České myši a vědci odhalují vady DNA při tvorbě spermií

28.9.2019
Jan Štoll

„Vědecký tým Zdeňka Trachtulce z Ústavu molekulární genetiky AV ČR v centru BIOCEV objevil myší samce, kteří nemusí mít funkční gen Prdm9, aby měli spermie nebo potomky,“ informoval tiskový mluvčí centra Petr Solil.

Podle něj sehrály  v tomto projektu velkou roli divoké myši z České republiky a tradice české genetiky. Ve spolupráci s kolegy ze Spojených států čeští vědci zjistili možnou příčinu plodnosti myšáků zbavených genu Prdm9 – plodní samci opravují zlomy DNA samčích pohlavních buněk účinněji než ti neplodní. „České myši se tak staly výborným nástrojem pro studium vývoje lidských spermií a mužské plodnosti,“ dodal Solil.

Podle vědců vede štěpení DNA v našich tělních buňkách například ke zhoubnému bujení. Ještě nebezpečnější jsou pak nežádoucí zlomy DNA v pohlavních buňkách. „Neboť se mohou dělením buněk během vývoje plodu rozšířit do všech buněk potomka,“ informují vědci z centra BIOCEV, které je projektem Akademie věd ČR.

Pro bezproblémový vývoj buněk je u myší i člověka pro správné směrování zlomů DNA důležitý právě gen Prdm9. Zatímco dosud zkoumané myši zbavené genu Prdm9 nemohly mít potomky, psovité šelmy nebo ptáci tento gen k plodnosti nepotřebují. Tento gen není pravděpodobně nezbytný pro plodnost ani u člověka. „Bylo tedy nejasné, jestli a jak mohou výsledky výzkumu na myších přispět k poznání mechanismů vývoje lidských pohlavních buněk,“ dodal Solil.Nepřehlédněte