Přecházíte k jinému dodavateli energie? Raději dvakrát měřte

27.10.2020
Jiřina Pouzarová

Avšak pozor, ty se vedle neregulované části stanovované dodavatelem skládají i z části regulované, kterou určuje stát. Pro ověření výhodnosti konkrétní nabídky je proto dobré využít srovnávací portály. A když už se pro změnu rozhodnete, buďte obezřetní.

Dodavatel získává zákazníky

Regulovanou část ceny za elektřinu nebo plyn stanovuje pro každý rok Energetický regulační úřad vždy ke 30. listopadu. Tato položka je pro všechny obchodníky v následujícím roce stejná a není zde prostor pro slevu. Neregulovaná část ceny je pak složena z ceny produktu (silové elektřiny, resp. zemního plynu), ale také z dalších položek, jejichž výši stanovuje dodavatel na základě vlastního obchodního rozhodnutí. Vychází přitom z nákladů, které měl při nákupu sám. Kromě toho hraje podstatnou roli i snaha získat nové zákazníky.

Novým zákazníkům dodavatelé nabídnou někdy výhodnější cenu, zatímco dlouhodobým spotřebitelům představí lepší nabídku až tehdy, chtějí-li odejít ke konkurenci.

Podzimní údržba domu. Od střechy až po sklep

Během trvání smlouvy dochází i ke změně ceny odebírané energie. Dodavatel totiž může jednostranně změnit podmínky smlouvy včetně zvýšení či snížení neregulované části ceny. Ovšem když ji zvýší, spotřebitel může od smlouvy odstoupit bez sankce.

U smluv na dobu určitou, které jsou uzavírány jako fixní, obvykle na dva až tři roky, se dodavatel zákazníkovi zaručuje, že v určitém období podmínky nezmění. Fixní cena, kterou zpočátku zákazník vítal, se však později může ukázat jako nevýhodná, jestliže ceny energií na trhu klesnou.

Jak neplatit pokutu

Z fixních smluv se lze vyvázat jen zaplacením smluvní pokuty. V některých případech tento krok vůbec není možný.

Oproti tomu smlouvu sjednanou na dobu neurčitou lze ukončit kdykoliv s maximálně tříměsíční výpovědní lhůtou a bez hrazení pokut.

Pro srovnání výhodnosti stávající smlouvy můžete využít některý z veřejně dostupných srovnávacích portálů, které můžete najít na stránkách Energetického regulačního úřadu. Jako užitečné se může ukázat i vyžádání konkurenčních nabídek.

I ty nejjednodušší způsoby zachycování dešťové vody jsou prospěšné pro zahradu. Ani kapka vody nazmarNepřehlédněte