Marshallův plán po válce rozdělil Evropu. Stalin ho odmítl a my museli také. Bohužel

3.4.2019
Václav Pavlík
Další fotky

Podrobný plán této pomoci předložil Marshall kongresu v lednu 1948. Ve svém vystoupení pak mimo jiné prohlásil: „Tento plán bude stát naši zemi miliardy dolarů. Zatíží amerického daňového poplatníka. Vyžádá si oběti dnes, abychom se mohli těšit z bezpečnosti a míru zítra.“ Jednání byla velmi tvrdá a plán nakonec 3. dubna stvrdil svým podpisem prezident Harry Truman. Plán hospodářské obnovy Evropy (European Recovery Program, E. R. P.), běžně známý jako Marshallův plán, dostal 3. dubna 1948 zelenou.

Před 131 lety se narodil „architekt studené války“. Komu nemohli komunisti přijít na jméno?

Stalin a jeho poradci doufali, že poválečný rozvrat, hospodářská krize a nezaměstnanost v západní Evropě pomohou změnit rovnováhu sil ve prospěch Sovětského svazu i komunistických stran ve Francii, Itálii a Řecku, které pracovaly podle moskevských instrukcí. V roce 1947 například přijel ke Stalinovi na poradu Pietro Secchia, druhý muž Komunistické strany Itálie, a italští komunisté jeho prostřednictvím požádali SSSR o pomoc ve výši 600 000 dolarů (tj. dnes 5 mil. USD) a peníze byly okamžitě vyplaceny v „tajné hotovosti“ ve měně, jakou si přáli, tj. ve stodolarových bankovkách. Secchia poté vyjádřil jménem komunistické strany vděčnost soudruhovi Stalinovi. Nato mu Stalin odpověděl: „Není zač. Je to pracující třída, kdo vám pomáhá. Štěstí, že pracující třída je v naší zemi u moci.“ Podle Marxe totiž Lenin a Stalin fanaticky věřili, že kapitalismus zanikne nějakou revoluční vlnou a jejímu vzniku rozhodně nemínili bránit. Spíš naopak.

Na svědomí měl tisíce životů, přesto byl oblíbenější než Stalin. A také na to doplatil

Američané nevěřili od začátku, že by Stalin Marshallův plán přijal. Na konci června odjel sovětský ministr zahraničí Molotov se svými poradci na jednání s vládami Franci a Anglie do Paříže a snažil se vyzvědět podrobnosti amerického návrhu hospodářské pomoci. 29. června poslal Molotov zprávu Stalinovi, že Američané chtějí proniknout do hospodářství evropských zemí a podřídit jejich obchodování svým zájmům.

A tak spolu se Sovětským svazem účast na Marshallově plánu odmítly Finsko, Polsko, Československo, Maďarsko, Jugoslávie, Albánie, Bulharsko a Rumunsko. Připojilo se jen Rakousko, i když na jeho území byly sovětské armádní jednotky. V případě Československa došlo v důsledku špatné komunikace a koordinaci mezi Moskvou a československými komunisty ke komplikaci, když vláda Klementa Gottwalda nejprve pozvání k rozhovorům o plánu přijala a potom byla nucena po důrazném Stalinově varování své rozhodnutí ponižujícím způsobem odvolat.

FOTO: Marshallův plán

Marshallův plán - Plakát propagující Marshallův plán. Československá vlajka na něm bohužel chybí. – euroskop.czMarshallův plán - Marshallův plán – dodávka traktorů – e 15Marshallův plán - Mapa ukazuje země, které přijaly Marshallův plán (zeleně). Modré sloupce ukazují relativní míru celkové obdržené pomoci. – wikipediaMarshallův plán - Stalin se snaží zablokovat Marshallův plán – historia-europa.ep.euMarshallův plán - Alegorický vůz v západní Evropě – ´Díky, pane Marshall´ – VoxEurop
Další fotky
Marshallův plán - Oslavy 1. máje 1948 na Václavském náměstí v Praze. Alegorický vůz, ironizující Marshallův plán, s pytli dolarů – idnesMarshallův plán - Americká pomoc zbídačelé Evropě – Echo24.czMarshallův plán - Klement Gottwald a Josef Stalin – idnesMarshallův plán - Marshallův plán – mlýn v Nizozemí – dodávka amerického obilí – e 15Marshallův plán - Marshallův plán – přístav v Rotterdamu- e 15Marshallův plán - Marshallův plán – vozy pro doly v Nizozemí – s15Marshallův plán - Marshallův plán postavil poválečnou západní Evropu na nohy, Československo stálo mimo – čt24Marshallův plán - Obálka knihy L. Tajovského ´Spojené státy na cestě k Matshallovu plánu´ – KosmasMarshallův plán - Pro obnovu Evropy – Peníze.czMarshallův plán - Přílet vládní delegace vedené předsedou vlády Klementem Gottwaldem z Moskvy do Prahy. Členové delegace při uvítání v Ruzyni – idnesMarshallův plán - Plakát propagující Marshallův plán. Československá vlajka na něm bohužel chybí. – dotyk-deníkMarshallův plán - Generál G. C. Marshall – wikipedie

Nakonec vzpomínka pamětníka: Proti přijetí Marshallova plánu rozvinuli komunisté velkolepou, ale i lživou propagandistickou kampaň, která povinně pronikla i do škol. Žactvo, začínající se teprve zvolna rozhlížet po světě, se dozvědělo, že Američané nám dodají stroje, jako např. lokomotivy, šicí stroje a jehly do nich, které umíme vyrábět sami, a to dokonce výborně. Přijetím takové pomoci bychom proto byli Američanům zbytečně zavázáni a třeba ji budou chtít později zaplatit.

FOTO: Marshallův plán – infografika

Marshallův plán – infografika - 1 – Po skončení druhé světové – youtubeMarshallův plán – infografika - 2 – Německo se ocitlo ve středu nelítostného – youtubeMarshallův plán – infografika - 3 – Německo bylo rozděleno – youtubeMarshallův plán – infografika - 4 – …Berlín na 4 sektory – youtubeMarshallův plán – infografika - 5 – V lednu 1947 se USA, Angli a Francie – youtube
Další fotky
Marshallův plán – infografika - 6 – Kreml na protest…youtubeMarshallův plán – infografika - 7 – …uvalil na západní Berlín hospodářskou – youtubeMarshallův plán – infografika - 8 -Američané a Angličané zorganizovali – youtubeMarshallův plán – infografika - 9 – Z vojenského hlediska byl americký. – youtubeMarshallův plán – infografika - 10 – V červnu 1947 představil George Marshall- youtubeMarshallův plán – infografika - 11 – Pomoc měla být poskytnuta pomocí potravin… – youtubeMarshallův plán – infografika - 12 – …grantů na nákup vybavení… – youtubeMarshallův plán – infografika - 13 – …zlepšení dopravní infrastruktury… – youtubeMarshallův plán – infografika - 14 – …investic a podobně. – youtubeMarshallův plán – infografika - 15 – Americký prezident Harry Truman..Marshallův plán – infografika - 16 – Vláda USA měla zájem. – -youtubeMarshallův plán – infografika - 17 – …Anglie, Francie a Itálie, které po skončen-youtubeMarshallův plán – infografika - 18 – Francie uspořádala konferenci o Marschallově pánu,- youtubeMarshallův plán – infografika - 19 – Kreml však navrnovaný plán zamítl jako zásah . – youtubeMarshallův plán – infografika - 20 – I když Polsko a Československo plán přijaly… – youtubeMarshallův plán – infografika - 21 – …Sovětský svaz přinutil obě země a rovněž další, … – youtubeMarshallův plán – infografika - 22 – ….aby americkou pomoc odmítly – youtubeMarshallův plán – infografika - 23 – Americký Kongres 2. dubna 1948 schválil úvě- youtubeMarshallův plán – infografika - 24 – …na pokrytí prvních patnácti měsíců a přislíbil i – .youtubeMarshallův plán – infografika - 25 – Tisková agentura Sovětského svazu (TASS) . – youtubeMarshallův plán – infografika - 26 – ….že se poddali americkým imperialistům, – youtubeMarshallův plán – infografika - 27 – Země, které přistoupily na Marshallův plán, – youtubeMarshallův plán – infografika - 28 – …od USA pomoc ve výši 13,2 miliardy dolarů, – youtube

Mezinárodní společenství význam a dosah Marshallova plánu ocenilo tím, že generálu Marshallovi byla v roce 1953 udělena Nobelova cena za mír. Jeho plán pomoci v celkovém objemu přes 13,2 miliard dolarů (dnes cca 140 miliard USD) rozhodujícím způsobem pomohl k nastartování chodu válkou rozvráceného hospodářství v zemích západní Evropy. Stabilizace jejich hospodářské situace pomohla stabilizovat situaci politickou a oslabit vliv komunistů těžících z případné nespokojenosti občanů s tíživými poválečnými poměry. Protože však tento plán SSSR a jeho satelitní státy nepřijaly, přestože byl míněn jako nabídka pro všechny potřebné země, Evropa se na základě tohoto rozhodnutí SSSR otevřeně rozdělila a byly položeny základy k budoucí studené válce.

 Nepřehlédněte