Kůrovec ničí Prahu. Sežral přes 56 hektarů smrků

10.5.2021
Jitka Kačánová

Na intenzitě začal výskyt kůrovce nabírat od roku 2015. Za kalamitní stav se dá označit období v letech 2017 až 2020. Lesy hlavního města Prahy musely vykácet polovinu smrkových lesů, které před kalamitou tvořily asi šest procent výměry pražských lesů.

„Jedná se jen o kvalifikovaný odhad. Úplně přesně se to zjistit nedá, ale vycházíme z dat uvedených v Lesním hospodářském plánu,“ sdělila Našemu REGIONU Petra Fišerová, vedoucí komunikace společnosti Lesy hlavního města Prahy. Ta spravuje v Praze skoro tři tisíce hektarů lesních pozemků. „K 31. 12. 2020 jsme od roku 2014 odstranili asi 20 tisíc m3 smrků, a tak došlo ke snížení zastoupení smrku z původních šesti na současné zhruba tři až čtyři procenta. Při přepočtu na plochu před rokem 2014 byla výměra smrkových porostů asi 148 ha, nyní je to kolem 92 ha,“ doplnila Fišerová.

I stromy jsou ve stresu. Kůrovec a sucho, strašáci pražských lesů

V roce 2020 aktivita kůrovce díky vydatnějším dešťům a chladnějšímu počasí mírně zpomalila, dlouhodobě oslabené stromy však i nadále tomuto škůdci podléhají ve velkém. Nárůst objemu těžby kůrovcem poškozených, suchých či jinak nemocných stromů tak podle údajů pražských lesníků v roce 2020 oproti předchozímu roku vzrostl o 45 procent.

Kůrovec zrychlil proměnu lesů

Výměra pražských lesů se ovšem nijak nesnížila. Uvolněné plochy se zalesnily jinými druhy zejména duby, buky, jedlí. To je totiž dlouholetý trend – v pražských lesích se smrk již nesází, ale nahrazují ho jiné, pro místní podmínky vhodnější druhy. „Kůrovec tuto přeměnu ale výrazně zrychlil,“ dodala Fišerová. Podle ní i v Praze platí, že kde se vyskytoval smrk, tam byl i kůrovec.

Dalších přibližně 1200 hektarů lesů v Praze obhospodařují Lesy České republiky. Jelikož se jedná většinou o listnaté lesy, kde je smrk zastoupen minimálně, v jejich porostech se o plošné napadení nejedná. „Ročně těžíme maximálně stovky metrů krychlových kůrovcového dříví. Jinak na srázech těžíme v důsledku posledních suchých let také borové souše,“ řekla Našemu REGIONU Eva Jouklová, tisková mluvčí společnosti. Podobně jako pražské lesy aktivně vyhledávají napadené stromy, které těží a odváží z lesa, také zimujícího brouka chytají do lapacích zařízení s feromonovým odparníkem. „Důležitý je ovšem také vývoj počasí a zásahy všech vlastníků lesa,“ myslí si Jouklová.

Potkany čekají těžké časy. Praha začala deratizovat

Už i v Grébovce

Podle odborníků z nezávislé expertní organizace Czech forest v celé České republice loni napadl kůrovec 35 až 40 milionů metrů krychlových dřeva. Mezi hlavní kalamitní oblasti patří Vysočina a sousední kraje. V hlavním městě se tento brouk zpočátku objevoval zejména na okrajích metropole, například v Modřanské rokli nebo v Divoké Šárce. Jenže postupně se prokousal až do centra města. Před nedávnem kvůli němu museli pokácet dva stromy v Havlíčkových sadech, známých jako Grébovka, na Praze 2. V borovici černé pod dětským hřištěm U Štiky a modřínu opadavém u Grotty, umělé jeskyně z 19. století, se totiž našly larvy kůrovce a v lýku vykousané chodbičky a cestičky. „Oba stromy zasažené škůdcem musely být vykáceny co nejdříve, aby se tak zabránilo dalšímu šíření. Na podzim budou nahrazeny novou výsadbou. Ale nebude se sázet jen v Havlíčkových sadech, ale i v dalších parcích. Celkem letos do parků a ulic vysázíme 53 stromů,“ sdělila Našemu REGIONU tisková mluvčí Dvojky Andrea Zoulová.

Městská část rovněž nechá odborníky zkontrolovat další stromy ve všech parcích v Praze 2. Také tam nainstalují lapače, které je na výskyt hmyzu upozorní. Na území Prahy 2 jde již o několikátý výskyt kůrovce. Radnice musela kvůli němu kácet v minulosti stromy například v Riegrových sadech nebo ve zmíněné Grébovce.

BOX

Kůrovec neboli lýkožrout smrkový je drobný brouk 1-9 milimetrů veliký. Napadá především smrky oslabené například suchem. Během jednoho týdne od prvního náletu, kdy strom postupně napadnou až stovky jedinců živících se jeho lýkem a dřevem, je už prakticky mrtvý. Aby se z něho škůdci nepřesunuli na další strom, ničí se jeho dřevo spálením nebo chemicky.Nepřehlédněte