A pak se stalo něco, co naplnilo husity vírou ve vítězství a křižáky hrůzou. Kruciátám se v Čechách nedaří

Další fotky

Historické události mají obvykle desítky různých výkladů. Přesně podle úsloví, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Objektivita a realita často pláčou někde v koutě. Nemusíme chodit daleko. Husitské revoluční hnutí. Každý si jistě dobře pamatuje filmovou trilogii Otakara Vávry. Skvělí herci, skvělé davové scény. V tomto ohledu klobouk dolů a velký respekt. Pravdivost v nich však chodí o francouzských holích. Hus revolucionář a husité jako předvoj těch, kteří o pět set let později jásali nad příchodem pana prezidenta, který se právě vrátil z Hradu. Že přeháním? Jistě. Bylo to mým úmyslem. A dnešní doba nepřehání? Nesklouzli jsme k druhému extrému? Husité jako banda tupých lupičů, paličů a fanatických vrahů? Tlupy primitivů, které dokázaly jen ničit a bořit? Ani to není pravda. Zkusme ji uvést na pravou míru.

Upálením Jana Husa nic neskončilo, ale naopak začalo. Tragický omyl Říma, který byl až dosud zvyklý, že k zastrašení to bude stačit. Obvykle takový postup fungoval, jenže nyní narazila kosa na kámen. Čechy, dosud poslušná ovečka Říma, se změnily. Už to nebyla ta pokojná země, z doby, kdy ji opouštěl Otec vlasti. Už nereptali jen poddaní, nýbrž i střední třída, jak bychom řekli dnes, rytíři a zemané. Dosud neotřesitelné postavení církve se začalo otřásat v základech.

Informací o této době je spousta, a tak můžeme přeskočit pět let. Ocitáme se na jaře roku 1420. Král Václav je již téměř rok mrtev a Zikmunda si nikdo za krále nepřeje. Přemlouvání, apely, vyhrůžky. Zbytečný a naprosto neúčinný postup. Řím se tedy rozhodne sáhnout po meči. Prvního března 1420 vydal papež Martin V. bulu proti husitům a viklefistům, a o necelé tři týdny později byla ve slezské Vratislavi vyhlášena první křížová výprava proti kacířským Čechům.

Pražský magistrát chystá úpravy vrchu Vítkov

Situace Prahy nebyla vůbec růžová. Vojenskou pomoc přislíbila pouze města Slaný, Louny a Žatec. Pražský hrad vydal Čeněk z Vartenberka Zikmundovi, a dobýt ho, to bylo nad síly husitů. Křižácká armáda celkem bez odporu postoupila až ku Praze, ovšem zcela obklíčit a vyhladovět se jí nepodařilo.

Tím kamínkem v soukolí válečného stroje byl kopec Vítkov, kde nechal Žižka narychlo vybudovat několik srubů, chráněných řadami příkopů. Touto jedinou volnou cestou proudil do Prahy proviant a Zikmundovi bylo jasné, že se ocitl v patové situaci. Obrovská armáda měla velký apetit a naplnit její břicho tak, aby se mu žoldáci nerozutekli, bylo čím dál těžší. Dobýt pražské hradby z chodu, na to si netroufl, asi nechtěl ničit si dědictví po otci a bratrovi. Rozhodl se tuto tepnu přetnout útokem míšeňské jízdy ze Špitálského pole, což je dnešní Karlín.

FOTO: Vítkov 1420

Vítkov 1420 - Jan ŽižkaVítkov 1420 - Obraz, Žižka s knězem KorandouVítkov 1420 - z filmu Proti všemVítkov 1420 - VítkovVítkov 1420 - mapa bitvy
Další fotky
Vítkov 1420 - rekonstrukce bitvyVítkov 1420 - Vítkov dnes

14. 7. v odpoledních hodinách, křižáci vyrazili. Návrší Vítkova je táhlé a relativně úzké, a to křižákům vzalo možnost zúročit vlastní počet. Křižáky to však netrápilo. Vlastně to měla být jen taková nenáročná projížďka. Sruby hájilo sotva třicet mužů a žen. Dnes to vypadá jako pohádka. Každý vojenský stratég by se chytil za hlavu. Třicet proti sedmi tisícovkám. To se snad zbláznili, ne? A pak se stalo něco, co naplnilo husity vírou ve vítězství a křižáky hrůzou, která jim vydrží dalších skoro patnáct let. Z jižní strany návrší, od Horské brány, která stála v místech, kde se dnes říká U Bulhara, vyrazilo asi padesát cepníků a střelců. Přímo do boku nic netušícího nepřítele.

Křižáci se ocitli v pasti. Ústupovou cestu jim uzavíraly stále ještě přijíždějící nové jezdecké oddíly, před nimi byly sruby a z boku les cepů. Jedinou únikovou cestou byl severní, daleko strmější svah, odkud se jezdci začali kutálet dolů a koně si lámali vaz. Když nakonec křižáci ve zmatku utekli, leželo na bojišti pár desítek mrtvých husitů a na pět stovek pobitých křižáků. Ano, máte pravdu, z pohledu gigantických válek dvacátého století to byla hospodská rvačka. Nicméně znamenala porážku první křížové výpravy. V Zikmundově vojsku vypukla řevnivost, hádky, vzájemné osočování za neúspěch, a nakonec se celé vojsko s hanbou rozešlo. Zikmund se ještě nechal korunovat na Pražském hradě českým králem, a odjel do Kutné Hory.

Dnes, 10:12
Když v roce 1679 francouzský matematik a fyzik Denis Papin vynalezl hrnec, v němž lze...
Dnes, 08:04
Původně provizorní nádraží sloužilo cestujícím od 7. července 1947 a přečkalo veliký rozvoj autobusové dopravy...
Včera, 18:35
Nevíme, jaký názor by na to měli v Americe, ale pro náš humoristický měsíčník SORRY...
Včera, 16:16
Na rozhraní Národního parku Vysoké Taury a Zillertalských Alp najdou turisté skutečný přírodní unikát, jeden...
Včera, 14:02
O prázdninách můžeme začít s nakládáním ovoce do alkoholu a cukru. A na podzim si...
Včera, 10:16
Devátá hodina večerní byla v mnoha rodinách časem, kdy se ztišilo rádio, zkušená ruka naladila...
Včera, 09:33
Milovníci památek a historie jistě budou souhlasit, že v okolí Prahy se vyskytuje poměrně mnoho...
Včera, 08:03
Přesně před dvaašedesáti lety došlo k tragické události na železnici u Frýdlantu v severních Čechách....
3.7.2020
Dědeček na prastaré, zažloutlé fotografii, se usmívá. Bůhví, kdo tu fotku před více než sto...
3.7.2020
Někteří vlastníci pozemků v Netvořicích na Benešovsku nesouhlasí s obchvatem. Podmiňují jeho stavbu platným stavebním povolením...
Reklama