Hugo Boettinger. Kreslířská část jeho práce má význam kulturní i historický, jeho dílo malířské je spíš osobním krédem

9.12.2019
Fefík
Další fotky

Hugo Boettinger vystudoval reálné gymnázium v Praze a od roku 1895 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesorů Felixe Jeneweina a E. K. Lišky. V roce 1898 přešel na Akademii, kde pokračoval ve studiu u profesora Maxmiliána Pirnera. Při studiích se spřátelil s malířem T. F. Šimonem.
Boettinger začal jako figuralista, v nástupu mladších po Preislerovi a Švabinském, a figuře zůstal věren jako kreslíř i malíř.

V červnu 1910 se u sv. Mikuláše na Malé Straně oženil se svou láskou Růženou Ottovou (1887 − 1964), dcerou nakladatele Jana Otta.
Žil v Praze (Štěpánská 3, Lublaňská 35, po svatbě Široká 15, po roce 1917 v Bubenči, Na Zátorce 4 – stavitel Fr. Schlaffer mu zde vybudoval ateliér).
Působil na Akademii výtvarných umění a stal se členem spolků Mánes, Hollar a členem České akademie věd a umění.

Podstatnou část jeho tvorby tvořily akty mladých dívek a žen, které zobrazoval většinou ve skupinách a v přírodním prostředí lesa, na břehu řeky, při koupání… „V nových a nových variacích opěvuje mládí, vyjádřené dívčí nahotou plnou cudnosti a ušlechtilosti.“

Polabí a Posázaví byly krajinami jeho srdce. Malíře Otakara Hůrku si ale cenila i Francie

Známé jsou také jeho litografie (soubory Amor a Psýché vyšly tiskem v roce 1923) nebo portréty prezidenta Masaryka. Že nebylo jednoduché prezidenta malovat, o tom sám malíř podal svědectví ve Světozoru v roce 1930.
„V roce 1922 na jaře byli jsme pozváni na domácí odpolední koncert na hradě pražském. Přišli tehdy zazpívat panu presidentovi jihočeští učitelé, řízení skladatelem Kálíkem. Nevelká společnost se usadila na připravené židle – posléze přišel pan president, ale – nešel si sednout na uchystané křeslo v prvé řadě uprostřed. Usedl, zcela sám, na dlouhou pohovku při stěně proti oknům. Tehdy ujal se mne kancléř p. dr. Šámal, a jakoby nic zaujali jsme místa v okenním výklenku, mimo celou společnost, tak, abych na pana presidenta viděl. Pan president si krásně sedl, založil ruce a poslouchal, dívaje se pronikavě, zpytavě na zpěváky. Skizzoval jsem na pozvánku, snad ještě na nějaký papírek, co jsem v kapsách měl. Výsledkem byla tužková kresba, půlfigura, má datum 16/IV 1922. Hlava páně presidentova byla v tak hezkém pohybu a tak pěkně hleděly oči, že jsem zkusil ji (samotnou) nakreslit na kámen. Vznikl list grafický, vydaný nato Arthurem Novákem, který asi mnohý zná, došel obliby převeliké, snad největší ze všech mých pokusů o zvěčnění podoby presidentovy. Byl reprodukován, malý, velký, v denních listech, v čítankách, bůh suď kde všude. Životopisec dra T. G. Masaryka, dr. Jan Herben vybral si tento list k reprodukci pro monografii, vydanou spolkem Mánes.“

Krajinář František Horký. Uměl i čerty, vodníky a čarodějnice

Jeho záliba v hudbě se projevila i řadou portrétů jeho současníků, hudebníků. Díky Boettingerovým karikaturám a humorným kresbám se zachoval obrazový doklad společenského a zejména hudebního života první poloviny 20. století.

Vše, co Boettinger maloval na sklonku života, bylo děláno z paměti a většinou i bez skizz, rovnou z představy na plátno.
„Spekulací, výpočtem, nic nesvedu. Jednoho dne dojde na obraz a ten za chvíli, rychle jest na plátně. Pak se to válí v atelieru, jsou dlouhé pauzy, neboť jsou části na plátně, pro něž nic malíře nenapadlo. Až zas to přijde odkudsi — anebo nepřijde a věci zůstanou věčně nedodělané.“
Ale toto malování „zpaměti“ předpokládá předchozí zásobování této paměti vášnivým pozorováním skutečnosti.

Kreslíř a malíř Hugo Boettinger zemřel v Praze 9. prosince 1934 a je pohřben na Vinohradském hřbitově.

Zdroje: H. Boettinger: Jak a kdy došlo k portrétování pana presidenta, Světozor, 1930; Umění: 1932-33; Salon, 1937; Wikipedie

FOTO: Hugo Boettinger

Hugo Boettinger - 1 dobrá pohoda české hudby suk talich novák v jägerově vinárně 1928 svtzHugo Boettinger - 2 svtz 30Hugo Boettinger - 3 zlatý portrét 11 ghmpHugo Boettinger - 4 novák a sukHugo Boettinger - 5 v přírodě ghmp
Další fotky
Hugo Boettinger - 6 masaryk 24 svtzHugo Boettinger - 7 Hugo_Boettinger_-_A_Study_of_a_Nude_Girl wiHugo Boettinger - 7b v pařížském baru svtz 27Hugo Boettinger - 8 josephine baker 26 wiHugo Boettinger - 8b podobizna ignáta herrmanna ghmpHugo Boettinger - 9 Na Zátorce – Boettingerova vilaHugo Boettinger - 99 turHugo Boettinger - 0 Hugo_Boettinger_-_Na_kládách 21 wi


Nepřehlédněte