Zástupcům vyučujících se nelíbí myšlenka rozšíření počtu uměleckých předmětů na základních školách

8.2.2022
Redakce

Zástupci vyučujících výtvarné a hudební výchovy odmítají snahy o to, aby se ve vzdělávání na základních školách posílila například filmová nebo taneční výchova. Podle nich to nejde dohromady se zamýšlenou redukcí obsahu i počtu vyučovacích hodin výtvarné a hudební výchovy. Chtějí, aby oba předměty zůstaly ve všech ročnících základní školy samostatné a další umělecké výchovy se vyučovaly jako jejich součást nebo jako nepovinné volitelné předměty. O stanovisku zástupců hudební a výtvarné výchovy informoval předseda Asociace učitelů hudební výchovy Milan Motl.

Přípravu změn rámcových vzdělávacích programů má na starosti Národní pedagogický institut, který patří pod ministerstvo školství. Současné vzdělávací programy jsou z roku 2005, podle odborníků jsou zastaralé a jejich obsah předimenzovaný. Řada z nich má ale zároveň požadavky na rozšíření výuky u některých předmětů. S modernizací a redukcí vzdělávacích programů počítá vládní dokument Strategie vzdělávání 2030+ i programové prohlášení vlády, podle kterého by měly být úpravy hotové do konce roku 2023.

Podle zástupců předmětů hudební a výtvarná výchova má Národní pedagogický institut při přípravě modernizace učebních plánů tendenci posílit na základních školách filmovou a audiovizuální, dramatickou, taneční a pohybovou výchovu. „Tuto snahu o remodelaci oblasti Umění a kultura na pět oborů považujeme v situaci, kdy jsou obsahy a hodinová dotace oblasti redukovány na minimum, za nereálnou a destabilizační,“ uvedli ve svém stanovisku.

Jako řešení navrhli ponechat hudební a výtvarnou výchovu jako samostatné předměty ve všech ročnících základních škol a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a další umělecké výchovy nadále zařazovat do těchto dvou nebo i jiných předmětů či je nabízet jako volitelné nepovinné předměty podle možností jednotlivých škol.

Stanovisko podepsali zástupci 30 profesních spolků učitelů, pedagogických fakult nebo vyučujících hudební a výtvarné výchovy z gymnázií i základních škol. Vedle předsedy Asociace učitelů hudební výchovy mezi nimi byli také představitelé Společnosti pro hudební výchovu, Unie českých pěveckých sborů, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové nebo Asociace středních pedagogických škol ČR.

Ve společném prohlášení rovněž deklarovali připravenost pokračovat ve spolupráci se všemi uměleckými obory a uvedli, že si uvědomují nutnost obsahy předmětů aktualizovat.

Ministerstvo školství na začátku loňského roku schválilo už takzvanou malou revizi vzdělávacích programů, ve které zdůraznilo informatiku a zároveň redukovalo některé části učiva. Škrty se objevily mimo jiné i v hudební a výtvarné výchově. Odpůrci kritizovali mimo jiné to, že v souhrnu za celý druhý stupeň se bude dětem do týdenního rozvrhu rozdělovat místo dosavadních deseti hodin těchto předmětů jen devět hodin.

zdroj: čtk


Témata:

Nepřehlédněte