• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Černíny dbají (nejen) na údržbu komunikací ve všech šesti částech obce

  23.1.2022
  Vítězslav Hospes

  Černíny (obec, vzdálená 15 km od Kutné Hory) jsou pro tisíce návštěvníků a turistů téměř synonymem pohodové letní rekreace. Patří k nim další části: Bahno, Hetlín, Krasoňovice, Předbořice a Zdeslavice. Z řady rybníků je zřejmě nejznámější a nejnavštěvovanější Vidlák (na snímku, snadno dostupný vlakem i po silnici, s písečnou pláží, hospodou, ležící jako ostatně veškeré vyjmenované části uprostřed nádherné krajiny lesů a vodních ploch). Není tedy žádným překvapením, že celkový počet obyvatel (cca 390) se několikanásobně zvyšuje, když nastane sezóna chatařů a chalupářů, rybářů, houbařů či vyznavačů vodních sportů.

  Snaha zlepšovat životní podmínky je z činnosti OÚ Černíny patrná na první pohled: Podpora kulturních, sportovních a společenských akcí, soustavné zlepšování stavu místních komunikací, péče o památky, pomníky, kapličky, atd. Příznačné je v této souvislosti, že i závěrečná investiční akce roku 2021 patřila právě silnicím a cestám. V jejím rámci byla opravena část komunikace v Bahně (u bývalé školy, ve které jsou v současnosti dva obecní byty, volební místnost a patro je využíváno na plesy, setkávání seniorů, akce pro děti – prostory jsou i pronajímány na rodinné oslavy či svatební hostiny). Oprava se týkala rovněž silnice a křižovatky u kapličky ve Zdeslavicích. Cena akce byla bez DPH celkem 694 993 Kč. Termín dokončení (17. 12. 2021) byl dodržen, práce provedla firma Eurovia CS, a.s., záruční doba potrvá dle smlouvy 60 měsíců ode dne předání díla.

  Starosta Černín Ing. Miroslav Kyzour ještě doplňuje: „Tuto akci platila obec sama vzhledem k tomu, že v opravách komunikací chceme pokračovat i v roce 2022 a hodláme požádat o dotaci Středočeský KÚ.“

  Připomíná i skutečnost, že OÚ Černíny již zahájil obnovu zaniklého rybníku Holovský, který lze najít na mapách z 16. století – několik století prakticky neexistoval, po dokončení má vzniknout vodní plocha o rozloze cca 0.75 ha. „Také žádáme o dotaci na lesní cestu u Zdeslavic u Černín, na níž je rozpočet cca 2,5 mil. Kč“, uzavírá starosta a navzájem si slibujeme, že o tom, jak se plánované záměry bude dařit realizovat, opět společně připravíme informace i v průběhu letošního roku.


  Témata:

  Nepřehlédněte