Pražské Petrovice jsou známy především jako panelové sídliště. Na jejich území se však nachází také zapomenuté historické centrum

28.2.2019
Martina Strnadová
Další fotky

Petrovice se rozkládají v jihovýchodní části hlavního města Prahy mezi Jižním Městem, Horními Měcholupy a Uhříněvsí. Jádro původní vesnice se nachází na úbočí údolí Botiče.

Okolo Petrovic se nacházela slovanská sídliště (Hostivař, Záběhlice či Dubeč). Ve vsi byl feudální statek a farní kostel. První dochované zmínky o Petrovicích pocházejí ze 14. století. Nejstarší známý majitel petrovického panství byl Mikuláš Klementer. Rod Klementerů držel Petrovice do roku 1399. Od 15. století přecházejí do rukou Petrovských z Petrovic. Po zániku vrchnostenské správy a vzniku samostatných obcí v roce 1849 byla vytvořena jedna spojená obec Petrovice – Horní Měcholupy. Roku 1908 získala Petrovice majitelka průhonického panství, hraběnka Silva Taroucová.

Vyšehradský tunel je zajímavý nejen svým jedinečným vzhledem. V jeho okolí dodnes stojí několik historicky cenných budov

Samostatnou obcí se Petrovice staly roku 1920. V roce 1968 byly připojeny k Praze. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století vzniklo panelové sídliště Horní Měcholupy – Petrovice, a tak se obě obce opět spojily. Na rozdíl od Horních Měcholup Petrovice při výstavbě sídliště nepřišly o své historické jádro. Dodnes se v Petrovicích dochovalo několik historických budov.

Kostel sv. Jakuba Staršího

První z nich je Kostel sv. Jakuba Staršího. Jedná se o nejstarší dochovanou stavební památku v Petrovicích. Původní stavba pochází z druhé poloviny 13. století. Jednoduchá raně gotická budova má patrné prvky románského slohu. Vchod byl tvořen lomeným obloukem a později doplněn zdobeným pozdně gotickým portálem. V 18. století byl barokně přestavěn a rozšířen o sakristii a hranolovou věž s cibulovou bání. Starší vchod v jižní stěně byl zazděn a nový vchod byl vystavěn pod novou věží. Malý kostelní hřbitov byl obehnán zdí, a na ní byly umístěny čtyři kamenné sochy světců.

Vydejte se po stopách Stínadel. Fikce se prolíná s reálnými ulicemi

V roce 1910 byla provedena rekonstrukce, která měla za cíl dát kostelu opět gotickou podobu. Štíhlý čtyřboký jehlan nahradil cibulovitou báň zakončující kostelní věž. Uvnitř kostela je vedle malby Panny Marie Ochranitelky se světci a donátory umístěno i erbovní znamení významného rodu Klementerů, jehož příslušníci jsou nejstaršími doloženými vlastníky Petrovic. Erb se stal podkladem pro návrh znaku městské části Praha-Petrovice.

Zámeček

Další významná historická stavba je vrchnostenský dvůr s hospodářskými budovami a barokním zámkem. Byl postaven na místě původní tvrze. Písemně je doložena roku 1489, ale byla postavena pravděpodobně již ve 13. století. Počátkem 18. století nechal František Paceli z Adlersheimu původní středověkou tvrz přestavět na barokní zámeček. Sloužil jako zemský statek. Jednalo se o jednopatrovou stavbu obdélníkového půdorysu. Okolo něj byly hospodářské budovy.

Vila Bertramka

Vila Bertramka se nově dostala na seznam Národních kulturních památek. Byl zde ubytovaný Mozart!

V 19. století zámeček obýval francouzský chemik Nicolaus Bellot, spoluzakladatel firmy Sellier & Bellot, která na Žižkově vlastnila továrnu na výrobu nábojových kapslí v místech, kterému se dodnes říká kapslovna. Roku 1925 byl komplex hospodářských budov včetně zámku prodán bývalému hospodářskému správci Petrovic Romanu Danerovi. Jeho bratr, Zdeněk Danner, majitel občanské záložny ve Vršovicích, nechal zámek zrekonstruovat a zřídil terasu před jeho západním průčelím. Během druhé světové války byl statek Romanu Dannerovi gestapem zabaven. Po nástupu komunistů se stal hospodářský dvůr společně se zámkem součástí státního statku. V té době byla zachována funkčnost staveb, ale do oprav zámku se neinvestovalo. Po roce 1989 požádalo o navrácení zámku několik osob z rodiny Dannerů. Vlastníci se nemohou mezi sebou dohodnout, a tak se zámek ani pozemky neudržují a postupně chátrají. Jeho budoucí osud je velmi nejistý. V současné době je zámek chráněnou barokní památkou.

FOTO: Petrovice-Praha 10

Petrovice-Praha 10 - Petrovický zámekPetrovice-Praha 10 - kostel PetrovicePetrovice-Praha 10 - hospodářská budova zámkuPetrovice-Praha 10 - brána do areálu zámkuPetrovice-Praha 10 - hospodářská budova zámku
Další fotky
Petrovice-Praha 10 - kostel sv.JakubaPetrovice-Praha 10 - zazděný vchod v kostele sv. Jakuba

Petrovický pivovar

V mnohem lepším stavu je bývalý pivovar, který rovněž náležel k zámku. Nachází se v dnešní Edisonově ulici v kopci kousek pod kostelem. Ve své době patřil mezi velké pivovary. Před první světovou válkou byl velmi vytížen. Z hospodářského úpadku po válce se však pivovar už nevzpamatoval. Vyráběl zhruba jen polovinu původní produkce a velkou hospodářskou krizi nepřekonal. Výroba byla ukončena v roce 1932.

 Nepřehlédněte