Referendum v Řevnicích – reakce starosty

Plocha Eurovie u nádraží Řevnice

V plném znění zveřejňujeme avizovanou reakci starosty města Řevnice Tomáše Smrčky na iniciativu možného referenda o výstavbě v Řevnicích.

„Na úvod bych čtenářům Našeho regionu situaci s referendem popsal šířeji. Skupina občanů, která v Řevnicích sbírá podpisy pro vyhlášení referenda proti budoucí zástavbě v lokalitě Za nádražím, zahájila svou aktivitu již před dvěma lety, kdy na stejné téma sesbírala podpisy pod petici. Brzy poté proběhly komunální volby, kde se územní plán stal ústředním tématem. Volební sdružení prosazující stanovisko petentů v nich získalo pět zastupitelů, všechny ostatní strany a volební sdružení podporující transformaci území na smíšenou obytnou zónu uspěly u voličů s dvojnásobným počtem zastupitelů.

Vzniklá koalice napnula po volbách všechny síly, aby se stanoviska obou názorových proudů sblížila na oboustranně přijatelném konsensu. Byl ustanoven výbor zastupitelstva pro územní plán s rovnoměrným zastoupením členů koalice i opozice i zástupcem petentů. Proběhlo několik veřejných debat s občany. Během takřka dvou let práce výbor společně dospěl k mnoha kompromisům.

Plocha Eurovie u nádraží Řevnice

Občané Řevnic rozjeli petici za referendum proti masivní výstavbě

V únoru tohoto roku již v rámci výboru vznikla shoda na hlavních parametrech regulativů všech lokalit, včetně území Za nádražím. Výsledkem těchto intenzivních jednání je i výrazně většinová shoda mezi zastupiteli, bez ohledu na to, zda koaličními či opozičními. Tato zkušenost je o to cennější, že nám všem zastupitelům ukazuje, že se dokážeme navzájem respektovat a naslouchat si. Prodiskutované a kompromisní regulativy byly předány architektům k zapracování do upraveného návrhu nového územního plánu.

Přesto, že byly reflektovány hlavní obavy i požadavky organizátorů petice, přišli jejich zástupci takřka po půl roce s jinými, částečně nerealistickými požadavky a s návrhem referenda. Jejich akceptování v území Za nádražím by přijetí nového územního plánu vrátilo o několik let nazpět. Požadavky v území Na Vrážce jsou zapracované. V důsledku tato akce oddaluje další projednávání územního plánu.

Tomáš Chabera a v dáli areál Eurovia

Petenti mají strach z možné výstavby v Řevnicích

Tato skutečnost mě osobně velmi mrzí, na druhou stranu město nebude vyhlášení referenda, jakožto nástroji přímé demokracie, rozhodně jakkoliv bránit. Naopak. Věřím, že řevničtí občané jsou schopni uvážlivě posoudit, jestli je území ve vlastnictví soukromého subjektu realističtější přestavět do přiměřené nové smíšené zástavby s regulovanou intenzitou bydlení, službami, občanskou infrastrukturou a protipovodňovou ochranou celého tohoto území nebo omezit možnosti pouze na realizaci staveb, jež není dost dobře možné ze soukromých zdrojů ufinancovat. V důsledku by pak tato situace vedla k zakonzervování současného neutěšeného průmyslového vzhledu této pro město tak důležité lokality.“

Tomáš Smrčka, starosta města Řevnice

Dnes, 16:58
České muzeum stříbra v Kutné Hoře připravilo pro návštěvníky výstavu Stavitelé katedrál, která přibližuje práci...
Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi
Dnes, 15:01
V republice i v jednotlivých krajích se zase víc a víc mluví o koronavirové infekci...
Budovy na železniční stanici Hostivice
Dnes, 11:15
Lidé, kteří by rádi zachovali nejen budovu bývalého depa v železniční stanici Hostivice, aby v...
Dnes, 07:36
V sobotu 8. srpna 2020 dojde ve spolupráci organizátorů dopravy IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje)...
Včera, 18:21
Charita Beroun byla po dobu koronavirové pandemie hlavním partnerem berounského krizového štábu. Díky více než...
Včera, 13:33
Nejlepší výčepní severních, středních a východních Čech se sešli v prostorách PUOR Plaudit Restaurant v...
Včera, 11:14
Mladou Boleslav dlouhou dobu trápil velký problém. Odchycení pejskové museli putovat až do Lysé nad...
Včera, 09:42
No v Troji, pochopitelně! Nikoli však v zoologické, nejde o opičky ani jiné zástupce říše...
Včera, 09:01
Sdílená elektrokola, jejichž provoz byl před týdnem zahájen v Berouně a okolí, se podle berounské...
5.8.2020
Všichni víme, že – ač je k nám v tomto ohledu letošní léto milostivo –...
Reklama