7.1.2021
Zprávy

Chuchelští výletníci ho dennodenně vídávali, jak studuje nebe. Malíř Bedřich Havránek

„Dříve jej poutávaly velikolepé scenerie přírodní a na konec se jeho obzor zúžil na průměr několika kroků. Havránek je skutečnosti blíže, nežli všichni jeho vrstevníci. To třeba bráti do slova. Čím starší je, tím více vidí. V každém referátu výstavním zaznívá po mnoho let týž refrén, že Havránkovy obrazy jsou malovány jako pod lupou.“ (K. B. Mádl)

19.2.2020
Zprávy

Karel Černý nacházel střed své jistoty v osamocení, v tichém polaskání a pozastavení se nad věcmi neživými

„Obrazy Karla Černého jsou pro mne dramatem, zřetelně členěným ve tři jednání, ve tři citové vrstvy. Trojí přítomnost, přítomnost lidí, krajin a věcí docela obemyká i naplňuje jeho tvůrčí svět samotáře, svět v kruhu, bez začátku a konce. Nejsilněji tu na diváka doléhá svět jeho lidí, ať ve dvojicích nebo lidí osamělých, ztracených v příšeří, stmívání či temnotě, do níž jen z dálek prohořívají barevná světla, lidí chutnajících ostré doušky života, na jejichž dně je zahořklá pachuť smutku.“ (Jan Drda)

15.2.2020
Zprávy

Sochař a medailér Otakar Španiel je autorem naší nejvzácnější mince. Proč je jí zrovna pětník?

Otakar Španiel se zúčastnil dvakrát Letních olympijských her, kde soutěžil v uměleckých soutěžích, v disciplině sochařství – na LOH 1912 ve Stockholmu a LOH 1936 v Berlíně. Umělecké soutěže byly součástí olympijského programu mezi lety 1912 – 1948 a Československo na nich získalo jednu stříbrnou (skladatel Suk) a dvě bronzové medaile (sochař Obrovský a skladatel Křička). Ale to jen tak na okraj…