viděl velké pole neorané. Byl před ním úkol, spojit „mišmaš“ rozdrobených poznatků v jeden koncepční celek. Bez těchto schopnosti spojit to všechno systematicky dohromady a dojít až k silovým zákonům by nebylo možné. Šíře jeho zájmu byla pestrá, vynikal pečlivostí, hloubavostí a systematičností. Definoval jednotku síly Newton. Zformuloval 4 mechanické silové zákony včetně gravitačního. Sestrojil první zrcadlový dalekohled. Zasloužil se o integrální počet a binomickou větu. Propojil Keplerovy zákony s vlastní teorií gravitace. Byl to další Leonardo da Vinci. Z téhož důvodu tohoto génia v roce 1705 britská královna povýšila do šlechtického stavu.

 

Dnes, 13:21
Komunisté nebudou letos pořádat svoje tradiční prvomájové akce v Praze, konat se nebude ani tradiční...
Dnes, 10:46
Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková poukázala na přísnější podmínky testování žáků oproti zaměstnancům. Jde například o...
Dnes, 10:25
Komerční článek
Vlivem pandemie děti tráví na internetu více času Podle výzkumu Českého statistického úřadu z roku...
Dnes, 10:25
Vysoké školy jsou připravené na obnovení praktické výuky posledních ročníků od pondělí a povinné testování...
Dnes, 10:00
O funkci předsedy Fotbalové asociace ČR (FAČR) se bude ucházet i Vladimír Šmicer. Sedmačtyřicetiletý bývalý...
Dnes, 07:00
Opatření vlády včetně plánu rozvolnění podle Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) poškozují podnikatele a...
Dnes, 06:59
Lidé ve věku 60 let až 64 let se mohou začít přihlašovat k očkování proti...
Dnes, 06:40
Valašská obec Prlov se během druhé světová války stala svědkem hrůzostrašných událostí. Ač se o...
Včera, 15:35
Česká republika zastropuje počet diplomatů na ruském velvyslanectví v Praze podle současného stavu na české...
Včera, 14:43
Pro tvorbu malíře Karla Liebschera byl typický výběr scenérií, harmonie, důraz na technickou dokonalost i...
Včera, 14:12
Tuzemští dopravci dál posilují svůj provoz. Další vlakové spoje vrátí na železnici RegioJet, který plánuje...
Reklama