• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Policie se zaměřuje na rizikové chování na vlakových nádražích

  17.10.2022
  Redakce

  Policisté jižně od Prahy začali kontrolovat cestující, kteří se pohybují na vlakových nádražích nebo zastávkách. Cílem však nejsou nelegální migranti ale běžní cestující. Hlavně jejich rizikové chování v blízkosti kolejí.

  V pátek 14. října si říčanští policisté posvítili na dodržování zákona o drahách. Dopoledne se policejní hlídka zaměřila v rámci preventivní kontroly na riziková chování cestujících, ale i jiných osob, které se pohybovaly v obvodu dráhy v rozporu se zákonem o drahách. Ten ve zkratce řečeno praví, že do kolejiště a jeho okolí ve vzdálenosti minimálně 1,5 metru veřejnost prostě nesmí. Až na několik výjimek například v místě křížení dráhy s pozemní komunikací nebo samotného nástupiště.

  „Policisté během kontroly na říčanském železničním nádraží řešili jeden případ drobného provinění proti zákonu o drahách, kdy k nápravě provinilce v tomto případě byla postačující domluva s upozorněním,“ uvedl policejní mluvčí Zdeněk Chalupa. Lidé se rizikovým jednáním mohou dopustit přestupku, za který může být na místě pokuta.  Rozdávat pokuty ale tentokrát nebylo cílem. „Může se především tímto chováním na železnici dostat do nebezpečné situace, při které může být i on sám ohrožen nejen na zdraví, ale i na životě,“ vysvětluje Chalupa preventivní záměr kontrol.

  Nejednalo se přitom o zdaleka první, od začátku letošního roku policisté ve 12 případech porušení zákona vyřešili na místě uložením pokuty, jeden případ byl odevzdán Drážnímu úřadu. „K nejčetnějším případům, při kterých dochází k porušení zákona o drahách, je především vstup na dráhu a na místa v obvodu dráhy, která nejsou veřejnosti přístupná. Dalším prohřeškem bývá i přecházení kolejí v době zákazu přecházení kolejí, kdy je dávána výstraha světelným i akustickým signálem nebo když jsou sklápěny, sklopeny, či zdvihány závory výstražného zařízení pro přechod kolejí,“ říká Chalupa. Dodal, že ze strany Policie České republiky to nebyla zdaleka poslední preventivní kontrola.

  Nejčastější příčina úmrtí

  Střet vlaku s člověkem kvůli chůzi po trati a přecházení kolejí mimo přejezd, je každoročně ve statistikách Drážní inspekce nejčastějším důvodem úmrtí osob. Vloni například na kolejích zemřelo 28 lidí a 69 jich bylo zraněno. V roce 2020 zemřelo 39 lidí a 93 jich bylo zraněno. Počty tragických událostí na železnici klesají, ze statistik Drážní inspekce pak vyplývá, že za posledních deset let zemřelo nejvíce lidí v roce 2014, šlo o 294 úmrtí. Nejvíce zraněných 945 pak bylo v roce 2019.

  Bro  Nepřehlédněte