Když Mayflower vyhodila kotvu v Americe, změnila osudy milionů lidí

18.12.2019
Václav Pavlík
Další fotky

Vpravdě historické. Cestující z lodi Mayflower se pak usadili na území dnešních východních států USA a vešli do jejich dějin jako „Otcové poutníci“ (Pilgrim Fathers). Jednalo se o první trvalé evropské osídlení v USA. Založeno bylo v roce 1620 s názvem Plymouth Colony v dnešním městě Plymouth ve státě Massachusetts. Tuto skupinu osadníků vedli příslušníci náboženských kongregací tzv. Brownistů čili Separatistů puritánů, kteří uprchli před náboženským pronásledováním v Anglii do tolerantního Holandska.

Vyznávali puritánské kalvinistické náboženské přesvědčení, ale na rozdíl od většiny ostatních puritánů tvrdili, že jejich sbory by se měly oddělit od anglické státní církve. Nakonec se rozhodli založit nové osady v Novém světě, tedy Americe, a dohodli se i na jejich financování s evropskými investory. Jejich Plymouth Colony se po založení dřívějšího Jamestownu ve Virginii v roce 1607 stala druhým úspěšným anglickým osídlením v Americe.

Zrození Dne díkůvzdání. Jak to bylo doopravdy s Poutníky a indiány

Dnes legendární plachetnice, galeona Mayflower, byla spuštěna na vodu roku 1615 a do své slavné plavby s Otci poutníky sloužila jako obchodní loď dopravující z Bordeaux do Londýna víno. Jako nákladní loď byla pro cestující malá a nepohodlná, i tuto nepříjemnost však puritáni s vizí nového svobodného domova překonali, přestože někteří z nich po cestě či těsně po ní onemocněli. Během plavby se také narodilo jedno dítě. Ze služby byla vyřazena roku 1622 a roku 1624 byla prodána a rozebrána.

Den, kdy Kolumbus získal svolení objevit Ameriku. Jenže ta už byla dávno objevena

Při své cestě do Ameriky mířila loď Mayflower původně do ústí řeky Hudson na severním okraji anglické kolonie Virginia, založené roku 1607 spolu s osadou Jamestown, ale v důsledku bouřlivého počasí se odchýlila severněji a zakotvila 18. prosince 1620 v Cape Cod Bay (Zátoce Mysu tresky) nedaleko budoucího města Plymouthu ve státě Massachusetts v USA.

FOTO: Přistání lodi Mayflower 1620

Přistání lodi Mayflower 1620 - Mayflower v zátoce u Plymouth (William Halsal , 1882) – wikipedia – kopiePřistání lodi Mayflower 1620 - Loď Mayflower (1620) – wikimedia.commonsPřistání lodi Mayflower 1620 - Model obchodní lodi – wikipediaPřistání lodi Mayflower 1620 - Poutníci neboli Pilgrims Fathers byli anglickými osadníky, kteří založili Plymouth Colony v Plymouthu v Massachusetts – wikipediaPřistání lodi Mayflower 1620 - Mapa New Plymouth a okolí – wikipedia
Další fotky
Přistání lodi Mayflower 1620 - Přistání Otců Poutníků – wikipediePřistání lodi Mayflower 1620 - Otcové poutníci – wikipediePřistání lodi Mayflower 1620 - Poutníci – vyhnanci – wikipediePřistání lodi Mayflower 1620 - Vylodění Otců poutníků v roce 1620 dle představ malíře Antonia Gisberta – wikipediePřistání lodi Mayflower 1620 - Jennie Augusta Brownscombe, první Díkuvzdání v Plymouth (1914, Pilgrim Hall Museum, Plymouth, Massachusetts) – wikipediaPřistání lodi Mayflower 1620 - Mayflower – památník v Southamptonu v Anglii – wikipediaPřistání lodi Mayflower 1620 - Muzeum Mayflower, Plymouth, Massachusetts – wikipediaPřistání lodi Mayflower 1620 - Mayflower na americké poštovní známce v hodnotě 1 cen (1920) – wikipediaPřistání lodi Mayflower 1620 - Přistání poutníků na americké poštovní známce v hodnotě 2 centy (1920) – wikipediaPřistání lodi Mayflower 1620 - Pilgrim půldolar cydanz roku 1920 ke 300. výročí plavby Mayflower – wikipedia

Počátky budování osady nebyly lehké, nové osadníky sužovaly nemoci, kterými se nakazili během plavby. První zimu přežila jen polovina z nich, i když domorodci poskytli osadníkům nezbytnou pomoc při obstarávání potravin. Slavnost úrody na podzim roku 1621 se tradičně považuje za historicky první „Den díkuvzdání“ (Thanksgiving Day), který je dnes největším svátkem v USA a příběh poutníků z lodi Mayflower se stal jedním ze zásadních témat v historii a kultuře Spojených států. Změnil osudy milionů lidí, jak současníků této události, tak i všech dalších, kteří se stejně jako Otcové poutníci rozhodli hledat svobodu a štěstí v Americe, případně se tak ještě rozhodnou.Nepřehlédněte