Nízkoprahové centrum Pacifik z Černého Mostu pomáhá s distanční výukou, dětem zajistilo i obědy

16.11.2020
Andrea Cerqueirová

Závěry analýzy informačního centra o vzdělávání EDUin jsou neúprosné. Zhruba deset tisíc dětí se přestalo během první vlny karantény, související s pandemií covid-19, vzdělávat. „Dramatická situace je u studentů učebních oborů, tedy po ukončení povinné školní docházky. Místo školy si najdou brigádu, začnou vydělávat a návrat do školy, která není nijak lákavě stráveným časem. To, že nedokončí vzdělání, je dohoní v životě později,“ uvedla ředitelka České asociace streetwork Martina Zikmundová.

Jiří Zbořil

Dětem chybí spolužáci, učitelé i společné výlety, říká učitel třeťáků k distanční výuce na prvním stupni

Mnoho dětí totiž během uzavření škol ztrácí kontakt se školou, se svými spolužáky i vzdělávací návyky. Těžká je komunikace, a to i pro školy. „Ještě před covidem některé školy s rodiči těchto žáků neuměly komunikovat, bez rodičů je těžké žáky k výuce motivovat,” uvedl Petr Matoušek z České asociace streetwork. Nejvíce ohrožené je podle něj školství ve vyloučených regionech, jsou i školy, které stále ani online nevyučují.

Posun oproti jarní vlně

Na místní úrovni by tak podle odborníků bylo přínosné propojit vzdělávání se sociálními službami. To se nyní pilotně děje na řadě míst Česka, kde se právě nízkoprahová zařízení zapojila do pomoci školám a rodinám. A jak to konkrétně probíhá? V nízkoprahovém klubu Pacifik, který spadá pod Komunitní centrum Motýlek a na pražském Černém Mostě pomáhá dětem od 6 do 18 let, zajistili dětem techniku, konzultace či obědy.

Opravdu je dálková výuka nouzovým řešením? Jak to vidí studenti

Oproti jarní vlně covidu, kdyby byl klub zavřen, neboť byl mylně považován za volnočasovou aktivitu, je nyní – pod záštitou České asociace streetwork – otevřen a může pomáhat. V mezidobí tam vše připravili a zajistili, děti, které při jarním lockdownu neměly přístup k technice a nestíhaly spolužáky, tam mohly v létě chodit na doučování. Nyní služeb spojených s distanční výukou využívá kolem dvacítky dětí a dospívajících.

Možnost i individuální konzultace

„Všem našim klientům, kteří jsou v hmotné nouzi a nemají prostředky na vybavení, jsme ve spolupráci s Nadačním fondem České spořitelny a České asociace streetwork sehnali notebooky, tablety, zdarma připojení O2. Všechny děti mohou pracovat online. Kolegové zajišťují i online doučování, navíc nám s doučováním pomáhá i dobrovolník Honza, který studuje vysokou školu v Anglii a nyní je doma,“ uvedla pro Náš REGION vedoucí nízkoprahového klubu Pacifik Barbora Janurová.

Pomáhá i dopravní podnik. Počítače dětem na zajištění studia

Honza ovládá i technické předměty pro vyšší ročníky, takže i s těmi je klub schopen se vypořádat. Pomoc se dostává i k těm, kteří se přes počítač nedovedou soustředit, tyto děti a dospívající mohou do klubu docházet na osobní konzultace. Klub nabízí také sociální poradenství, komunikace probíhá přes messenger nebo videochat. „Pokud se jedná o závažnější téma, třeba domácí násilí, zneužívání či jiné vážné problémy v rodině, a není možné, aby to dítě řešilo přes počítač, může přijít na individuální konzultaci,“ přiblížila Janurová.

Zajištění kvalitního jídla

Při konzultacích v klubu dodržují pravidlo jeden pracovník na jedno dítě, dále samozřejmě roušky, dezinfekci a rozestupy. „V neposlední řadě se nám, stejně jako v jarní vlně, podařilo klientům, kteří jsou na tom opravdu hodně špatně, zajistit obědy zdarma. Máme vytipovaných deset klientů, kteří by jinak tím, že nechodí do školní jídelny, přišli o jediné teplé, kvalitní a zdravé jídlo za den,“ dodala Janurová. Služby centra jsou určené dětem a dospívajícím s trvalým bydlištěm na pražském Černém Mostě či těm, kteří tam tráví čas kupříkladu u prarodičů.

Praha 7 zajišťuje počítačové vybavení pro potřebné. Pomoct můžete i vy

„Pozorujeme veliký posun u dětí, které při jarní vlně měly trable, že jsou pozadu za spolužáky,“ uvedla Janurová. Děti se na klub mohou obracet i poté, co zase začnou chodit do školy, což se aktuálně týká 1. a 2. ročníků základních škol. Klub Pacifik dochází, v rámci terénní práce, na základní školu Bratří Venclíků, spolupracuje i s dalšími místními základními školami – Generála Janouška a Vybíralova.

Orientovat se ve světě

Školákům a jejich rodinám se snaží pomáhat i samosprávy různých obcí, městysů a měst či přímo stát. Distantní výuka totiž mimo jiné obnažila rozdíly, které mezi dětmi od útlého věku panují.

Neurolog Stránský: Dítě, které se učí z počítače, má horší výsledky, než to, které se učí z papíru a diskusí

Při nedávné online besedě „Být sám sebou a odpovídat za to“, zorganizované Irenou Koutskou, se toho mimo jiné dotkl spisovatel, scénárista, dramatik a politik Milan Uhde, který upřel pozornost na to, že lidé jsou rozděleni nejen na základě majetku, ale i vzdělání, toho, jak se orientují ve světě, přičemž rozdíly se rodí už v dětství. Některým dětem se dostává kvalifikované výuky, jiným ne. „Vznikají zde pak dvě skupiny obyvatelstva, které si nerozumějí,“ upozornil.Nepřehlédněte