Něco za něco. Pohodlný život bez testosteronu

24.4.2020
Karel Dudek

Ano, ovšem. Rozvleklý Jiráskův román, který František Filip geniálně převedl na televizní obrazovku v roce 1970, a který, i když popisuje události staré dvě století, začal tehdejším mocipánům zalézat za nehty. Až příliš se v něm poznávali. Ale to je teď vedlejší.

Františkovi je tak jedenáct, nebo dvanáct let. Jeho hormony ještě spí, ale rozum už funguje natolik dobře, aby se dobře učil a současně pochopil, o co jde. I benediktini věděli, oč jim jde. O Františkův hlas. Do chrámových sborů byl dívkám a ženám odjakživa zakázán přístup a vysoké hlasy museli zpívat chlapci, kterým ještě změna hlasu nehrozila.

Únos do harému pro ni byl pravé požehnání. V rodné východní Haliči by asi žádné štěstí neudělala

Konec osmnáctého století byl už kulturně natolik na výši, že i církvi bylo jasné, že se takový problém nedá řešit radikálně, a že zkrátka vysoký hlas nebude u chlapců navždy.

O pár století dříve by tomu bylo jinak. Chirurgický zákrok by vyřešil problém vysokého hlasu jednou pro vždy. Byla to oběť, a proto byli většinou zpěváci získáváni v chudých rodinách, protože každá taková rodina byla klášterem ekonomicky zajištěna do budoucna. Trpké vykoupení z bídy, zvláště pro chlapce, který se pak mužem nikdy nestal.

Protivnej chlap? Chybí mu testosteron. Dalších 9 příznaků, jak to poznat

Kastrace byl oblíbený tělesný zákrok, kterým se dehonestovala konkurence, bez nutnosti ji zabít. Kastrací se učinil bezcenným například kandidát na trůn, což si vyzkoušel v dávné minulosti kníže Jaromír. Boleslav III. se s bratříčkem nepáral, nemohl připustit, aby zplodil kandidáta na knížecí stolec. Abélard a Héloise je další klasický případ, mnohem známější a je to též jedna z maturitních otázek. Ovšem Abélard stačil ještě zplodit syna, než ho dostihla pomsta Héloisiných příbuzných.

Skutečná Angelika, markýza andělů. Francouzská šlechtična v harému tureckého sultána

Na čínském, císařském dvoře, byli eunuši velmi významní a často velice vlivní. Kniha Johana Fabricia, Tajný deník čínské císařovny, je více než výmluvná. Ovšem ti přicházeli o veškeré mužské znaky až v dospělém věku, aby císařský harém byl nedotčen a oni mohli posloužit pouze vládci.

Bylo to také jejich dobrovolné rozhodnutí, ovšem s nevratnými následky. Ale vzhledem k tomu, jak těžký byl život prostých, čínských lidí, dalo se to pochopit. Něco za něco. Z uvedených informací jasně vyplývá, že eunuši a harém se neomezují pouze na Orient a Pohádky tisíce a jedné noci.

FOTO: Eunuši a harém

Eunuši a harém - Chrámový sbor v přítmíEunuši a harém - Umělecká licenceEunuši a harém - Huriska v harémuEunuši a harém - The Terrace of the Seraglio,Eunuši a harém - Chodowiecki Basedov Tafel 19

Možná si nyní vzpomenete na film Svatby pana Voka a jeho snahu provdat ženy svého fraucimoru. Je to jistě autorova licence. Název fraucimor, neboli německy Frauzimmer, ženský pokoj. Nebyl to harém, jednalo se o doprovod manželky panovníka, nebo jiného šlechtice. Na panském sídle měl fraucimor své prostory a našli byste zde služky, pokojské, pradleny, švadleny, ale i šaška a čeledíny. Fraucimor měla na starosti hofmistrová, jako byla například paní Ofka, ve filmu Noc na Karlštejně.  Pan Jirásek to tedy se svým Františkem nehnal do extrému. Chlapec si zazpíval, a když příroda a testosteron učinily to, co učinit měly, stal se z něho bohatý kupec a hlavně milující otec.

 Nepřehlédněte