24.4.2020
Zajímavosti

Něco za něco. Pohodlný život bez testosteronu

„Psal mi nedávno Strádecký. Je pozounista u benediktinů v Praze. Chce vám vzít Františka,“ řekne spokojeně kmotr, takto učitel jednotřídky v malém městečku Dobrušce. Pan kupec Věk a jeho žena se na sebe podezřívavě podívají. „Ptal se mě, jestli bych nevěděl o dobrém sopranistovi. Odepsal jsem mu, že o dobrém sopranistovi nevím, ale o vynikajícím ano, a to je váš František. Toho chlapce samo štěstí hledá. Jen považte, strava všecka zadarmo, celé zaopatření, a přitom by František přišel do latinských škol. Vystuduje, ani groše na to nevydáte.“