Zápisy do základních škol se uskuteční e-mailem, poštou nebo přes datovou schránku

2.4.2020
Táňa Pikartová

Vyhláškou není dotčeno právo zákonných zástupců vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými právními předpisy.

Podání přihlášky bez osobní účasti žadatele je možné v termínu od 14. do 25. dubna 2020 do 12:00 hodin.
Žádosti o přijetí, včetně dalších příslušných formulářů jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých škol.

Osobní předání přihlášky do školy bude umožněno podle aktuální situace ve dnech 20. – 23. dubna 2020 od 9:00 do 12:00 hodin, v pátek 24. dubna 2020 od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 25. dubna 2020 od 9:00 do 12:00 hodin.

Zápis současně proběhne i do 1. ročníku Základní školy Maltézských rytířů, Školská 349, Kladno.

Dagmar Pecková: Praha je nejkrásnější město na světě

 Nepřehlédněte