Referendum o parkovacích zónách zamáznuto. Zatím nebude

10.9.2021
Jan Štoll

Parkovací zóny mají podle radnice zajistit víc volných parkovacích míst a přispět ke zklidnění dopravy ve městě. Se zavedením zón ale nesouhlasí odpůrci, kteří se sdružili v iniciativě Nechceme parkovací zóny v Říčanech. Ti pro uspořádání referenda nasbírali přes 3 tisíce podpisů.

O vyhlášení referenda měli rozhodnout zastupitelé 8. září, nestalo se. „Vnímáme nespokojenost části občanů a jak od začátku říkám, jsme připraveni jim dát prostor pro vyjádření názoru prostřednictvím referenda,“ tvrdí starosta města Říčany David Michalička (Klidné město).

„Současná situace už není pouze o parkovacím systému, ale o tom, že město dalo jasně najevo, že názor občanů je nezajímá,“ reagoval za odpůrce Petr Foldyna.

Referendum o parkovacích zónách v Říčanech možná nebude. I přesto, že odpůrci nasbírali dostatek podpisů

Zastupitelé za Klidné město pro uspořádání referenda ruku nezvedli. Výjimkou byl exstarosta Vladimír Kořen (Klidné město). „Zastupitelé deklarovali, že konání místního referenda umožní, až otázka pro hlasování bude odsouhlasená dozorovým orgánem, tedy Ministerstvem vnitra ČR, případně o její platnosti rozhodne soud,“ uvedla mluvčí města Kateřina Lauerová v tiskové zprávě.

Město proti vyhlášení referenda s otázkou stanovenou odpůrci argumentuje nesouhlasnými stanovisky a tvrzením, že tak jak je položena, přesahuje jeho kompetence. „Většina zastupitelů však vzala v potaz také právní názor Ministerstva vnitra ČR jako dozorového orgánu a stanovisko renomované právní kanceláře Frank Bold Advokáti, kteří shodně konstatovali, že k otázce předložené organizačním výborem nelze místní referendum konat, neboť se jedná o záležitost v přenesené působnosti, a ne v samostatné působnosti obce,“ uvedla mluvčí města Kateřina Lauerová.

Říčany zpomalí na 30 a zavedou zóny. Za špatné parkování bude pokuta až 10 tisíc

Jenže stanovisko ministerstva, o které se město opírá, není závazné. „Pro úplnost podotýkáme, že výše uvedené stanovisko Ministerstva vnitra není právně závazné, neboť závazný výklad právních předpisů může podávat pouze příslušný soud,“ uvedl v něm Tomáš Jirovec pověřený řízením ministerského odboru voleb.

Navíc odpůrci zón otázku referenda konzultovali s právní poradnou Frank Bold. „Vámi uvedená otázka dle našeho názoru splňuje všechny zákonné podmínky pro otázku v referendu, je dostatečně jasná, určitá a jednoznačná. Otázka však v případě úspěchu referenda zaváže pouze zastupitelstvo města, nikoliv další orgány města či město samotné. Doporučujeme tedy zamyslet se nad tímto aspektem,“ uvádí odpověď poradny.

„Město posílá občanům zprávu Připravíme referendum o otázce, o které budeme chtít, až budeme chtít,“ konstatuje Foldyna.

Zastupitelé na základě přijatého usnesení pověřili tajemníka městského úřadu k vytvoření pracovní skupiny pro formulaci vhodné otázky o parkování, na jejímž základě bude možné místní referendum vyhlásit.

Zdroj: vzNepřehlédněte