Humor je solí země… Nejkrásnější citáty Karla Čapka

15.1.2020
Lukáš Mucha

„Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí.“

„Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.“

„Muž snese ledacos těžkého, jenom ne pláč ženy, který sám zavinil.“

„Jsem slabý člověk, ale v mé slabosti je má síla; můj smutek mne nebolí, má osamělost, to bude zároveň mé přemýšlení; mé odříkání, to bude zároveň má čistota.“

„Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe, je ztráta pocitu, že je milován.“

Máš-li odvahu prohrát, potom dozajista uspěješ

„Jednou z největších civilizačních pohrom je učený hlupák.“

„Kritizovat – to znamená usvědčit autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal já, kdybych to uměl.“

„Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život – to, co děláme, dělat z lásky k věci.“

„Mají-li se volnost a láska vylučovat, volím volnost. Raději černá křídla než růžová pouta.“

„Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih, váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu.“

Karel Čapek se narodil přes 130 lety. Bojovník, který by nikdy neopustil vlast

„Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.“

„Hladoví nechtějí vládnout, nýbrž jíst…“

„Zkušenost je dobrá škola, ale školné je příliš drahé.“

„To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky – nezachytitelné vteřiny.“

„Koruna je symbol království, protože lidé mohli spíše poznat krále podle koruny nežli podle moudrosti.“

„Válka je hrozná, nepřípustná, ale ještě hroznější a nepřípustnější je otroctví.“

Krakatit, Věc Makropulos. Co Čapek ve svých dílech popisuje, my teprve objevujeme

„Strach je nemoc špatného svědomí.“

„Veliká láska? Já myslím, že to je, když dva lidé se dovedou snášet po celý život, oddaně a věrně.“

„Zjednodušte některým lidem slovník a nebudou mít co říct…“

„Starý zákon má pravdu: někdy padají hradby pouhým křikem. Ale pouhým křikem se nedá postavit nic.“

„Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.“

„Říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu nemůžeme rozeznat.“

25 nejlepších citátů Jana Wericha o blbcích a blbosti. Které znáte?

„Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají.“

„Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.“

„Ženy se nevystrojují pro úžas a obdiv nás mužů, nýbrž pro úžas a podiv žen.“

„Člověk by měl o všem vědět něco a o něčem všechno.“

„Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu.“

„Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý.“

Opravdová radost je radost druhého. Nejkrásnější citáty Saint-Exupéryho o štěstí

„Opravdovým zdrojem poznání je omyl.“

„Jestliže někdo v životě poznal i sto žen, vůbec nemusel poznat lásku.“

„Učitel má být v některém koutě své duše věčným chlapcem, solidárním s tím mládím, které je mu svěřeno, ale takovým věčným dítětem má být i každý otec a matka.“

„První požadavek společenské výchovy je umět zakrýt svou hloupost.“

„Člověk musí jet daleko, hrozně daleko, aby se dostal co nejblíž k domovu.“

Nejsnadněji zakopne stonožka. 30 nejlepších citátů Vlasty Buriana

„Svět bude zlej, pokud nezačnou lidi věřit v lidi.“

„Příroda je dílo vesmíru, umění však dílem člověka.“

„Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost.“

„Krev lidí je velmi laciná pro jejich vůdce.“

„Láska v manželství a rodičovství je teprve láskou v její celistvosti.“

Zdroj: citaty.netNepřehlédněte