Mentálně postiženým dětem hrozí zánik jejich školy a sloučení se zdravými. Děsí to učitele i rodiče

12.3.2018
Bohumil Brejžek

Obávají se šikany

Sloučení se děsí nejen učitelé, ale hlavně rodiče, protože drtivá většina z nich má zkušenosti se šikanou ze strany zdravých dětí. Rodiče se obávají, že když bude tato škola spojena s potravinářským učilištěm v Jílovém u Prahy, veškeré dosavadní snahy o začlenění jejich dětí do společnosti budou pryč. Potravinářské učiliště totiž posílá děti na praxe samostatně, kdežto kunické děti chodí do pekáren, obchodů, kuchyní nebo pečovatelských domů ve skupinkách a pod dohledem učitelů.

Středočeští školáci a studenti budou opět jezdit levněji

Individuální přístup k žákům

„Tato škola je zvláštní tím, že nabízí individuální přístup. Díky speciálním pedagogům má možnost se dětem věnovat, má možnost je vést k tomu, aby byly schopny se začlenit do společnosti. Tyto děti tady mají své zázemí, tady mají své bezpečí. Jsou mezi vlastními čili nejsou vystaveny riziku šikany, různých tlaků,“ říká ředitelka školy Lenka Hanzalová a připomíná, že škola poskytuje žákům nejen odborné vzdělávání, ale i ubytování na internátě. „Tím komplexně působí na rozvíjení osobnosti nejen v oblasti edukační, ale rovněž a mnohdy zejména v oblasti výchovné a socializační. Dojíždí k nám žáci z různých částí Středočeského kraje, ale máme i nadregionální dopad.” Škola poskytuje střední vzdělání ve tříletých oborech kategorie „E“ – cukrář, kuchař, květinář-florista, pečovatel a prodavač.

Zápisy prvňáčků jsou za dveřmi. Co je dobré vědět a co nezapomenout?

Malá rodinná škola v krásném prostředí

Téměř padesátiletá historie školy se zákonitě projevila v jejím vývoji. V průběhu let škola postupně měnila své názvy, rozšiřovala se. Od roku 2000 do roku 2016 disponovala dvěma budovami školy vzdálenými od sebe tři kilometry, internátem, školními jídelnami a budovu tělocvičny. V červenci 2016 daroval zřizovatel, jímž je Středočeský kraj, budovu školy s tělocvičnou ve středu Kunic obci a škola se přestěhovala na okraj obce do své druhé budovy. Zřizovatel zajistil zavedení autobusové linky přímo ke škole.

Z finančních prostředků Středočeského kraje se daří stávající budovy školy i internátu postupně opravovat, rekonstruovat a modernizovat. Škola byla také zapojena do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru. Žáci i rodiče si postupně zvykli na nové prostředí školy a škola se začala v klidu rozvíjet. Z umístění v krásné přírodě udělala svou přednost – malá rodinná škola v krásném prostředí, s individuálním přístupem ke každému žákovi.

Druhý nejvyšší kamenný most ve střední Evropě slouží už 118 let. Víte, kde je?

Učitelé i rodiče bojovali za záchranu

Dosavadní ředitelka Lenka Hanzlová, která na kunické škole působí od roku 1984, chtěla v červnu odejít do důchodu. Když se ale dozvěděla o chystané budoucnosti školy, rozhodla se do vyřešení situace zůstat. Po informování pedagogů a rodičů o záměru odboru školství nechat kunickou školu jako detašované pracoviště, které přejde pod hlavičku jiné školy, se její zaměstnanci i rodiče dětí rozhodli obrátit se dopisem na všechny zastupitele. V něm je informovali, o jakou školu se jedná, jaké děti vzdělává a požádali je, aby při tom, když budou rozhodovat, vzali všechny tyhle skutečnosti na zřetel a rozhodli velice uvážlivě a smysluplně.

Na základě dopisů od učitelů a rodičů se ředitelce ozval sekretariát radního pro oblast školství Zdeňka Seidla, který sloučení škol navrhl. Sjednal si na škole schůzku, přijel a vyslechl si důvody, proč školu zachovat. „Odjížděl od nás s tím, že může slíbit, že se bude snažit, aby to zůstalo jako detašované pracoviště po dobu, kdy on bude ve funkci, ale rozhodně že bude podporovat sloučení,“ uvedla ředitelka Hanzalová.

I děti umírají, proč před tím společnost zavírá oči?

Sloučení škol na zastupitelstvu neprošlo

Skutečností je, že na základě intervencí rodičů žáků a zaměstnanců SŠŘ Kunice a přislíbené podpory řady zastupitelů byl bod týkající se sloučení obou škol stažen z jednání zastupitelstva Středočeského kraje dne 5. prosince 2017 a Střední škola řemesel Kunice nebyla ke dni 31. prosince 2017 vymazána z rejstříku škol MŠMT a nebyla sloučena se SOUp Jílové u Prahy. Následně Rada kraje na svém jednání 18. prosince 2017 rozhodla o vyhlášení dalšího konkurzu na pozici ředitele Střední školy řemesel Kunice, protože současná ředitelka by měla odejít do důchodu. Termín pro předložení přihlášky do konkurzu byl do 15. února.

FOTO: Mentálně postiženým dětem hrozí zánik jejich školy a sloučení se zdravými. Děsí to učitele i rodiče

Mentálně postiženým dětem hrozí zánik jejich školy a sloučení se zdravými. Děsí to učitele i rodiče - SOUP Jílové praxe cukrářů a pekařůMentálně postiženým dětem hrozí zánik jejich školy a sloučení se zdravými. Děsí to učitele i rodiče - SOUP Jílové učebnaMentálně postiženým dětem hrozí zánik jejich školy a sloučení se zdravými. Děsí to učitele i rodiče - Kunická internátní škola 2Mentálně postiženým dětem hrozí zánik jejich školy a sloučení se zdravými. Děsí to učitele i rodiče - Kunická internátní školaMentálně postiženým dětem hrozí zánik jejich školy a sloučení se zdravými. Děsí to učitele i rodiče - SOUP Jílové praxe cukrářů a pekařů 1

Trvá dál důvod k obavám?

I když prozatím zůstala kunická škola zachována a ke sloučení s jílovským učilištěm nedošlo, neznamená to, že má již vyhráno. Ve Středočeském kraji je v současné době nadbytek středních škol a tak je logické, že se o jejich budoucnosti stále vede diskuze. Vymazání Střední školy řemesel Kunice z rejstříku škol MŠMT by však bylo obrovskou, nezodpovědnou a nevratnou chybou.

„Sestra Smrt“. Děsivý cejch dostala sestra neprávem. Pochybnosti panují i v případě heparinového vraha

 Nepřehlédněte