• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Před 45 lety vyhořel Veletržní palác. Koledoval si o to dlouho

  14.8.2019
  Fefík
  Další fotky

  Veletržní palác v Holešovicích, jedna z prvních a největších funkcionalistických staveb Prahy, byla určená pro konání veletrhů, později byla sídlem podniků zahraničního obchodu.

  Do historie Veletržního paláce se výrazně zapsal 14. srpen 1974, kdy byl téměř zničen obrovským požárem, jehož likvidace trvala skoro týden. Komunistická byrokracie tehdy uvažovala i o jeho likvidaci. V roce 1976 však bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci.
  Oprava pokračovala velmi pomalu; teprve v polovině 90. letech 20. století byla budova kompletně opravena. Veletržní palác stal sídlem Národní galerie.

  Palác vznikl podle návrhu architektů Josefa Fuchse (1894 v Praze – 1979 tamtéž) a Oldřicha Tyla (1884 v Ejpovicích – 1939 v Praze), byl ve své době největší stavbou tohoto typu na světě. Objednala jej společnost Pražské vzorkové veletrhy v čele s jejím prezidentem Václavem Boháčem (*1874 v Hradci Králové), původně lékárníkem, zakladatelem družstev a syndikátů a národohospodářským publicistou.
  Palác Obchodní a průmyslové City se začal budovat zahájením výkopových prací 19. března 1925, bylo vykopáno 85 tisíc kubíků zeminy. Za rok – na den přesně – začalo betonování. Stavba spolkla 340 vagonů betonového železa, 1116 vagonů cementu, 48 tisíc kubíků písku, 249 vagonů dřeva.
  Rozpočet byl na tu dobu obrovský, 80 milionů korun.
  Palác byl slavnostně otevřen 21. září 1928, o čtyři dny později začal první veletrh.
  Při něm se pod střechu paláce vešlo 2900 vystavovatelů.

  Obdivoval Francii, ta ho zavřela do lágru. Jedna z kapitol života českého sochaře Otty Gutfreunda

  Po roce 1939 byla budova s okolím používána nacisty jako shromaždiště židů před transportem do koncentračních táborů.
  V 50. letech se palác stal sídlem šesti společností, zabývajících se zahraničním obchodem (Tuzex, Strojimport aj), výstavní prostory byl zrušeny, předváděcí ochozy zaplnily kóje z dřevotřísky a hobry a vznikl tím moloch administrativy zahraničního obchodu. Jeho instituce z pozice své moci ignorovaly četná varování orgánů požární prevence.

  Ve středu 14. srpna 1974 prováděla strážná objektu kolem deváté večer pravidelnou pochůzku a ve 4. patře zjistila zápach kouře. Myslila, že se pálí elektrické vedení a došla do kina pro elektrikáře. Jejich zásah hasicím přístrojem byl marný. Ve 21.33 linkou zavolala holešovické hasiče, ti vyjeli a informovali centrálu v Sokolské.
  Nejprve bylo zapotřebí evakuovat diváky z kina Veletrhy, kde údajně mělo být až šest stovek lidí. Bylo také třeba dostat dolů šest lidí ze střechy, až ve 22.02 se dostavil dostatečně dlouhý žebřík a po 22 minutách byli lidé se střechy zachráněni.
  Šíření ohně v té době splňovalo kritéria požární bouře.

  Josef Ehm fotografoval akty, portréty, památky a hlavně Prahu. Spojuje je perfektní řemeslo

  Zásah byl ztížen tím, že palác byl stále pod napětím, vnitřní rozvod plynu byl pod plným tlakem a už docházelo k výbuchům a také tím, že objekt nebyl kvůli výkopu z jedné strany dobře přístupný.
  Bylo třeba zamezit šíření požáru do suterénu a do jižní části objektu, kde byly prostory skladu zbraní Lidových milicí, olejových nádrží pro kotelnu a pošta. Kromě hašení zajišťovali hasiči a vojáci i evakuaci materiálu z ohrožených, dosud nezasažených míst (Tuzex).

  Problémy byly s vodou, voda z gravitačního vodovodu nestačila a stejně tak bylo málo vody dovážené kyvadlovou dopravou cisternami.
  Požár se šířil dál, vniknout dovnitř nebylo možné a tak bylo rozhodnuto o dodávce vody dálkovým vedením z Vltavy a nasazení vodního děla s výkonem 5 tisíc litrů za minutu. K tomu bylo zřízeno čerpací stanoviště umístěním požární lodi u Švermova (Štefánikova) mostu a natažením dálkového vedení k paláci.
  Za deset minut spásné dodávky vody přejel dopravní vedení neukázněný řidič kamionu, vedení popraskalo a muselo být vyměněno. Situace se opakovala v půl třetí ráno, kdy hadicové vedení prasklo samo.

  Tvůrce Národního divadla Zítka znechutila kritika, opravu nechal na kolegovi a raději se věnoval svým studentům

  Jednotky – ač byli hasiči velmi unaveni – nebyly střídány. První sousedská pomoc dorazila v 01.20 z Kladna, ve 02.14 už byly na likvidaci požáru paláce nasazeny veškeré jednotky z Prahy.
  Pak byly požádány o další pomoc sousedské požární útvary Středočeského kraje – které dojížděly až do pěti hodin – z Berouna, Mladé i Staré Boleslavi, Kolína, Radotína a vojáci z Kutné Hory.
  Tyto jednotky byly postupně dislokovány na zcela opuštěné pražské stanice, aby po půl šesté střídaly nejvíce vysílené kolegy.

  Ve 4 hodiny ráno se podařilo zastavit šíření požáru, po dohodě s přítomným městským statikem pak bylo jednotkám dovoleno jít dovnitř budovy a začít likvidovat jednotlivá ohniska. Tato práce trvala pět dní, konec požáru byl ohlášen až 20. srpna v sedm hodin.
  Likvidací požáru ale práce hasičů na místě neskončila, začalo čerpání vody ze zatopeného kina a střežení požářiště.
  Až do 27. srpna byla likvidována drobná dílčí ohniska, skrytá v hromadách ohořelých papírů v místech bývalých kanceláří. O bouřlivém průběhu požáru svědčí to, že ohořelé papíry z Veletržního paláce byly nalezeny až v Karlíně.

  Fotograf Ladislav Sitenský za svůj život pořídil asi půl milionu snímků. Nejcennější jsou ty z Anglie

  Při požáru utrpělo lehká zranění 8 požárníků a jeden voják z pražské posádky. První dva hasiči byli s podezřením na intoxikaci kouřem hospitalizováni, ostatní byli zraněni padajícím sklem nebo sálavým teplem. Lidskou obětí byl i velitel první zasahující jednotky, který se nedokázal vyrovnat se svou představou, že za neuhašení požáru v počátku nese osobní odpovědnost.
  Ti, kteří měli na požáru nějakou vinu, potrestáni nebyli, požárníci ano, posteskl si bohužel už zesnulý pplk. Václav Hladík, dlouholetý šéf pražské vyšetřovačky a mluvčí hasičů, v článku na portálu Požáry.cz.
  Údaje o požáru a hlavně veškerá dokumentace byla hasičům zabavena orgány Veřejné bezpečnosti a případ byl veden jakou utajovaný. A dodnes nevíme všechno.

  Za příčinu požáru bylo potvrzeno samovznícení fermeže v místnosti, která byla propůjčena lakýrníkům.
  Ti tam v ten kritický den uložili chumáče čistící bavlny potřísněné fermeží, kterou používali celý den při lakýrnických pracích – ale nedali je do předepsaných plechových nádob.
  Výsledek té nedbalosti byl nevídaný a rekordní – 224 milionů korun.

  Zdroj: Václav Hladík, Požáry.cz, 2015; Český svět, 1928

  FOTO: Veletržní palác

  Veletržní palác - 0 mhmpVeletržní palác - 1 Avpet28Veletržní palác - 2 A čsvVeletržní palác - 3 A pet28+++Veletržní palác - 4 čsv+++
  Další fotky
  Veletržní palác - 4 čsv++++Veletržní palác - 5 B telef ústř světozorVeletržní palác - 6 boháč václav baxa čsv 21Veletržní palác - 7 fuchs josef slvné vily prahy 6 osada babaVeletržní palác - 8 tyl oldVeletržní palác - 0 čsv++

     Nepřehlédněte