Nový institut si posvítí na influencery a názorové vůdce

5.10.2022
Simona Knotková

Význam influencerů v posledních letech roste, stejně jako počet lidí, kteří se dokáží svými aktivitami na internetu a sociálních sítích uživit. Na roli influencerů a dalších internetových „názorových vůdců“ se proto zaměří také nový Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI) se sídlem v Brně. Problematikou se bude v SYRI zabývat například antropoložka Marie Heřmanová.

Muži podle Heřmanové častěji komentují politiku, staví se do pozice autority, zdůrazňují také svou profesi, práci či tvorbu. Naopak ženy-influencerky spíše vystupují v roli „kamarádek“ a kladou větší důraz na komunitu. Heřmanová se konkrétně zaměří na influencery v politické komunikaci.

„Během pandemie covidu-19 se velmi viditelně projevily různé symptomy informačního přehlcení, ve kterém žijeme. Mám na mysli rychlost komunikace, nemožnost je všechny v reálném čase ověřovat, důraz na emoce a identitu, který je vlastní sociálním sítím,“ uvedla antropoložka v tiskové zprávě.

Odborníky zajímá to, jak se různé expertní i konspirační obsahy šíří napříč českým mediálním prostorem, jak tradiční média ovlivňují komunikaci mezi influencery a diskuse v různých on-line komunitách, a naopak – tedy jak velký vliv tyto diskuse mají na produkci tradičních médií. Jejich poznatky pak lze využít pro lepší zvládání budoucích krizí.

Heřmanová se ve své dosavadní práci zabývala mimo jiné fenoménem spirituálních influencerek, které se věnují různým ezoterickým tématům a byly aktivní i v době pandemie. Část ženské populace u nich mohla hledat bezpečný prostor a komunitu mimo mainstreamové kanály.

„Je to pro spoustu žen prostor, kde když zmíní určitou pochybnost, například o očkování, setkají se nějakým druhem pochopení. Když by to samé napsaly na Twitter, tak se jim tam seběhne spousta lidí, kteří je označí za biomatky a ezodivoženky a rovnou se jim vysmějí. Ta komunita funguje jako místo, kde ženy cítí, že mohou komunikovat otevřeně a bezpečně. To ale zase vede k tomu, že se utvrzují ve svých názorech překrývajících se s konspiračními teoriemi,“ uvedla vědkyně.

Internetové prostředí je podle Heřmanové obecně charakteristické tím, že propojuje lidi s podobným pohledem na svět, kteří by se off-line nejspíš nepotkali.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte