Poklad ve zdech starého novoměstského pivovaru. Co vám o něm můžeme prozradit?

19.1.2019
Fefík
Další fotky

V Myslíkově ulici č. 171/31 stál jeden z řady slavných novoměstských pivovarů – U Myslíků. Pivovar se sladovnou zde byl již roku 1387. Patřil Valentinu Krkáčovi. Dalším majitelem byl Ješek Harrer, od roku 1392 Velík z Vrutek, po něm Petr Pachanec ze Starého Města a od roku 1403 rychtář Mikuláš z Bernvaldu. Od něho koupi dům Pavlík – ten byl na Čáslavském sněmu mezi dvaceti účastníky, kteří odmítli Zikmunda jako českého krále.
Vedle tohoto domu stál na rozsáhlém pozemku ještě jiný, který roku 1387 vlastnil provazník neznámého jména. Jindy měl stejné vlastníky jako ten druhý, výše zmíněný.
Jméno dostal dům po Eliáši Myslichovi z Vilimštejna, komorníku desk zemských (dávná obdoba katastru nemovitostí), který ho roku 1648 dostal od své manželky Kateřiny, vdovy po Tomáši Diváčkovi z Lilienfeldu.

Císař sesedl z koně a šel na pivo. Příběh starého domu z Dlouhé ulice

A teď k pokladu.
„Po bělohorské bitvě musili se páni Myslíkové s vlastí svou rychle rozloučiti, takže jim nezbylo času, aby veliké své jmění potají s sebou vzíti mohli. Nejstarší z rodu sebral tedy poslední noci stříbro a stříbrné náčiní rodinné, slil je nad ohněm a vlil pak roztavené stříbro do hliněné nádoby, která měla podobu ryby. Pak odstavil starožitnou skříň od stěny a do té zazdil stříbrnou rybu, která všecko bohatství rodu Myslíků v sobě obsahovala,“ píše v knize Pražské pověsti a legendy spisovatel Josef Svátek (1835 v Praze – 1897 tamtéž).
„Ale Myslíkové se už nikdy více do Čech nevrátili a tak zůstala stříbrná ryba zapomenuta ve zdi ležeti. Po časech dům sešel a magistrát poručil tehdejšímu držitelovi, aby staré stavení strhl a nové postavil. Ten byl ale nemajetný a nemohl se ve stavbu uvázati. Magistrát poslal tedy své dělníky, kteří počali chatrný dům bourati. Při tom ale se přišlo na onu stříbrnou rybu. A tak se chudý domácí pán stal pojednou boháčem, že za výnos ryzího stříbra z ryby mohl nový nákladný dům vystavěti.“

Pověst je to hezká, není-liž pravda?
Myslíkové, potomci vladyky Adama Myslíka z Adam Myslík z Hyršova, na Radíči a v Košířích (1620 – 1581), měli sice po Bílé hoře jisté potíže, i do ciziny někteří na čas odešli, ale podle mínění historika a archiváře královského města Prahy Josefa Teigeho (1862 v Praze – 1921 tamtéž) dům, o který nám jde, nevlastnili. Zkrátka Myslich z Vilimštejna není Myslík z Hyršova atd.
Takže, když dal majitel Veselý roku 1864 na dům desku: „Dům někdy rodiny Myslíků z Hyršova. Adam M. z H. na Radici a Košířích náležel od r. 1553 k stavu českého rytířstva. +1581. Nákladem Vojt. Veselého L.P. 1864“, šlo o omyl.

Víme, kde mají na Malé Straně nejlevnější plzeňské. U Glaubiců se dříve pivo také vařilo!

Ale i bez pokladu je to zajímavý dům.
Současnou podobu získal klasicistní přestavbou v roce 1835 podle návrhu Jana Fialy a o dva roky později podle projektu Josefa Liebla.
Na počátku 20. století zde byla Novoměstská kavárna, předtím, v polovině 19. století, hostinec Petra Fastra.

Petr Faster (1801 v Domažlicích – 1868 v Břevnově), byl český vlastenec, místopředseda Svatováclavského výboru a člen Národního výboru v revolučním roce 1848.

Vyučil se mlynářem, roku 1824 se v Břevnově oženil s Marií Kejmarovou, spoluvlastnil zde krupařský obchod. V roce 1834 se Fastrovi přestěhovali do najatého mlýna a pily v Zadní Třebáni. V manželství se narodilo (v letech 1825 až 1845) celkem čtrnáct dětí, z toho se jich osm dožilo dospělosti.
S rodinou se opět v roce 1839 usadil v Praze, nejprve na Smíchově, kde si najal zájezdní hospodu „U čísla prvního“ (na rohu Arbesova náměstí a Štefánikovy ulice). Od roku 1843 vlastnil kafírnu ve Svatováclavských lázních (v místech Dittrichovy ulice pod Karlovým náměstím) a později byl hoteliérem U zlaté husy (na Václavském náměstí).
Kafírna v lázních se brzy stala střediskem literátů, malířů a dalších svobodomyslných vlastenců. Faster se podílel na založení české průmyslové školy a na vzniku Besedy měšťanské v Praze – spolku českého měšťanstva, prvního v celých Čechách. Stal se členem Tajné politické společnosti Český Repeal (vznikla 1844). Faster se jakožto člen Repealu zasloužil o svolání shromáždění 11. března 1848 v Praze ve Svatováclavských lázních, kde přednesl petici císaři a byl i v obou deputacích do Vídně. Po červnových bouřích byl lehce zraněn a prchl z Prahy, brzy byl ale zatčen a tři měsíce vězněn.
V padesátých letech se nesměl účastnit veřejného života, stal se u mnoha bázlivých v národních kruzích personou non grata a stával se vlivem Bachovského despotismu i občasných pomluv osamocen. Do politického života se nevrátil a věnoval se své rodině a živnosti. Odešel ze Zlaté husy, měl potom hostinec v poutním Hájku u Jenče, pak novoměstskou kavárnu U Myslíků a ku konci života dělal sládka v břevnovském klášterním pivovaře (jeho bratr Method tu byl farářem).

Najdete pivnici, kde se natáčel film Pozor, vizita!? Skoro sto let se schovává ve stínu hostivařského nádraží

A co se stalo s pivovarem U Myslíků, který dokázal vystavit i tři tisíce hektolitrů piva?
Zrušen byl v roce 1904 a v pivovarské restauraci se pak čepovalo pivo ze smíchovského akcionářského pivovaru.
Já jako správný pamětník vzpomínám už jen na zdejší řeznictví s proslavenou jídelnou.
Zásadní rekonstrukce domu proběhla v 90. letech minulého století (viz foto v naší galerii), zachovala však jen obvodové zdi.

FOTO: Dům U Myslíků

Dům U Myslíků - 1 myslíkDům U Myslíků - 2 oddicemapDům U Myslíků - 3 pamdesDům U Myslíků - 4 DSC07338Dům U Myslíků - 5 DSC02804
Další fotky
Dům U Myslíků - 6A Faster_wiDům U Myslíků - 6B faster s reliéfemDům U Myslíků - 6C Výstřggižek

Zdroje: Milan Polák: Pražské pivovárky a pivovary; František Ruth: Kronika královské Prahy…Nepřehlédněte