• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Prostor před Pražským Jezulátkem projde proměnou

  1.10.2023
  Fefík

  V uplynulých dnech si lidé z Malé Strany stěžovali na vypadanou a chybějící mozaiku pod lavičkami u tramvajové zastávky Hellichova v Karmelitské ulici. Oddělení vnější kontroly a koordinace Úřadu MČ Praha 1 situaci prošetřilo.

  Jak se mu podařilo díky informacím z Technické správy komunikací hl. m. Prahy zjistit, budou lavičky v nejbližší době buď částečně nebo kompletně odstraněny, neboť prostor před kostelem Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského (kostelem Pražského Jezulátka) bude zrekonstruován. Zařízení staveniště, včetně přístupové plochy pro staveništní dopravu, bude v zeleni vpravo od hlavního schodiště do kostela, při pohledu od zastávky tramvaje. Doba prací je odhadována na zhruba jeden rok.

  Projektem obnovy veřejného prostranství má být zpřístupněn kostel všem návštěvníkům, a to včetně lidí na vozíku a rodičů s kočárky, a zároveň má být pro návštěvníky vybudováno odpovídající zázemí.

  „K tomu, aby mohl být přístup bez bariér plnohodnotně vybudován, lze využít stávající situace, neboť barokní terasa se schodišti je v tak neuspokojivém stavebním stavu, že je nanejvýš nezbytné ji opravit, zcela rozebrat a znovu přesně složit na nových pevných základech. Posunutím celé terasy o asi 1,7 metru směrem ke Karmelitské ulici lze získat prostor pro vytvoření přístupové rampy skryté při pohledu z ulice za barokní balustrádou. V duchu barokního myšlení je možné vytvořit bezbariérové spojení, které poslouží návštěvníkům kostela i základní školy. Zásah, který přináší velmi vysokou přidanou hodnotu uživatelům veřejného prostoru, je při pohledu z Karmelitské ulice téměř nepostřehnutelný,“ popsal na webových stránkách kostela arch. Josef Pleskot, autor projektu.

  Sochař Josef V. Pekárek se narodil před 150 lety. Znáte jeho nejznámější sochu?

   

  A jak bude prostor po rekonstrukci vypadat? Pohled na průčelí s trojramenným schodištěm zůstane prakticky nezměněný, zachovány zůstanou i stromy a zeleň.

  Schodiště a balustráda terasy se posunou o 1,7 metru směrem do ulice. Tím vznikne prostor pro rampu, která ale bude skryta za stěnou terasy a balustrádou.

  Schodiště, dlažba a balustráda, které jsou v havarijním stavu, budou odborně restaurovány. Pod terasou vznikne nový prostor pro návštěvníky se sociálním zařízením a krytým prostorem, kde bude možné se shromáždit, provést výklad a podobně.

  Zdroj: Praha 1  Nepřehlédněte