• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Záhada hvězdy nad Betlémem. Nikdo neví, co to bylo! I dnes můžeme jen hádat

  26.12.2018
  Jitka Lenková
  Další fotky

  Betlémská hvězda se v podobě komety vznáší nad jesličkami a podtrhuje mimořádnost právě narozeného dítěte. Je tu jen jediný problém – ve skutečnosti v této podobě zřejmě nikdy neexistovala…

  Vědeckému zkoumání neunikla ani Bible a v ní hvězda nad Betlémem. Ale tady věda pohořela. Astronomům se k tomuto výjimečnému astronomickému úkazu nepodařilo dohledat žádný historický záznam. Přestože musela být doslova nepřehlédnutelná.

  Betlémáře z Příbramska i Trentina pojí staletí tradice i společná historie

  Co praví Bible?

  Bibli jako čistě historický pramen ji odborníci obvykle berou s jistou rezervou, častokrát se však její slova ukázala až překvapivě pravdivá. O betlémské hvězdě (ne kometě) se biblické texty zmiňují jen dvakrát.

  Poprvé ve čtvrté knize Mojžíšově Numeri, kap. 24, odst. 17: „Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo Izraele.“ Autorství této pasáže je přisouzeno jasnovidci Bileámovi a vykládá se jako proroctví. Za onu hvězdu je v jeho duchu obrazně považován očekávaný Mesiáš, Spasitel, za kterého nyní křesťané považují Ježíše Krista.

  Betlémskou kapli v Praze zná asi každý. Víte, kde je ta druhá a co má společného s operací Anthropoid?

  Podruhé se o hvězdě v souvislosti s narozením Spasitele zmiňuje Matoušovo evangelium, kap. 2, odst. 2, kde „mudrci od východu“ tvrdí: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Herodes se poté mudrců vyptává na podrobnosti, zejména na čas, kdy se „hvězda ukázala“. Odpověď ho zřejmě uspokojila, protože mudrce posílá, aby šli a ono dítě vypátrali. A nyní pozor. V Bibli se doslova píše: „A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.“

  Stačí se nad těmito biblickými citáty jen logicky zamyslet, abychom odhalili hned několik rozporů. V tomto případě neplatí rovnice starozákonního proroctví, tedy že hvězda = dítě, protože mudrci „viděli jeho hvězdu“, tudíž dítě a hvězda jsou dvě různé věci. Tuto hvězdu viděli „mudrcové od východu“ na východě – kdyby se tedy vydali za ní, došli by zřejmě někam do Indie anebo Číny. Stávající výklady totiž operují s tím, že vlastí těchto biblických mudrců byla Chaldej, země zaslíbená hvězdopravcům, ležící na území někdejší Babylonie, tedy východně od Betléma (dnešní Irák). Pokud mudrci v Chaldeji viděli hvězdu na východě, hleděli nutně opačným směrem, než je Betlém. Tento rozpor je ovšem možné obejít tím výkladem, že východem se v tomto případě nemyslí východ zeměpisný, ale východ Slunce, tedy že ona hvězda se ukázala právě při východu Slunce.

  Zvláštní úkaz s děsivou minulostí: K zemi míří vánoční kometa. Už jednou byla příliš blízko

  Byla to vůbec hvězda?

  S jiným a velmi elegantním vysvětlením jevu zvaného Hvězda betlémská přišli astrologové. Během staletí došli k názoru, že to nebyla hvězda, ale zhvězdění, čili konjunkce, zdánlivé těsné přiblížení planet, z astrologického hlediska vždy velmi významné. Zpětně potom dopočítali, že onou betlémskou konjunkcí byla vzácná trojitá konjunkce Jupitera a Saturnu. Tyto planety z hlediska pozorovatele na Zemi nepohybují jen dopředu, ale také dozadu, takže se do konjunkce vrátily, a to 28. května, 4. října a 3. prosince roku 7 př. n. l. v souhvězdí Ryb. Pro tuto teorii mluví fakt, že vzácný úkaz dokázali rozpoznat jen učení mudrci, či spíše astrologové, z Východu a dokonce ji v babylonském Sippuru zaznamenali na svých klínopisných tabulkách, které se dochovaly dodnes. S posunutím přesného data Ježíšova narození historikové žádný problém nemají, naživu byl tou dobou i král Herodes. Ale ani od konjunkcí planet, stejně jako od komet a případně supernov, nelze čekat, že by dokázaly kohokoliv přivést k jednomu konkrétnímu stavení tak, jako v tomto případě.

  FOTO: Betlémská hvězda

  Betlémská hvězda - St. Bernard’s ParishBetlémská hvězda - 1Betlémská hvězda - 2Betlémská hvězda - 3Betlémská hvězda - 4
  Další fotky
  Betlémská hvězda - 5Betlémská hvězda - IMG_20171121_102539Betlémská hvězda - Kyle Vincent ArtBetlémská hvězda - vánoce odevzd 27.8.2010

  Do hry přitom vstupuje ještě jedna hypotéza. Co když si někdo přál, aby byl Ježíš rozpoznán jako mimořádné dítě hned po narození? Proto vytvořil speciální znamení – hvězdu, s jejíž pomocí k němu dovedl ony tři vyvolené mudrce. Vstupují-li do hry nám dosud neznámí činitelé, mohlo být takové znamení i jednoduchým technickým zařízením, například černým horkovzdušným balonem vedeným ze země na laně, z něhož je vidět právě jen plamen ohřívající vzduch. Anebo něčím složitějším – co třeba nějaký laserový efekt?

  Zdá se vám to nepravděpodobné? Plným právem. Máte ale nějaké lepší vysvětlení?

     Nepřehlédněte