• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Před 79 lety byla založena Liga proti bolševismu, protektorátní organizace českých kolaborantů

  23.1.2023
  Jaroslav Svoboda

  Píše se 23. leden 1944 a v Praze je založena Liga proti bolševizmu, organizace, která měla propagovat Německou říši jako zachránce evropské civilizace a ochránce Evropy před bolševismem, který měl přijít spolu s Rudou armádou. Co následovalo historicky, je všeobecně známé, tato organizace měla ale poněkud jiné úkoly

  Úkolem české Ligy proti bolševismu bylo především rozvíjet protikomunistickou a protisovětskou propagandu na území protektorátu. Liga podléhala přímo Ministerstvu školství a národní osvěty, které tehdy vedl nechvalně známý kolaborant Emanuel Moravec. Liga proti bolševismu byla oficiálně založena jako reakce na podpis československo-sovětské smlouvy o spojenectví v prosinci 1943.

  Atentát na Hitlerova oblíbence? To si Čechoslováci dovolili příliš! Za trest nacisté vyvražďovali celé rodiny

  Je zajímavé, že Liga uspořádala od svého založení do ledna 1945 celkem 231 veřejných projevů a přednášek a vydávala také časopis Denní korespondence. Nezapomenutelným heslem souvisejícím s Ligou bylo ono známé „Zachvátí-li Tě, zahyneš,“ s motivem rudého pařátu se srpem a kladivem sklánějícího se nad Pražským hradem, vyobrazené na plakátech, které tehdy zaplavily celý protektorát. Je komickém, že právě tento motiv si vymysleli němečtí okupanti spolu se svými českými nohsledy, ti okupanti, kteří úplně stejně, nikým nepozváni, obsadil ten samý Pražský hrad. Tehdejší obyvatelstvo protektorátu se však nevzdalo, lidé na vylepené plakáty často dopisovali: „My se nebojíme, my tam nebydlíme.“ Autorem plakátu byl Antonín Hradský a zajímavostí je, že se také objevil ve filmu Ostře sledované vlaky.

  V čele Ligy stál od počátku profesor Josef Drachovsk, Josef Bartoň z Dobenína, pravděpodobný synovec majitele zámku v Novém Městě nad Metují, Josef Kliment a Karel Röhlich. Je důležité zmínit, že někteří členové výboru byli ke členství v podstatě donuceni, jako například Václav Talich nebo Josef Šusta s Karlem Peškem. Naopak, byli i tací, kteří své členství ve výboru prožíval s nadšením, jako Vladimír Krychtálek, Robert Rychtrmoc, Hugo Tuskány nebo František Teuner, 21. ledna 1945 byl pak předsedou jmenován dělník Antonín Liška.

  Liga proti bolševismu, stejně jako další německé a kolaborantské úřady a organizace, zanikla v květnu 1945.


  Témata:

  Nepřehlédněte