• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Občané i firmy přispívají k lepšímu prostředí

  14.9.2023
  Simona Knotková

  Chovat se k životnímu prostředí ohleduplněji. Tento apel zaznívá stále častěji a mnohem důrazněji. Jedním z důležitých kroků je i třídění domácího odpadu. Většinu odpadů, které vytřídíme, lze totiž ještě využít a neskončí tak bez užitku na skládce. Tím šetříme primární zdroje surovin, respektive přírodu. Stejně zásadním dílem můžou přispět svými aktivitami v oblasti udržitelnosti a ekologie také firmy.

  Třídění patří k životu

  Odpady už běžně třídí tři čtvrtiny z nás. Většinou to děláme automaticky, protože český systém třídění odpadů funguje již 26 let. Často si tak ani neuvědomujeme, jak tím pomáháme přírodě i udržitelné kvalitě života. Vytříděné odpady jsou totiž v ideálním případě recyklovány na nový výrobek, případně jsou využity jako zdroj energie či tepla. A ve všech zmíněných případech jsou ušetřeny přírodní zdroje surovin a do ovzduší je uvolněno méně skleníkových plynů. Důležité je, abychom se zamýšleli i nad tím, jak bychom mohli snížit množství domácího odpadu. Začít můžeme už v obchodě třeba tím, že nebudeme nakupovat jen zrakem, ale také hlavou. Často se totiž necháme zlákat líbivým obalem, který je ale třeba obtížně recyklovatelný, nebo jej dokonce recyklovat nelze. Přitom kousek vedle může být stejný výrobek, ale v obalu, který je k přírodě šetrnější. V případě, že v jedné domácnosti žije více členů, je lepší dát přednost takzvaným rodinným větším balením. Leckdy to znamená nejen méně odpadu z obalů, ale také menší vítr v naší peněžence.

  Přírodě prospějeme i tím, že budeme kupovat jen takové množství a skladbu jídla, které jsme schopni zkonzumovat a nebudeme jej vyhazovat a plýtvat jím. Totéž platí i u ostatních produktů. Nemusíme mít přece nutně vše, co se nově objeví na trhu, když to nepotřebujeme. Stejně tak nemusíme měnit starší, ale stále funkční výrobky (spotřebiče, oblečení, nábytek atp.) za nové modely.

  Společensky zodpovědné firmy

  Stejně jako domácnosti i firmy se už snaží chovat ohleduplně ke svému okolí. A třídění odpadu na pracovišti již bývá základním standardem.

  To, zda je firma aktivní v oblasti CSR (Společenská odpovědnost), může mít pro její prosperitu v dnešní době velký význam. Může tím získat konkurenční výhodu, protože veřejnost klade na environmentální stránku velký větší důraz. Proto se setkáváme na výrobcích často třeba s informací, že výrobek pochází z udržitelného zemědělství. Obchody zase s radostí zákazníky upozorňují na skutečnost, že energii získávají z fotovoltaiky. Jiné společnosti zase sází na služební elektromobily.

  V případě výrobních podniků je ale společenská odpovědnost především o tom, jaké produkty uvádějí na trh. Nejen kontrolní orgány, ale i spotřebitelé se detailně zajímají, z jakého materiálu výrobek je, odkud pochází, jaký vliv má jeho výroba a používání na životní prostředí, jestli on samotný nebo jeho obal je recyklovatelný? Firmy si tedy musí toto kvůli svému kreditu velmi pečlivě hlídat.

  Dopad výroby a samotného obalu výrobku, produktu či potraviny na životní prostředí dokáže posoudit studie LCA. Jedná se o metodiku, která posuzuje životní cyklus výrobků nebo služeb a jejich dopad na životní prostředí. Řeší i dopad obalových odpadů. Zabývá se především otázkou, zda je efektivnější vyrábět nové produkty z primárních surovin nebo z vytříděných obalů, tedy z druhotných surovin. Posuzuje dopad vytříděného obalu na životní prostředí od jeho vhození do barevného kontejneru až po jeho vstup do nového výrobku. Tedy kolik energie a CO2 je spojeno s jeho svozem, dotříděním, úpravou a zpracováním. Na druhé straně se zjišťuje, kolik energie a CO2 je spojeno s výrobou z primárních zdrojů surovin. Právě porovnání environmentálních dopadů druhotných surovin vyrobených z odpadu s environmentálními dopady primárních surovin ukazuje přínos celého procesu sběru a recyklace obalových odpadů.

  Do CSR firem patří i úspora energie. I ta se šetří tříděním odpadů, respektive využíváním druhotných surovin při výrobě nových výrobků. U kovů můžeme dosáhnout například až 75% úspory energie, když využijeme při výrobě druhotnou surovinu oproti té primární získávané z rudy. A ještě lépe to vychází v případě recyklace skla. Pokud využijeme při výrobě recyklát, spotřebujeme až o 90 % méně energie než při výrobě nového skla.

  Zdroj: Tisková zpráva  Nepřehlédněte