• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Při práci s dětmi využijí v charitním Středisku Na Sioně prvky moderního HANDLE přístupu

  26.9.2023
  Vítězslav Hospes

  Díky finanční podpoře Nadace ČEZ se tým Oblastní charity Kutná Hora (Střediska Na Sioně) mohl vyškolit v základech HANDLE přístupu.

  Jedná se o inspirativní neurovývojový přístup, která vznikl v USA před více než 30 lety. Pracovnice střediska jeho prvky využijí při práci s klienty, kteří bojují s různými obtížemi, jako je autismus, opožděný vývoj, hyperaktivita nebo poruchy učení. Třídenní intenzivní školení připravili Jana a Paul Baptie, certifikovaní instruktoři HANDLE programu a jeho velcí propagátoři.

  Hlavním východiskem HANDLE přístupu je představa neuroplasticity mozku, který se může učit po celý život. Druhým základním kamenem je předpoklad, že stres výrazně narušuje proces učení. Proto je při učení důležitá pohoda. Podle druhu obtíží klienta se sestaví individuální program ze série jednoduchých cviků. Přístup je vhodný pro děti a dospělé – včetně seniorů. Využít ho mohou i lidé bez diagnózy, kteří se chtějí zbavit nějakého senzorického nebo neurologického problému, chtějí zlepšit svou paměť, dokázat lépe ovládat své nálady nebo moci snáz usnout.

  Na kurzu se mi líbil hlavně respektující nenásilný přístup,“ říká poradkyně Daniela Sršňová a dodává: „Prezentace poznatků byla na velmi vysoké úrovni, teorie a praktické ukázky se dobře doplňovaly. Necítila jsem se proto zahlcená.“ Její kolegyně Jaroslava Maňásková zase oceňuje okamžitou využitelnost poznatků v praxi: „Při učení aktivit mě hned napadali klienti, u kterých by se cvičení dalo využít.“ Pro některé pracovnice bylo důležité, že lektoři umožnili porozumět nelogickému chování lidí. „Když například dítě odmítá stříhání nehtů, nemusí mi to dělat naschvál, ale může mít jen velmi citlivý hmat,“ vysvětluje pracovnice sociálně aktivizační služby Irena Řezníčková.

  Tým Střediska Na Sioně se chystá pilotně představit prvky HANDLE přístupu v klientských rodinách. „Do projektu se zapojí minimálně 30 rodin. Na leden 2024 je plánována celodenní supervize pod vedením manželů Baptie, při které budeme reflektovat dosavadní zkušenosti s využíváním této metody“, připomíná Mgr. Marcela Mommersová, specialistka komunikace a PR Oblastní charity Kutná Hora.

  Zdroj: Autorský článek a TZ Střediska Na Sioně


  Témata:

  Nepřehlédněte