Karikaturista Karel Šmíd šel ve stopách Adolfa Hoffmeistera. Ale uměl i pěkné krajinky

23.12.2019
Fefík
Další fotky

Karel Šmíd (podle křestního listu Karl Schmied) pocházel z české podnikatelské rodiny, která po vzniku Československa přesídlila do Čech.
Roku 1932 maturoval na malostranské reálce v Praze.
Roku 1938 ukončil studium na Českém vysokém učení technickém v Praze (profesoři Cyril Bouda, Oldřich Blažíček, Karel Pokorný, Josef Sejpka ad.).

Ve 40. a 50. letech se věnoval ilustrování knih a učebnic: například Eduard Fiker – Tři minuty (1943), Muž přes palubu (1944), Škola kreslení pro děti – didaktická příručka, Český jazyk 2 pro druhou třídu základní osmileté školy (1954).

Výtvarník Karel Müller a jeho klikatá cesta z Prahy do Prahy

Roku 1945 byl přijat do Syndikátu výtvarných umělců, roku 1946 do Jednoty umělců výtvarných v Praze, roku 1950 se stal členem Svazu československých výtvarných umělců.
Roku 1946 vstoupil do komunistické strany a zůstal jejím angažovaným členem až do smrti.
Do roku 1955 vyučoval kreslení na různých středních školách ve Spišské Nové Vsi a v Praze.

Roku 1959 se stal odborným asistentem Pedagogického institutu v Praze, Od roku 1964 se na pozvání Cyrila Boudy stal členem katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a předsedou komise SČSVU pro výtvarnou výchovu.
Roku 1968 byl na pedagogické fakultě jmenován docentem kresby a vyučoval kreslení v Praze a v Brandýse nad Labem.

Krajinář František Horký. Uměl i čerty, vodníky a čarodějnice

Roku 1973 se stal komisařem galerie Čs. spisovatel v Praze, vedl dramaturgii výstav současných umělců, psal úvody do jejich katalogů a výstavy také uváděl.
Karel Šmíd byl bystrý pozorovatel a vždy angažovaný glosátor současnosti. Ve výtvarné sféře se projevoval především jako bytostný kreslíř, ilustrátor a karikaturista s lapidární lineární kresbou. Stylově zůstal poněkud závislý na svých vzorech Františku Bidlovi, Antonínu Pelcovi a především na Adolfu Hoffmeisterovi.

Po 2. světové válce začal ilustracemi do týdeníku My, pak do časopisu Těsnopisné rozhledy (od r. 1954), do Čtení pod lavici (1969), angažované karikatury publikoval v týdeníku Tvorba (od roku 1976) a od roku 1978 až do smrti pravidelně ve Světě v obrazech.
Zúčastnil se mnoha kolektivních výstav a měl i řadu výstav samostatných v pražských i mimopražských galeriích, jeho dílo je zastoupeno ve sbírce kresby v Národní galerii v Praze a v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

Mistři štětce Hoffmeister a Pelc utekli před nacismem do Ameriky. Proč se z nich pak stali komunisté?

Bydlel v ulici Nad Primaskou v pražských Strašnicích.
Zemřel 29. března 1985 v Praze.
Pohřben je ve Čkyni.

V roce 1989 vydal Odeon knihu Jak jsem je viděl, výběr Šmídových karikatur osobností kulturního a politického života, připravenou jeho synem Karlem Šmídem mladším, novinářem a publicistou.

FOTO: Karel Šmíd

Karel Šmíd - 1 buchlov II 74 ghmpKarel Šmíd - 2 fghjKarel Šmíd - 3 10159-Karel Šmíd – malíř – www.aukceobrazu.eu – AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o (5)Karel Šmíd - 3b data k big_muz-pres-palubu-M6n-160925Karel Šmíd - 3c f
Další fotky
Karel Šmíd - 4 boubín v létě ghmpKarel Šmíd - 5 prima bazarKarel Šmíd - 6 prague auctionsKarel Šmíd - 6b wiKarel Šmíd - 7 stažený souborKarel Šmíd - 0 lidice


Nepřehlédněte