• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Jihomoravské střední školy povedou noví ředitelé

  13.2.2024
  Simona Knotková

  Dlouholeté ředitele v několika středních školách v Jihomoravském kraji nahradí od příštího školního roku nové tváře.

  Kraj vypsal konkurzní řízení na místa ředitelů 17 školských organizací. Zájemci se hlásili do 8. února, průměrně dorazily tři přihlášky na jedno místo, řekla mluvčí kraje Alena Knotková. Ředitelé největších brněnských gymnázií, Matyáše Lercha a na třídě Kapitána Jaroše, funkci obhajovat nebudou.

  Krajští radní schválili vypsání konkurzů 10. ledna. „Ve všech případech se ředitelé vzdali místa k 31. srpnu, 16 ředitelů na konci šestiletého funkčního období, pan ředitel Gymnázia M. Lercha po čtyřech letech jeho šestiletého funkčního období,“ sdělila Knotková. Kraj podle slov radního pro vzdělávání Karla Jurky (ODS) hledá osobnosti s vizí a schopností vést i inovovat. Konkurzní řízení vypsal kromě dvou zmíněných gymnázií také třeba na Střední škole průmyslové a umělecké v Hodoníně, na Střední škole André Citroëna v Boskovicích nebo v několika uměleckých školách či střediscích volného času.

  Na jeden konkurz se přihlásil v některých případech jeden zájemce. Týká se to i gymnázia na třídě Kapitána Jaroše, které je vnímáno jako prestižní a s kapacitou přesahující 740 studentů je jedním z největších v Brně. Nynější ředitel Jiří Herman školu vede 27 let. „Já jsem se už nehlásil, příští rok mi bude 68 let a chci předat štafetu mladším,“ řekl.

  Znovu o pozici neusiluje ani Petr Kovač, který vede Gymnázium Matyáše Lercha 33 let. Své rozhodnutí nechtěl blíže rozvádět, je ale rád, že se na místo ředitele školy s kapacitou 870 žáků hlásí šest zájemců. „Asi to vypovídá něco o tom, jak naši školu veřejnost i pedagogové vnímají,“ poznamenal.

  Kovač spolu s řediteli několika středisek volného času a ředitelem střední školy André Citroëna v Boskovicích Karlem Ošlejškem patří ke krajským rekordmanům, kteří vedou školy déle než 30 let. Ani Ošlejšek se ale do konkurzu nepřihlásil. „V květnu mi bude 67 let, nepovažuji za dobré a rozumné se o místo ještě ucházet. Je čas na změnu,“ míní. Střední školu navštěvuje přes 740 studentů. „Jsme na plné kapacitě, na některých oborech je i trojnásobný převis poptávky, což je pozitivní. U některých tříletých oborů by ale bylo potřeba dosáhnout ještě většího zájmu, abychom je dokázali kvalifikovaněji naplnit. Vnímám to jako jednu z výzev pro svého nástupce,“ řekl Ošlejšek.

  Navzdory několika ředitelům, které školy vedou i tři dekády, je krajský průměr 9,1 roku. Republikový průměr je 9,9 roku. „Z dat České školní inspekce plyne, že mezi řediteli středních škol je necelá třetina těch, kteří jsou ve funkci 16 až 20 let, což zhruba platí i pro Jihomoravský kraj,“ uvedl proděkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Tomáš Janík.

  Sám 30 let ve vedení za optimální nepovažuje. „Myslím si, že pro školu i školský systém je lepší, když s vedoucími funkcemi získává zkušenost více lidí. Vede to ke zvyšování kapacity systému jako takového. Důležité také je, že s nově příchozími zpravidla přichází elán a někdy i dobré nápady, což může vést k rozpohybování systému, který je z principu vystaven riziku ustrnutí,“ uvedl.

  Jedno funkční období je podle něj dobré na prověření vhodnosti člověka pro danou roli. „V případě osvědčení je druhé období žádoucí, aby se mohly uskutečnit i ambicióznější ředitelské vize. Třetí období je poté k uvážení všech zúčastněných. Čtvrté a další období je z mého pohledu s otazníkem, myslím si, že zde by již mělo dojít ke střídání. A to mimo jiné v zájmu rozumného mezigeneračního soužití ve škole,“ dodal.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte