10.2.2020
Zajímavosti

Erich von Däniken vzal Bibli a začal v ní číst a pátrat

Obrové pak byli na zemi v těch dnech, ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí. Máte-li klasické vzdělání, jistě jste poznali kratičký biblický úryvek. Tento je z Bible Kralické, a i když její čeština je již trochu archaická, je to stále velmi zajímavé a přínosné čtení. Kovaní milovníci záhad jistě poznali, kam mířím.

8.8.2019
Zajímavosti

Obávaná lepra hrozí i dnes. A můžete ji dostat i vy

Nahlédněme nejdříve do literatury. Do nějaké hodně rozšířené, v mnoha jazycích celého světa. Což takhle Bible? Jak říká klasik ve své písni, čtěme Bibli, tam to všechno je. I pohledí kněz na ránu, kteráž jest na kůži těla jeho. Jestliže chlupové na té ráně zbělají a ta rána bude li na pohledění hlubší, nežli jiná kůže těla jeho, rána malomocenství jest. Když tedy spatří jej kněz, za nečistého vyhlásí jej. Třetí kniha Mojžíšova, kapitola 13. verš 3.

27.7.2019
Zajímavosti

Středověké nakladatelství světové úrovně bylo v Praze. Melantrich se stalo pojmem a je jím dodnes

Kniha může mít nejrůznější podobu. Hliněné nebo voskové tabulky. Svitky papyru. Těžké, papírové svazky, sevřené koženými vazbami, s ručně malovanými kresbami. Laciné a nekvalitní, s otlučenou sazbou textu. Zkrátka každý si pod tím slovem představí něco jiného. Dnešní studenti by se zřejmě divili, kdyby nalezli učebnice, přikované řetězy k těžkým dubovým lavicím. Byla to nutnost. Až do vynálezu knihtisku se knihy opisovaly a jejich cena často dosahovala astronomické výše.

20.6.2019
Zajímavosti

Caligula v sukních. Sadistická královna Ranavalona I. vraždila, aby vymýtila křesťanství na Madagaskaru

Třicetileté panování na trůně madagaskarského království jí vyneslo spoustu nelichotivých přezdívek, jako například Krvavá Mary. Není se čemu divit, pro své odpůrce a nepřátele, především z řad křesťanů a křesťanských misionářů, vymýšlela ty nejšílenější tresty, které odrážely její sadismus a paranoidní vidění světa.

6.2.2019
Zajímavosti

Už Noe pěstoval vinnou révu, nejspíš měl vody po krk. Je alkohol záchrana, či zhouba?

Chiliasmus, to byla vždy nepříjemná záležitost. Nejdříve se musíme podívat do slovníku, abychom si ujasnili, oč se jedná. Chytrá kniha nám poví, že je to odvozeno od řeckého slova chilioi, což znamená tisíc. Latinsky milénium. V přeneseném významu je to očekávání Božího příchodu, za tisíc let, tak to předpovídá biblické Zjevení Janovo. V Čechách už proběhlo dvakrát. Poprvé v době, kdy se Přemyslovci vzájemně kastrovali a vypichovali si oči, aby se udrželi na trůně. Všeobecná hrůza, obavy, očekávání naplnily celou společnost. Lidé si odpouštěli dluhy, rozdávali majetky, propouštěli vězně na svobodu. Čekali marně.