Referendum v Řevnicích – reakce starosty

Plocha Eurovie u nádraží Řevnice

V plném znění zveřejňujeme avizovanou reakci starosty města Řevnice Tomáše Smrčky na iniciativu možného referenda o výstavbě v Řevnicích.

„Na úvod bych čtenářům Našeho regionu situaci s referendem popsal šířeji. Skupina občanů, která v Řevnicích sbírá podpisy pro vyhlášení referenda proti budoucí zástavbě v lokalitě Za nádražím, zahájila svou aktivitu již před dvěma lety, kdy na stejné téma sesbírala podpisy pod petici. Brzy poté proběhly komunální volby, kde se územní plán stal ústředním tématem. Volební sdružení prosazující stanovisko petentů v nich získalo pět zastupitelů, všechny ostatní strany a volební sdružení podporující transformaci území na smíšenou obytnou zónu uspěly u voličů s dvojnásobným počtem zastupitelů.

Vzniklá koalice napnula po volbách všechny síly, aby se stanoviska obou názorových proudů sblížila na oboustranně přijatelném konsensu. Byl ustanoven výbor zastupitelstva pro územní plán s rovnoměrným zastoupením členů koalice i opozice i zástupcem petentů. Proběhlo několik veřejných debat s občany. Během takřka dvou let práce výbor společně dospěl k mnoha kompromisům.

Plocha Eurovie u nádraží Řevnice

Občané Řevnic rozjeli petici za referendum proti masivní výstavbě

V únoru tohoto roku již v rámci výboru vznikla shoda na hlavních parametrech regulativů všech lokalit, včetně území Za nádražím. Výsledkem těchto intenzivních jednání je i výrazně většinová shoda mezi zastupiteli, bez ohledu na to, zda koaličními či opozičními. Tato zkušenost je o to cennější, že nám všem zastupitelům ukazuje, že se dokážeme navzájem respektovat a naslouchat si. Prodiskutované a kompromisní regulativy byly předány architektům k zapracování do upraveného návrhu nového územního plánu.

Přesto, že byly reflektovány hlavní obavy i požadavky organizátorů petice, přišli jejich zástupci takřka po půl roce s jinými, částečně nerealistickými požadavky a s návrhem referenda. Jejich akceptování v území Za nádražím by přijetí nového územního plánu vrátilo o několik let nazpět. Požadavky v území Na Vrážce jsou zapracované. V důsledku tato akce oddaluje další projednávání územního plánu.

Tomáš Chabera a v dáli areál Eurovia

Petenti mají strach z možné výstavby v Řevnicích

Tato skutečnost mě osobně velmi mrzí, na druhou stranu město nebude vyhlášení referenda, jakožto nástroji přímé demokracie, rozhodně jakkoliv bránit. Naopak. Věřím, že řevničtí občané jsou schopni uvážlivě posoudit, jestli je území ve vlastnictví soukromého subjektu realističtější přestavět do přiměřené nové smíšené zástavby s regulovanou intenzitou bydlení, službami, občanskou infrastrukturou a protipovodňovou ochranou celého tohoto území nebo omezit možnosti pouze na realizaci staveb, jež není dost dobře možné ze soukromých zdrojů ufinancovat. V důsledku by pak tato situace vedla k zakonzervování současného neutěšeného průmyslového vzhledu této pro město tak důležité lokality.“

Tomáš Smrčka, starosta města Řevnice

První cenu v architektonické soutěži na nový hřbitov v pražském Suchdole získal architekt Martin Rosa (autory vítězného návrhu jsou spolu s ním také Václav Šuba a Jakub Červenka).
20.7.2021
Pražští zastupitelé schválili změnu účelu investičních dotací pro městskou část Praha-Suchdol. Peníze půjdou na vybudování...
Ze křtu klipu Na Vivaldiho!
20.7.2021
Ve skanzenu v Přerově nad Labem a v kapli i zámku ve Smiřicích byl natáčen...
14.7.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
14.7.2021
Ačkoli je na Radouči instalována řada informačních tabulí o nevhodném krmení syslů, stále řada návštěvníků...
10.7.2021
Člověk, který dosáhl důchodového věku a hodlá si v nejbližší době o starobní důchod zažádat,...
6.7.2021
Letos 21. června uplynulo třicet let od posledních minut sovětských vojáků na území Československa –...
4.7.2021
V Ateliéru Josefa Sudka na Újezdě probíhá výstava – přátelský dialog plastik sochařky Hany Wichterlové...
2.7.2021
Náročná obnova památkově chráněného objektu Šlechtovy restaurace ve Stromovce míří do finální fáze. Aktuálně byly...
2.7.2021
Začátkem roku nebylo vůbec jasné, v jakém formátu se budou smět konat automobilové soutěže. Úvod...
2.7.2021
Finále festivalu Porta, se v Lesním divadle v Řevnicích bude konat již po třinácté, tentokrát...
30.6.2021
Hlavní město finalizuje veškeré materiály, které vznikly za účelem prověření místa uložení ostatků Zdeny Mašínové...
Reklama