Blamáž dTestu s vitamínem D. Uspěly doplňky stravy překračující zákonné limity

8.4.2021
Jan Štoll

„Především je nutno zdůraznit, že vitamin D patří mezi vitamíny, které lze předávkovat,“ uvedl přední český endokrinolog prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA., který je i předsedou České endokrinologické společnosti ČLS JEP.

Podle něj může mít předávkování dopad na zdraví a teoreticky způsobit i život ohrožující stavy.

„Přimlouval bych se za to, aby užívání vitaminu D bylo vždy indikováno lékařem po předchozím vyšetření,“ dodává profesor Kršek.

Vitamín D je možné koupit jako volně prodejný doplněk stravy nebo lék na předpis. Rozdíl v nich je v obsahu léčivé látky. Ta je uváděna v takzvaných mezinárodních jednotkách – IU, v Česku její přípustnou hranici uvádí SÚKL, vychází při tom z hodnocení britské Expert Group on Vitamins and Minerals.

„Státní ústav pro kontrolu léčiv výrobky s denní dávkou vitaminu D vyšší než 1 000 mezinárodních jednotek klasifikuje jako léčivé přípravky, neboť v těchto dávkách má již vitamin D významné farmakologické účinky, jedná se o terapeutické dávky, u nichž existuje riziko hyperkalcémie a jež vyžadují pravidelné sledování hladin vápníku v krvi. Výrobky s denní dávkou vitaminu D vyšší než 1 000 mezinárodních jednotek tak naplňují definici léčivého přípravku uvedenou v zákonu o léčivech,“ uvedla mluvčí lékového ústavu Klára Brunclíková.

Pod dozorem Honzy Tuny: Kam pro přírodní antibiotika a antivirotika?

Hyperkalcémie je nebezpečný stav, kdy je abnormálně zvýšená hladina vápníku v krvi. Ta může vést k oslabení kostí, vzniku ledvinových kamenů, narušit fungování srdce, mozku a nervové soustavy.

Dopad přijatých dávek vitamínů D na lidský organizmus přitom není možné vyhodnotit bez lékařského vyšetření.

„Dávka by se měla řídit především sérovými koncentracemi vitaminu D, kalcia a forsforu a koncentrací kalcia v moči, respektive jeho vylučováním za 24 hodin. Může být potřeba provedení i některých dalších vyšetření zaměřených především na kostní metabolismus, přítomnost ledvinových kamenů a jiné. Nelze přesně specifikovat dávku pro pacienty s obezitou, kardiaky a podobně, ani jaká dávka je obecně spjata s rizikem hyperkalcémie. To závisí na řadě různých faktorů,“ vysvětluje profesor.

„Za maximální denní dávku pro zdravého člověku považuji 1000 IU vitaminu D3,“ dodává profesor Kršek.

Českými zákony ani lékařskými doporučeními se ale dDtest nezabýval s tím, že vitamínem D se lze předávkovat jen teoreticky. Jako dané tak nastavil hodnoty stanovené Evropskou agenturou pro bezpečnost potravin, která připouští dávku až 4 000 IU. Z jakého důvodu dTest takto postupoval, odmítá už měsíce vysvětlit.

„Ústav při hodnocení bezpečnosti vitaminu D vychází z hodnocení britské Expert Group on Vitamins and Minerals. Ústavu je známo, že kromě tohoto hodnocení existují další hodnocení, mimo jiné hodnocení Evropské agentury pro bezpečnost potravin. Rozdílné výsledky hodnocení jsou dány rozdíly ve studiích, ze kterých tato hodnocení vycházejí,“ dodává Brunclíková.

Člověk a bakterie. Víte, proč by měl každý z nás užívat probiotika?

Ze 28 testovaných volně prodejných doplňků stravy jich hranici uvedenou SÚKL překročilo hned 16, jeden dokonce i hranici stanovenou Evropskou agenturou pro bezpečnost potravin. dTest tuto skutečnost jednoduše přehlédl.

Tablety a práškové tobolky Zjištěný vitamín D v denní dávce (IU)
Nutricius Vitamín D3 Extra 2500IU 2916
Dr. Theiss Detritin 2000 4656
Revital Vitamin D3 1000 IU 1408
Jamieson D3 1000IU 1128
Vitabalans Oy D-max 4000IU 3776
Zdroj: dTest 12-2020

 

Spotřebitelský časopis dTest tak ve výsledku srovnával nesrovnatelné, přípravky silou odpovídající lékům a doplňky stravy vyhovující platným zákonům v Česku.

Pozoruhodný je i výběr autorit, kterými časopis svůj test podložil. Maximální denní dávku vitamínu D doporučuje představitel Aliance výživových poradců ČR Ing. Ivan Mach, tedy člověk bez lékařského vzdělání.

Redakce na výsledky testu provedeném spotřebitelským časopisem upozornila lékový ústav.

„Státní ústav pro kontrolu léčiv trh s vitaminem D monitoruje. V oprávněných případech jsou vedena dle § 13 zákona o léčivech řízení za účelem rozhodnutí, zda se jedná o léčivý přípravek či nikoli. Taková řízení jsou však neveřejná a do doby pravomocného rozhodnutí ve věci může být výrobek na trhu přítomen, přičemž účastníci řízení mohou využít opravné prostředky jako odvolání na MZČR. K jednotlivým konkrétním řízením se nemůžeme jakkoli vyjadřovat,“ odpověděla mluvčí Brunclíková.

Bez receptu. Přírodní antibiotika máte ve své kuchyni, která to jsou?

Ani ministerstvo zdravotnictví se k výsledkům testu nechtělo vyjádřit.

„Ministerstvo zdravotnictví je odvolacím místem pro řízení, která vede SÚKL, když zařazuje doplňky stravy mezi léky. Takže cokoliv od nás by mohlo být napadnutelné jako předjímání rozhodnutí,“ uvedla tisková mluvčí ministerstva Barbora Peterová.

Jak dlouho budou doplňky stravy, které by měl spíše předepisovat lékař, volně prodejné, tak není zřejmé.Nepřehlédněte