Kriminalita u Prahy nepatrně vzrostla, nejvíc bylo krádeží

16.11.2019
Jan Štoll

Za období od 1. ledna do 31. října 2019 policisté Praha venkov – JIH evidovali 1750 trestných činů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se celková kriminalita zvýšila jen o deset trestných činů.

Z celkového počtu 1 750 statisticky evidovaných trestných činů ve sledovaném období převládala obecná kriminalita s 1414 trestnými činy, což je o 99 více než za stejné období v roce 2018. „V oblasti hospodářské trestné činnosti naopak došlo ve zmiňovaném období roku 2019 k poklesu o 56 případů než v roce 2018,“ uvedl mluvčí středočeské policie Zdeněk Chalupa.

U obecné kriminality převládají případy majetkové trestné činnosti, těch bylo zaevidováno 1008,  nejvyšším počtem jsou zastoupeny krádeže prosté – 470 případů a krádeže vloupáním – 351 případů.

„Obecná kriminalita představuje nejvýznamnější část celkové kriminality, o čemž svědčí její podíl na celkové kriminalitě. Obecná kriminalita v sobě představuje jak formu násilného jednání, tak i formy nenásilné, které svojí společenskou nebezpečností významně ovlivňují veřejné mínění občanů o své bezpečnosti,“ dodává Chalupa.

Obecnou kriminalitu policie člení na násilnou, mravnostní a majetkovou trestnou činnost. Pod hospodářskou kriminalitu pak trestné činy z oblasti daní a poplatků, účetnictví, padělání peněz, směnek, šeků a platebních karet, korupce a dalších. Podle policie rozsah této trestné činnosti neustále roste, má charakter organizovaného zločinu s mezinárodním prvkem, charakteristickým rysem je vysoká latence.

FOTO: Kriminalita u Prahy nepatrně vzrostla, nejvíc bylo krádeží

Kriminalita u Prahy nepatrně vzrostla, nejvíc bylo krádeží - policieKriminalita u Prahy nepatrně vzrostla, nejvíc bylo krádeží - kriminalita_PCRKriminalita u Prahy nepatrně vzrostla, nejvíc bylo krádeží - kriminalita2_PCR


Nepřehlédněte