• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Kapličku v Sobíně fatálně poškodil náklaďák. Místní se s tím ale nesmířili

  21.12.2020
  Fefík

  Sobín neměl v průběhu své historie štěstí na větší kulturní památky. Kaplička se zvoničkou, Boží muka, dva obnovené kříže, hřbitovní kaple. To je vše. Asi proto Sobínští ke svým památkám tak přirostli.

  Pro pro Sobín to byla tragédie, když dopoledne 12. února 2019 nákladní automobil s přívěsem narazil do kapličky a poškodil ji takovým způsobem, že statik musel nařídit její stržení. Nárazem byl poškozen také inventář kapličky – socha stojící Panny Marie a socha klečícího anděla. Zvon kapličky poškozen nebyl.

  Zbořená Kaplička se zvoničkou byla novogotická stavba, zakončená věžičkou pro zvon. Nade dveřmi byla umístěná kamenná deska s nápisem: Ke cti a chvále Boží zbudováno od obce Sobínské Léta Páně 1885. Kaplička byla pořízena z veřejné sbírky sobínských občanů. Podle záznamů z obecního zastupitelstva si Sobínští sami chtěli zvonit klekání a umíráček. Kapli postavil František Hrdlička a jeho syn Josef podle návrhu V. K. Panoše, zednického mistra ve Zbuzanech.

  Zvon by měl pocházet z roku 1948. Nahradil původní zvon, který byl sejmut v době okupace a odebrán okupačními úřady pro vojenské účely. Zvon vyrobila První moravská zvonárna Brno-Husovice.

  Nákladní auto narazilo v Sobíně do zvoničky, radnice chce novou

  Poprvé byla kaplička opravena v roce 1923, práce provedl stavitel J. Hakl.

  Na obecní náklady podstoupila kaplička v roce 2004 velkou rekonstrukci, tehdy bylo opraveno a doplněno také její vnitřní vybavení. Na návrh vedení městské části Praha – Zličín byla v roce 2007 Kaplička se zvoničkou vyhlášená Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou.

  Jako jedna z mála staveb tohoto druhu a typu je sobínská kaplička doložena stavebním plánem. A tak nemělo zastupitelstvo Zličína a Sobína problém rozhodnout o její obnově. Za přísného dohledu památkářů, tak, aby mohla i tahle nová stavba být uznána za kulturní památku.

  „Obnova objektu vyjde asi na 1,2 milionu korun. Platby budou zatím probíhat prostřednictvím pojišťovny. Teprve v případě, že by tyto finanční prostředky nebyly dostatečné, byly by podniknuty další kroky – například požádán pražský magistrát o příspěvek z fondu na opravu památek nebo vypsána veřejná sbírka,“ informovala počátkem letošního roku Marta Koropecká, starostka MČ Praha – Zličín, své spoluobčany.

  „Jen najít projektanta, který se zabývá takovýmito historickými stavbami, byl docela slušný úkol,“ dodala.

  Praha nebyla dost velká, aby uplatnila všechny nápady sochaře Celdy Kloučka

  Ale povedlo se, nakonec byl projektant vybrán – architekt Miloslav Hanzl – a projekt zpracován.

  Stavby se ujala společnosti ARCHETYPA, která už kapličku rekonstruovala v roce 2012, a její jednatel Jan Kracík, který třetím rokem působí na Akademii výtvarných umění v Praze jako vedoucí Ateliéru výtvarných děl sochařských.

  Stavbu provádí pod odborným vedením studenti Akademie výtvarných umění v Praze v rámci praxe a brigády. Jedná se o studenty 3. 4. a 5. ročníku. V říjnu se připojili také studenti 2. a 1. ročníku. Celková rekonstrukce byla rozdělena do dvou etap.

  Praha opravila rybník Dolejšák na Zličíně. Cena? 5,5 milionu korun

  „V letošním roce byla provedená tzv. hrubá stavba. Jelikož je stavba prováděna původní technologií na vápennou maltu a z cihel z roku 1864, je zapotřebí dodržet původní technologický postup. Hrubá stavba se dříve nechávala přes zimu odpočinout, aby dostatečně vyschla. Tato technologická pauza je nezbytná a byla prováděna z důvodu, aby povrchové vrstvy štukových omítek nepraskaly. Celá rekonstrukce probíhá pod dohledem Národního památkového ústavu v zastoupení paní doktorky Petry Hoftichové,“ přiblížil Jan Kracík. „V příštím roce budou práce na kapličce pokračovat a na konci srpna bychom měli mít kapličku dokončenou dle původního vzhledu při dodržení všech původních technologických postupů.“

  „Nikdo z nás si nedovedl představit, že by se tato významná dominanta Sobína už nikdy nevrátila na své místo. A už jsme se dočkali – hrubá stavba je hotová a všechno se hned zdá veselejší,“ uzavřela starostka Marta Koropecká.

  FOTO: Kaplička se zvoničkou v Sobíně

  Kaplička se zvoničkou v Sobíně - 0 hasici_sobinKaplička se zvoničkou v Sobíně - 1 sssKaplička se zvoničkou v Sobíně - 2 ssKaplička se zvoničkou v Sobíně - 3 sssssKaplička se zvoničkou v Sobíně - 4 ssss
  Další fotky
  Kaplička se zvoničkou v Sobíně - 5 ssssss

  Zdroje: D. Prix a kol., Umělecké památky Prahy (2. díl); Petra Kubíková, Zpravodaj Zličína a Sobína, 2019  Nepřehlédněte