Karel I. Veliký a retro antického světa

Byly to tehdy slavné vánoce roku 800. Deváté století bylo za dveřmi a do křesťanského chrámu v Římě zavanul duch dávno zaniklého, antického světa. Po více než třech stoletích od chvíle, kdy se zhroutila Západořímská říše, se chytalo dokonalé historické retro. Papež Lev III. vložil na hlavu Karla Velikého císařskou korunu. Císař Svaté říše římské nástupce dávných césarů, po kterých nese tato nejvyšší světská panovnická hodnost svoje jméno.

Franský král a první středověký císař se narodil druhého dubna roku 747, nebo 748, tady se ještě historici neshodli. Jen tak pro zajímavost, náš Otec vlasti, Karel IV. byl zkrátka čtvrtým císařem téhož jména. Dědečkem Karlovým byl jistý Karel Martel. Ano, ten Martel, který zasadil definitivní úder Saracénům v bitvě u Poitiers. Vnuk získal mnoho z genetické výbavy svého děda. Tyto vlastnosti mu později pomohou prosazovat svoje cíle metodami doby, ve které žil. Nebyla to doba humanismu, ale ani barbarské krutosti.

Karel Veliký si dobře uvědomoval, že se Evropa propadá do nevědomosti a rozhodl se tomu čelit. Ač sám zřejmě negramotný, se snažil navázat na antickou vzdělanost. Vědomostmi a kulturou pohanského Řecka i Říma již nemělo být pohrdáno.

Zastavil útok Saracénů, a tím jejich expanzi do Evropy. Vojenský génius Karel Martel

V době Karla Velikého se vzdělanost odstěhovala za zdi klášterů a stala se mnišskou vlastností, která ve světě rytířských ctností nebyla vítána opravdu velice dlouho. To se však mělo brzy změnit.

Střediskem vzdělanosti se staly Cáchy, kam král zval nejvýznamnější učence té doby, spisovatele, kronikáře, vědce. Termín Karolínská renesance je proslulý dodnes. Renesance ve smyslu slova, obnova, navázání na přetrženou nit minulosti. Ale abychom z Karla nedělali jenom světce, je nutné na něho prozradit, že jeho hlavním životním cílem byli hlavně výboje.

Marcus Aurelius má schopnost vás zaručeně dostat ráno z postele. Císař a filosof, jehož životní zásady jsou užitečné i dnes

Výboje do všech stran. Války se střídavými úspěchy. Na východě deptal Sasy, kteří se stále nehodlali nechat pokřtít, a Karel jim dával na výběr jen dvě možnosti. Křest nebo katovu sekyru. V té době ještě někteří lidé věděli, co je to hrdost a raději podstoupili krutou smrt.

Karel Veliký to zkusil i na území Čech, zde mu však pšenka nekvetla a spokojil se s placením tributu, což bylo výhodné pro obě strany. V hornaté krajině jeho armádě nesvědčilo, tak obrátil svoji pozornost proti asiatským nájezdníkům Avarům, a zdrtil je takovým způsobem, že je přešli choutky na další výboje a vrátili se do svých stepí jednou pro vždy.

FOTO: Karel I. Veliký

Karel I. Veliký - Hrob Karla I. VelikéhoKarel I. Veliký - Katedrála CáchyKarel I. Veliký - Karel I. VelikýKarel I. Veliký - Karel I. VelikýKarel I. Veliký - Karel I. Veliký
Další fotky
Karel I. Veliký - Karel I. Veliký a jeho syn Ludvík

Za Pyrenejemi to už bylo horší. Saracéni byli tvrdým oříškem, a pocítil to hlavně zadní voj jeho armády, který byl pobit do posledního muže. Na této celkem běžné situaci, raného středověku, by nebylo nic divného, kdyby tomuto houfu nevelel jistý Roland. Jeho jméno se později stane klasikou středověké literatury, hrdinského eposu, který je součástí maturitních otázek dodnes. Karel Veliký zemřel 28. 1. 814 ve svých milovaných Cáchách. Svému synovi Ludvíkovi předal říši sjednocenou a na vrcholu moci.

Dnes, 17:40
Grilování je nejlepší úprava masa. Víte proč? Díky krátké přípravě je dobře stravitelné a neleží...
Dnes, 14:00
Muž, který je dodnes neprávem opomíjen. Jeho osud se naplnil jen o necelý rok později,...
Dnes, 11:30
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Dnes, 11:30
Česká republika má mnoho památek, z nichž některé jsou nádherně zrekonstruované, některým se snad již...
Dnes, 10:00
Zatímco většina jiných hradů stojí na vrcholu kopce a tvoří dominantu kraje, Kost se uhnízdila...
Dnes, 09:02
Pohádkový příběh o přátelství, pomoci a nových výzvách Puntička vychází u příležitosti Světového dne roztroušené...
Dnes, 08:03
Vystudoval technické učiliště, obor konstrukce mostů, byl vězněn na Sibiři, trpěl epilepsií a propadl vášnivému...
Včera, 16:05
Prezident České lékařské komory Milan Kubek se ostře ohradil proti nátlaku a šikaně, které vystavila...
Včera, 16:00
Puma americká, panter, je po jaguárovi druhou největší žijící kočkovitou šelmou Ameriky, čtvrtou největší kočkou...
Včera, 14:00
Konkrétně do dějin Kanady a Dalekého severu předminulého století. Byly to opravdu průkopnické časy, které...
Včera, 11:30
Máte pocit, že jste se vrátili v čase. Zapomenete na potemnělý sál a zaplacené vstupné....
Reklama