• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Jak se pohřbívá přírodně? Vysvětlila to organizátorka festivalu smrti

  23.2.2024
  Simona Knotková

  Přírodní pohřbívání podle jedné z organizátorek akce Smrtfest Kristýny Znamenáčkové rozšiřuje nabídku a ukazuje možnosti mimo zažitý proud. Nejde podle ní o výstřelek.

  Dvoudenní akce Smrtfest začala v pátek v Boskovicích na Blanensku. Pořádá ji spolek Zesnu, který se tématu přírodního pohřbívání věnuje.

  Přírodní pohřebnictví je podle Znamenáčkové široký pojem. „V podstatě se ale jedná o způsob pohřbívání, který se odehrává v přírodním prostředí. Ať už na přírodním hřbitově, nebo kdekoliv jinde. Popel u nás můžete uložit kdekoliv se souhlasem majitele pozemku. Obřad posledního rozloučení i místo odpočinku může tedy být na místě, které měl pozůstalý rád, kam často chodil. Nebo na přírodním hřbitově – místě, kde se místo pod těžké náhrobky ukládají ostatky ke stromům nebo květinovým záhonům,“ popsala Znamenáčková.

  Dalším aspektem přírodního pohřebnictví je podle ní také respekt k přírodě, jejímu koloběhu, k životnímu prostředí. Například zcela chybí umělé květiny a nerozložitelné materiály. K tomuto způsobu pohřbívání se podle ní také váže i jiný přístup k pořádání posledních rozloučení. „Organizace pořádající přírodní pohřby přistupují k zesnulým i pozůstalým velmi individuálně a obřady tvoří na základě přání rodiny tak, aby pro ni pohřeb nebyl tíživou a depresivní zkušeností, jak tomu často je při odosobněných obřadech v krematoriích. Dáváme rodinám prostor a čas a provázíme je k posledním rozloučením tak, aby pro ně měla hojivý účinek,“ uvedla Znamenáčková.

  V současnosti podle ní už nejde o novinku nebo výstřelek. Uvedla, že například organizace Ke kořenům, z níž spolek vychází, se přírodnímu pohřebnictví věnuje víc než deset let. Za tu dobu uložila na pražském přírodním hřbitově Les vzpomínek v Ďáblicích víc než 800 zpopelněných ostatků. K Lesu vzpomínek následně přibyla Louka vzpomínek, kde se ekologickým způsobem ukládají těla. Přírodní hřbitov existuje také v Brně, v Košicích nebo ve Zvolenu. „Mnoho pohřbů se odehrává mimo hřbitovní prostředí. Zájem tedy je. Ale důležitá je v tomto ohledu osvěta. Lidé často nevědí, jaké možnosti existují, a pohřební ústavy o nich tak rády neinformují,“ uvedla Znamenáčková.

  Přírodní pohřebnictví podle ní rozšiřuje nabídku a ukazuje možnosti mimo zažitý proud. „Pokud někdo potřebuje pravidelně obdělávat hrob, je v pořádku, že to dělá. Ale i na přírodních hřbitovech existuje celá řada možností, jak na zesnulé vzpomínat. Často obsahují centrální místo, kde je možné zapálit svíčku, je možné na hřbitovech trávit čas, procházet se, účastnit se vzpomínkových setkání, případně se dobrovolnicky zapojit do údržby zeleně,“ uvedla Znamenáčková.

  Smrtfest se v Boskovicích koná v pátek a v sobotu. Na programu je například diskuse s husitskou farářkou Sandrou Silnou, divadlo Kufr, které přiveze do Boskovic představení na chůdách s názvem Balady nevěsty a smrti, nebo prohlídka boskovického židovského města s průvodcem.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte