Město rozhodlo o nákupu pozemků za desítky milionů bez posudků

5.10.2019
Jan Štoll

Jesenické zastupitelstvo hlasovalo 20. června 2019 o několika bodech, které zahrnovaly schválení nákupů pozemků do vlastnictví města Jesenice, navržených městskou radou. Jednalo se přitom o pole, louky a lesy za více než 35 milionů korun. Mezi záplavou nákupů drobných pozemků budí pozornost několik z nich. Podle záznamů tak zastupitelé prohlasovali například nákup parcely zjednodušené evidence zemědělských a lesních pozemků o výměře 7859 metrů čtverečních za 8,6 milionu korun a budoucí nákup polí za více než 21 milionů.

Ačkoliv na zastupitelstvu padla u pozemku za 8,6 milionu korun, na němž má vyrůst sportovní areál, otázka, zda cena není poněkud přehnaná, podle starosty Pavla Smutného jsou výkupní ceny nižší než ceny v místě a čase obvyklé. „Podobný pozemek pro občanskou vybavenost město koupilo v roce 2015 za cenu 1200/m2,“ argumentuje starosta Smutný a dodává, „pozemek byl v nabídce RK za cenu 1200 Kč/ m2 a město tento koupilo za 1100 Kč/ m2.“

„To, že realitní kancelář nabízí nemovitost za určitou cenu, neznamená, že jde o cenu tržní, reálnou. Také se mohlo stát, že by nikdo pozemky za tyto ceny nekoupil. Nemůže tedy obstát argument, že jde o péči řádného hospodáře při správě veřejného majetku. Když budu požadovat nesmyslnou cenu za nějaký pozemek, nemůže to být přece cena tržní,“ uvedl viceprezident Asociace realitních kanceláří JUDr. Miroslav Duda.

„Klientem realitní kanceláře je přece strana prodávající. Nikoliv kupující obec. Realitní kancelář tak plní pokyny prodávající strany, tedy podle jejího požadavku stanoví i cenu v inzerci,“ dodává JUDr. Duda.

Redakce zjistila, že pozemek, který Jesenice koupila za 8,6 milionu korun, byl v nabídce realitních kanceláří marně jeden a půl roku.

Jak moc je argumentace podobností pozemků při stanovení ceny ošidná, potvrzuje i pohled do nabídek realitních kanceláří. V Jesenici se prodává pozemek s obdobným charakterem za cenu 47 korun za metr čtvereční.

„Obvyklou cenu je samozřejmě nejjednodušší určit podle zákona o oceňování majetku, ať již si obec nechá zpracovat znalecký posudek nebo výpočet podle tohoto zákona provede sama,“ uvádí doslova Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků ministerstva vnitra.

Touto doporučovanou metodou pro obce a města pro transparentní rozhodování se však při nákupech nemovitostí za desítky milionů korun vedení Jesenice neřídilo. „Kupní cena byla stanovena dohodou mezi vlastníky pozemků a městem,“ uvedl starosta Smutný.

„Pokud chybí znalecký posudek, tak se navíc kupující vystavuje problému, že nezná ani skutečnou cenu pozemku, ale ani jeho případné vady. Do budoucna by se tak mohli hlasující členové zastupitelstva dostat do hledáčku orgánů činných v trestním řízení, zejména pokud by se například oním znaleckým posudkem či jinými skutečnostmi prokázalo, že jde o cenu nadhodnocenou,“ říká JUDr. Duda.

Odpor proti nákupu při projednávání vyjádřila zastupitelka Radka Vladyková. „V tuto chvíli je to nevhodné kupovat, obzvláště na sportovní areál, původním záměrem bylo vytvořit tam biokoridor a toto území z územního plánu k zastavění vyjmout. V tuto chvíli to považuji za zcela nehospodárné,“ uvedla Vladyková.

Po bouřlivé diskusi se starosta Smutný ujal slova a nasměroval zastupitele k hlasování slovy: „My jsme měli cosi ve volebním programu, ten volební program prostě vyhrál u občanů a my v tuto chvíli plníme ten program.“ Zastupitelé nákup schválili 13 hlasy, pozemek už je podle katastru nemovitostí majetkem obce Jesenice.

„Vždy se snažíme vykupovat za co možná nejlépe možné ceny. Jen dodávám, že Středočeský kraj vykupuje pozemky pro stavbu obchvatu Jesenice za cenu 1300 Kč/ m2,“ říká k nákupům starosta Smutný.

Jenže Středočeský kraj nakupuje pozemky na základě posudků, nikoliv dohod. „Stavební pozemky budeme vykupovat za 1,15násobek ceny stanovené znaleckým posudkem, u zemědělských a dalších ploch to bude až osminásobek znalcem určené částky,“ prohlásil už před časem středočeský radní pro oblast majetku Josef Řihák.

Sedlákův sen, prodej pole za 21 milionů

Ačkoliv je v informativním výpise z usnesení zastupitelstva města Jesenice zaneseno projednání nákupu pole o celkové výměře 6666 metrů čtverečních po 750 korunách za něj, 13 zastupitelů ve skutečnosti rozhodlo o budoucím nákupu pole za 6,6 milionu korun, tedy o nákupu po 1000 korunách za metr. Další pole zařazené do zemědělského půdního fondu, které se v budoucnu Jesenice rozhodnutím 11 zastupitelů zavázalo koupit, je pozemek o rozloze 12 676 metrů čtverečních za 15,1 milionu korun. Podle starosty Smutného by ale město koupilo pozemky pouze v případě úspěšné změny územního plánu umožňující výstavbu nové mateřské školy, zařízení pro seniory a další občanské vybavenosti.

 

Středočeský kraj postupuje při výkupech pozemků podle zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Ten umožňuje výkup pozemků za vyšší ceny, ovšem pouze na urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Co říká zákon o navýšení kupních cen:

§ 3b

(1) Získávají-li se potřebná práva podle § 3a koupí, sjednává se v kupní smlouvě kupní cena ve výši

a) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 8 v případě pozemku s výjimkou stavebního pozemku, nebo

b) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 1,15 v případě stavebního pozemku nebo stavby.

(2) Znalecký posudek, který je podkladem pro navržení výše kupní ceny v návrhu kupní smlouvy, stanoví cenu ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby, včetně všech jejich součástí a příslušenství.

 

Starosta Pavel Smutný zdůvodňuje nákupy pozemků plány na výstavbu občanské vybavenosti

„Pozemky se město rozhodlo koupit z důvodu plánovaných investic do občanské vybavenosti, kterou město nemůže bez pozemků stavět, a momentálně žádnými volnými pozemky pro takový účel město nedisponuje. Proto zastupitelstvo rozhodlo o koupi pozemků např. pro výstavbu sportovně rekreačního areálu, o pozemky pro tzv. Zelenou páteř Jesenice podél Jesenického potoka mezi Jesenicí a Zdiměřicemi, kde město plánuje revitalizaci Jesenického potoka s výsadbou zeleně a doplněním vhodného mobiliáře, případně se jedná o pozemky pod stávajícími komunikacemi.“Nepřehlédněte