Egyptský kabinet je vodní chrám v hlubinách podzemí. Nachází se hned za Prahou. Znáte jeho tajemství?

23.6.2018
Jitka Lenková

 

Tajná chodba měla propojovat zámky v Nelahozevsi a ve Veltrusech. Co se v ní ukrývá?

Napoleonova egyptská móda

Významnou měrou k jeho poznání přispěl Napoleon Bonaparte při své egyptské expedici v letech 1798-9. Výsledkem prací jeho specialistů, vědců a kreslířů, se stalo výstavné pětisvazkové dílo La Description de l’Egypte (Popis Egypta), které však Napoleon nechal vyrobit jen v několika exemplářích. Jeden z nich získal někdy po roce 1812 přímo od rakouského císaře Františka II. hrabě Jan Rudolf Chotek (1748-1824), který v té době vlastnil i zámek Veltrusy. Egyptská exotika jej zaujala natolik, že se rozhodl alespoň malou část z ní přenést i na své panství. Návrhem stavby nazvané pověřil roku 1820 svého oblíbeného dvorního stavitele a architekta Johanna Philippa Jöndla (1782-1870).

Nacistická pěstírna čistých árijců. Lebensborn na zámku Veltrusy

Ten pojal celou zakázku epicky. Návštěvníci Egyptského kabinetu do něj měli připlouvat po umělém kanálu, podplout most Emissarius (Emisar, Vyslanec), s typickou egyptskou výzdobou v podobě sloupů s hlavicemi z listů papyru a se sochami sfingy a boha podsvětí Anubise a po další krátké plavbě pod širým nebem vplout přímo do tajemného podzemí. Tam překvapení a ohromení hraběcí hosté vystoupili z loďky rovnou do Egypta., který evokovalo bohaté a nákladné zařízení celého kabinetu i jeho výmalba. Když si jej dostatečně užili, včetně případného inscenovaného obřadu, hostiny nebo slavnosti, vystoupali z podzemí točitou chodbou zpět do jasného zářivého slunce.

Na svoji dobu to musela být nevídaná atrakce a byla by dodnes, kdyby ji bylo možné zažít v původní podobě. Jak už asi tušíte, není tomu tak. V roce 1944 byl kabinet zdemolován a zůstalo z něj a z jeho okolí jen pramálo. Dochoval se především můstek se sfingou, ale Anubis z něj zmizel bůhví kam. Veškeré zařízení chrámku dnes tvoří jen kamenný stůl připomínající oltář a nadzemní část v podobě dvoupatrové zříceniny zarůstající náletovou zelení. Přesto, anebo právě proto, si toto místo uchovalo dodnes mystickou a tajemnou atmosféru.

FOTO: Egyptský kabinet Veltrusy

Egyptský kabinet Veltrusy - Egyptský pavilon 4Egyptský kabinet Veltrusy - Egyptský pavilon 6Egyptský kabinet Veltrusy - Egyptský pavilon 7Egyptský kabinet Veltrusy - Egyptský pavilon 2Egyptský kabinet Veltrusy - Egyptský kabinet je vodní chrám v hlubinách podzemí. Nachází se hned za Prahou. Znáte jeho tajemství?
Další fotky
Egyptský kabinet Veltrusy - Egyptský pavilon 5

Kudy tam

Pokud chcete navštívit jen Egyptský kabinet, pak je nejlepší dopravit se do obce Všestudy (okr. Mělník) a vyhledat objekt zvaný Červený mlýn, kde můžete zaparkovat. Po pár desítkách kroků dojdete přímo na most ke sfinze, odkud už uvidíte umělou zříceninu nad kabinetem, kterou do něj sestoupíte. Když si s sebou vezmete nějaké plavidlo, spustíte jej na vodu a vplujete do chrámku onou druhou, daleko působivější vodní cestou.

Od zámku Veltrusy k Egyptskému kabinetu dojdete po asi 1500 metrů dlouhé přímé cestě přes park.Nepřehlédněte