Komerční článek

Pouliční odpadkové koše mohou pomoct s tříděním odpadů 

Do barevných kontejnerů, kterých je v ČR více než 550 tisíc, pravidelně třídí své odpady bezmála ¾ obyvatel ČR. Z celkového množství obalů uvedených na trh se díky tomu v ČR vytřídí a předá k recyklaci a jinému využití více než 70 %. Stále častěji mohou lidé třídit i do speciálních nádob v přírodě. Jenže jak ukazují rozbory odpadu prováděné společností EKO-KOM, poměrně velké množství tříditelného odpadu třídění uniká – a to především prostřednictvím menších odpadkových košů v ulicích měst. 

Na základě rozborů směsných odpadů, které obvykle lidé do košů odkládají, se ukazuje, že má smysl zavádět zejména třídění plastů, skla a kovů. Třídění papíru se v tomto případě neukazuje jako příliš efektivní. Papír, který se nachází v odpadkových koších, nebývá totiž zpravidla recyklovatelný, protože se jedná o papírové ubrousky nebo jednorázové znečištěné tácky či kelímky (ty navíc často bývají potažené tenkou vrstvou plastu, která znemožňuje jejich recyklaci). Bioodpad má obvykle charakter gastroodpadu, který je možné zpracovat pouze v patřičných bioplynových stanicích.

Z hlediska snadné obsluhy a pochopitelnosti pro občany není vhodné zavádět příliš mnoho kategorií odpadu. Jako ideální řešení trojice nádob, kdy do první mohou lidé třídit plasty + nápojové kartony + kovy, do druhé sklo a do třetí zbytkový (směsný) odpad. Samozřejmě toto nastavení musí být v souladu s možnostmi jednotlivých svozových firem a dotřiďovacích linek. 

VÝBĚR VHODNÝCH ODPADKOVÝCH KOŠŮ

Na to, jak by měly ideálně vypadat odpadkové koše z hlediska urbanismu, jsme se zeptali Ing. arch. akad. arch. Jiřího Klokočky, který urbanismus vyučuje na univerzitě v belgické Lovani a na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) v Praze.

„Zejména pro větší města by mohlo být zajímavé vypsat na odpadkové koše (a případně i další s nimi spjatý mobiliář) mezinárodní designovou a urbanistickou soutěž. I bez ní je ovšem možné vybrat koše s kvalitním designem, který bude ladit s již použitými lavičkami, pouličním osvětlením nebo již umístěnými odpadkovými koši. Koše by určitě neměly podporovat vizuální smog a je pochopitelné, že velikost i vzhled budou reflektovat mírně jiné požadavky při umístění v historických centrech, a zase jiné při umístění v parcích nebo na sídlištích.“

Průměrná hmotnostní skladba netříděného komunálního odpadu z odpadkových košů (průměr z 10 vzorků v průběhu let 2019 a 2020). Zdroj: © EKO-KOM, a.s.

Je velmi vhodné, aby koše měly stříšku, která částečně zamezí, aby vítr odpady ze zaplněných košů rozfoukal po okolí. Zároveň stříška omezuje využitelný prostor pro vhoz, což zabrání tomu, aby do košů lidé odkládali větší kusy odpadu nebo odpady v celých taškách. Pro takové odpady by i nadále měly sloužit klasické kontejnery na třídění. Zároveň menší vhazovací otvor částečně zabrání vybírání odpadů z koše (a s tím spojené tvorbě nepořádku v okolí). 

Při výběru košů by měl být kladen velký důraz na jejich bytelnost a případnou opravitelnost. Koše by měly odolávat vandalismu, měly by umožnit pevné připevnění k zemi a výměna poškozených částí musí být snadná a nenákladná. Koše by měly být také omyvatelné (např. vysokotlakými čističi).

Z HLEDISKA SVOZU

Design odpadkových košů je také důležitý pro jejich jednoduché a efektivní vyprazdňování svozovou firmou. Není tedy vhodné, aby je pracovníci svozové firmy museli odemykat klíčem nebo jakýmkoli jiným nástrojem. Zároveň by měl být koš navržen tak, aby se minimalizovalo nebezpečí zaseknutí pohyblivých nebo odnímatelných částí, a koše nešly vyprázdnit nebo naopak po vyprázdnění opět připravit k použití.

Pro snadné vyprázdnění košů se nabízí využití různobarevných pytlů vyrobených z plastového recyklátu. Pro každou samostatnou komoditu tříděného sběru mohou být používány pytle vybrané barvy. Pracovníci svozové firmy mohou následně vybrat z košů všechny tříděné odpady najednou (tj. při jednom svozu) a v pytlích je odvézt multikárou nebo jiným svozovým prostředkem. Pytle mohou být následně dotříděny podle barev na sběrném dvoře nebo překládací stanici.

Jinou variantou svozu, která nevyužívá pytle, je vysypávání tříděných odpadů z pevné vnitřní vložky koše (nebo přímo z koše samotného) přímo do určených sběrových prostředků na svozovém autě.

UMÍSTĚNÍ

Největší smysl dává umístění košů na třídění v místech, kde je již nyní produkováno velké množství pouličních odpadů. Jedná se zejména o centra měst, ať už turisticky navštěvovaná nebo komerčně zajímavá. Koše by měly být rozmisťovány ideálně se stejnou logikou, s jakou byly doposud umisťovány obyčejné koše na směsné pouliční odpady. Především je tedy potřeba dodržet dostatečnou hustotu odpadkových košů, protože i zde platí, že krátká docházková vzdálenost je jedním z nejvýznamnějších faktorů, který rozhoduje o třídění či netřídění.

Kromě toho se ovšem nabízí také umisťování nových košů do parků nebo alespoň na jejich okraje (do míst, kudy lidé do parku vstupují). Umístění na sídlištích nebo jiných místech může najít své opodstatnění u dětských hřišť nebo tam, kde se shromažďují lidé. 

Samostatnou kapitolou je pak umístění v blízkosti sportovišť nebo jiných míst, kde se vyskytuje velké množství lidí spíše nárazově (např. kvůli kulturním akcím). Na těchto místech je ale nutné zvážit, zda není vhodnější použít klasické kontejnery na tříděný odpad o větších objemech.

Vhodné umístění odpadkových košů jsme konzultovali s Ing. arch. Kristinou Ullmannovou z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), která doporučuje, aby byly všechny prvky mobiliáře (tj. např. lampy pouličního osvětlení, lavičky, odpadkové koše nebo i různé rozvodny) ve veřejném prostoru umisťovány do jedné linie. Takové umístění působí uspořádaně a umožňuje snadnou obsluhu a další využití veřejného prostoru. Právě toto uspořádání ilustruje fotografie z polské Vratislavi.

INFORMOVÁNÍ

O možnosti a správném třídění odpadů do košů je nezbytné informovat jak místní obyvatele, tak i turisty. Druhou jmenovanou skupinu je možné na správné zásady třídění upozornit například ve spolupráci s místními ubytovacími zařízeními (hotely, penziony aj.) nebo v informačních centrech. V místech se zvýšeným pohybem zahraničních turistů je vhodné mít na koších popisky s názvy tříděných odpadů ve více jazycích. Ty mohou být doplněny o jednoduché piktogramy.

Dnes, 11:14
Radost a smutek v rozmezí jednoho dne zažila rodina jednadvacetileté Isry Shaaban. Mladou ženu postihl...
Dnes, 09:16
Nedaleko vesnice Tepekov v turecké provincii Artvin došlo před pár dny k tragédii. Jednasedmdesátiletá žena...
Dnes, 07:57
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Dnes, 07:57
Bertha Benzová nebyla jen tak ledajaká žena. Kromě toho, že byla manželkou průkopníka motorismu Karla...
Včera, 15:30
Britka Claire Taplin zveřejnila na internetu video své dcery, kterou neznámý muž během návštěvy klubu...
Včera, 14:50
Jaromír Prokop, poslední neodsouzený člen takzvaného Berdychova gangu, se přiznal k účasti na čtyřech loupežích,...
Včera, 14:10
Na eBay narazíte na všelijaký bizár. Jeden z podnikavců tam před nedávnem například dražil domnělý...
Včera, 13:52
Američan Michael Freedy (39) z Las Vegas si první myslel, že má jenom úžeh. Lékaři...
Včera, 13:14
Americký výrobce hraček Mattel vyrobil panenku Barbie podle vědkyně, která stojí za vakcínou proti covidu-19...
Včera, 08:50
Rozsáhlá studie, která se zabývá příznaky covidu, vydala aktualizovaný seznam s nejčastějšími symptomy u naočkovaných...
Včera, 08:09
Pozornost veřejnosti se v poslední době začíná obracet i na zatím tabuizované téma, a to...
Reklama