• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Je zřízení podnikatelského účtu v zahraničí stále sci-fi?

  21.6.2024
  Redakce

  Podnikání v globalizovaném světě překračuje hranice a propojuje různé trhy. Podnikatelé, kteří chtějí uspět v zahraničí, musejí hledat cesty, jak snadněji obchodovat s partnery a rychleji se přizpůsobit místním podmínkám. Mohou ale narazit při snaze založit si zahraniční podnikatelský účet

  Může si firma založit bankovní účet v jiné zemi?

  Se zřizováním zahraničních podnikatelských účtů to zatím stále drhne. Není to nemožné, snadné však také ne. Podnikatelé, kteří se snaží expandovat na zahraniční trh, přirozeně potřebují i tamější bankovní účet. Často však narážejí na přílišnou opatrnost ze strany zahraničních bank a jedinou snadnou možností účtu pro podnikatele často zůstává český účet v cizí měně.

  Pro otevření podnikatelského účtu v zahraničí rozhodně neplatí „snadno a rychle“

  Hlavním důvodem, proč se podnikatelé při žádosti o účet dočkají od zahraničních bank zamítavé odpovědi, je důraz na dodržování přísné evropské legislativy. Ta bankám nařizuje hodnotit rizika ve snaze zabránit praní špinavých peněz a financování trestné činnosti. Banky musejí pečlivě prověřit, že jejich prostřednictvím nebude docházet k nelegálním aktivitám.

  Seznam dokumentů je dlouhý a zahraniční adresa nezbytná

  Základní dokumenty, které banky požadují, tvoří doklady prokazující totožnost, občanský průkaz a cestovní pas, případně řidičský průkaz. Dále dokumenty k podnikání fyzické osoby, tedy výpis z veřejného rejstříku o tom, že může podnikat. Živnostníci nejčastěji narážejí na požadavek nutnosti předložení dokladu o ověření adresy v dané zemi a zahraničního telefonního čísla ke komunikaci.

  Každá právnická osoba, která žádá o zřízení podnikatelského účtu, musí bance standardně poskytnout mimo jiné i doklad o existenci právnické osoby, aktuální znění stanov, podrobný popis vlastnické struktury a informace o skutečných majitelích firmy.

  Byrokratické kolečko s nejistým výsledkem

  Přísné podmínky, které jsou dány legislativou, však mohou být tak složité (a sankce za jejich nedodržení tak vysoké), že bankovní instituce nechtějí uzavírat smluvní vztah. Obrana proti postupu finanční instituce neexistuje, podnikateli proto nezbývá než zkoušet štěstí jinde. Žádnou banku totiž nelze donutit ke vstupu do smluvního vztahu.

  Když se podaří založit účet…

  Pokud se založení účtu podaří, může si podnikatel naplno užívat jeho benefitů. Mezi ty hlavní patří nízké, často nulové poplatky za vedení podnikatelského účtu v zahraničí. Jsou státy, ve kterých se bankovní poplatky vůbec neplatí, stejně jako daně. Zahraniční účty navíc nabízejí výhodu diskrétnosti a maximální ochrany osobních údajů. Podnikatel také často dosáhne na příznivější úrokové sazby. Proto se vyplatí nezatracovat zřízení zahraničního účtu, zatnout zuby a vyhovět přísným podmínkám evropské legislativy.  Nepřehlédněte