Podivné zvyky na Štědrý večer. Co strašlivého se stane, když je nedodržíte?

24.12.2018
Václav Pavlík
Další fotky

Na Štědrý den církev přikazuje půst a dětem, aby pro ně bylo snazší ho dodržet, se slibuje, že když se postí, uvidí „zlatoušky“ , čili zlaté prasátka, čímž se mínily odrazy („prasátka“) světel vánočního stromku v místnosti. Někdy se „zlatoušci“ mavíc vytvářeli i za pomoci svíčky schované pod cedníkem, takže splnit tento slib nebylo obtížné.

Dětem rozřezával bříška a vybíral vnitřnosti. Hrůzu nahánějícího Žbera se děti bály víc než čertů

Jestliže se však někdo nepostil, hrozilo, že ho rozpárá peruchta. Leckde se za ni oblékala dvě nebo tři děvčata, která chodila večer po staveních a strašila děti. Ohlásí se tím, že zašlehají metlou na dveře, a potom vstoupí dovnitř. Mezi malými dětmi zavládne zděšení. Peruchty mumlají tlumeným hlasem, někoho z přítomných si vyberou a přistoupí k němu. Jedna má v ruce nůž a naznačí rozpárání břicha. Druhá má v ruce peroutku (tedy koncovou část husího křídla s peřím, tzv. kosinku husí, která sloužila dříve ve venkovských hospodářstvích běžně jako smetáček) a dělá jako by rozpáranému nešťastníkovi vymetala břicho. Potom první peruchta břicho (jako) vycpává hrachovinou a druhá je (jako) rychle břicho a peroutkou přiklepává. Úkony perucht vzbuzují všeobecné veselí a peruchty proto pokračují s touto zábavou u dalších přítomných. Nakonec rychle odcházejí.

Romantické Vánoce na Hluboké. Neotřelý tip, kam na víkend před adventem

Zvyky perucht se v různých oblastech liší stejně jako jejich místní pojmenován (perychta šperechta). Někde pouze trestají nestřídmost, jinde naopak střídmost odmění nadílkou. Rodiče jimy také strašili děti, které se nechtěly modlit, že v noci přijde peruchta a rozpárá jim břicho. Kdo porušil půst a byl přistižen, hned slyšel: „Jen se hodně najez, počkej, přijde peruchta a vykuchá tě!“.

 

Bílá paní Perchta z Rožmberka a Perchta

Mezi Perchtou z Rožmberka, jejíž jméno je spojováno s jihočeskými zámky a bájeslovnou bytostí Perchtou, a peruchtami však žádnou souvislost nenajdeme. U nás se udržela pověst o bílé paní hlavně na zámcích v Jindřichově Hradci a Telči patrně proto, že manželky prvních pánů Hradeckých pocházely z Německa.

Jméno Perchta k nám potom přišlo z němčiny jako jméno bytosti, která v určitý den, tzv. Berchtentag nebo Perchtentag,, která se projevuje určitým specifickým způsobem:

  • když sněží, tak se ukazuje ve větru
  • navštěvuje lidi v příbytcích
  • kontroluje „pracovní morálku“ přadlen – pilné odměňuje a lenivé trestá
  • dbá na to, aby děti byly umyté, učesané a poslušné, pak dostávají za odměnu suché švestky a jablka.

Jeho příběh se stal nadějí pro nemocné. Jak je možné, že vstal Lazar z mrtvých?

V evropském folkloru, a to nejen slovanském, ale i v západních zemích, perchta, čili bílá paní, létá vzduchem a žije v podzemním zámku nebo vysoko v horách. Některé rysy tak má společné s Meluzínou a také s vílami.

Perchta v našem podání je bytostí dvou tváří – zjevuje se buď jako laskavá bílá paní nebo jako ošklivá stařena s dlouhým nosem, železnými zuby a rozcuchanými vlasy.

FOTO: Perchty a peruchty

Perchty a peruchty - Perechta s doprovodem. – wikipediePerchty a peruchty - Perchta a lucka – www.radio.czPerchty a peruchty - Film – Bílá paní – Pro muže – BleskPerchty a peruchty - Perchta z Rožmberka – sv.wikipedia.orgPerchty a peruchty - All-focus
Další fotky
Perchty a peruchty - OZVĚNY 50-39Perchty a peruchty - OZVĚNY50-39-PERYCHTY-2Perchty a peruchty - Perechtra, maska postavy. – wikipediePerchty a peruchty - Perchta – intranet.zas-me.czPerchty a peruchty - Perchta – Naše hobbyPerchty a peruchty - Perchta – www.radio.czPerchty a peruchty - Peroutky (kosinky husí) – česká televizePerchty a peruchty - Podivné zvyky na Štědrý večer. Co strašlivého se stane, když je nedodržíte?Perchty a peruchty - Podivné zvyky na Štědrý večer. Co strašlivého se stane, když je nedodržíte?Perchty a peruchty - Peruchta – www.romanbures.cz

V Německu a v některých slovanských zemích běhají po celé Vánoce chlapci zvaní „berchten“ jako běsi po domech a po ulicích. Perchtu tedy můžeme vidět jednak jako mytologickou bytost obcházející domácnosti nebo jako přestrojenou osobu v podobě bílé paní (někdy i černé), chodící o Vánocích.

Leckde na venkově chodily peruchty nejen o Štědrém večeru, ale také o svaté Barboře a svatém Mikuláši. Jako takové se objevuje také v dnes už zapomenutém rčení: „Chodí jako Perchta“ nebo „Jako jiná Perchta chodí“. Tím se myslelo, že dotyčná je pyšná a domýšlivá, případně příliš sebevědomá.Nepřehlédněte