Říčany musí prodat byt za 100 korun, soud rozhodl ve prospěch nájemníka

4.9.2020
Jan Štoll

„V úterý 18. srpna nastal zcela zlomový moment, kdy Okresní soud pro Prahu-východ zamítl žalobu města na určení neplatnosti budoucí kupní smlouvy. Soud rozhodoval v jednom konkrétním případě, ale smlouvy jsou pro všechny totožné,“ uvedl zastupitel Říčan Adam Polánský (STAN).

„Soud v odůvodnění nadto zcela vyvrátil veškerou argumentaci města. Za této situace tedy považuji za nejlepší řešení neodvolávat se z pozice města proti rozsudku a po nabytí právní moci schválit převod bytů podle budoucích kupních smluv,“ dodal Polánský.

Byty na Komenského náměstí v Říčanech stavělo město v letech 1998-2000. Na stavbu poskytlo pozemek, financována byla z části městem, státní dotací a z části nájemníky. Po 20 letech bydlení v nájmu pak měl k 1. lednu 2020 nájemníkům vzniknout nárok odkoupit byty do osobního vlastnictví za 100 korun za byt.

„Důvody rozhodnutí paní soudkyně shrnula ve své řeči, nicméně pro reakci potřebujeme písemné vyhotovení rozsudku. Jde o tak významnou věc, že o odvolání musí rozhodnout celé zastupitelstvo. A rozhodně není jasné, zda se bude město odvolávat či ne,“ potvrdil starosta Říčan Vladimír Kořen (Klidné město).

Teplé mléko se sodovkou zachránilo Čechům malíře, kterého znovu objevujeme

„Scházejí se mi různé reakce – je to citlivé téma z oblasti správy majetku. Soudní verdikt má zásadní význam. Oceňuji rychlost, s jakou paní soudkyně rozhodla. Osobně nechci nikoho zneklidňovat dlouhými roky nejistoty,“ dodal Kořen.

„Máme naplánované řádné zastupitelstvo na druhý týden v září. Nicméně je otázkou, kdy bude doručen rozsudek. Poběží nám 15 denní lhůta na odvolání. Jsem připraven svolat zastupitelstvo i v mimořádném termínu, důležité jsou konzultace s právníky,“ uvedl starosta Kořen.

„Nelze ani vyloučit, že se pokusíme svolat mimořádné zastupitelstvo sami z pozice opozičních zastupitelů, hlasů na to máme dost,“ uvedl Polánský.

„Zastupitelstvo by mělo jednoznačně deklarovat, že až do konečného vyřešení celé záležitosti nepřistoupí k jednostrannému ukončování nájemních vztahů, nebo dokonce k prodeji bytů třetím osobám, odlišným od současných nájemníků,“ je přesvědčen Polánský.

Právníci však doposud zastupitelům nedoporučovali majetek převádět, smlouva je podle nich neplatná a převod může způsobit škodu ve výši desítek milionů korun. Hlavní problém má spočívat v tom, že tehdejší záměr schválený zastupitelstvem v roce 2002 nebyl projednán řádně a nebyl zveřejněn na úřední desce.

Převod zhruba tří desítek bytů na Komenského námětí v Říčanech byl dlouze diskutovaným tématem už na listopadovém jednání zastupitelstva města v loňském roce. Kdy město zastupitelům předložilo zprávu advokátní kanceláře Varga, Vacík & Partners.

„Advokáti z právní kanceláře došli k závěru, že smlouvy jsou absolutně neplatné, pokud záměr nebyl řádně zveřejněn. Uvádějí také, že i v případě, že by bylo vše řádně zveřejněno, zásadně nedoporučují převod bytových jednotek, a to z důvodu výrazné odchylky sjednané ceny a ceny v čase a místě obvyklé. Realizací takového převodu bytů by se zastupitelé vystavili odpovědnosti za vzniklou škodu na majetku obce,“ informovala už dříve mluvčí Říčan Kateřina Lauerová.

„Sami by pak čelili trestnímu stíhání, vymáháním škod či exekucím. Do právní nejistoty by se mohli dostat i noví majitelé, pokud by v budoucnu právní titul nabytí nemovitosti někdo zpochybnil,“ dodala tehdy Lauerová.

„Město následně podalo žalobu o určení neplatnosti jedné smlouvy, kterou ale prohrálo – soud řekl, že smlouva je platná a město je povinno tedy uzavřít smlouvu a prodat byt dosavadnímu nájemci za dříve sjednanou cenu 100 korun,“ upřesnil Polánský.

Říčany by měly na konci roku převést za stokorunu více než tři desítky bytů nájemníkům. Hrozí soudní spory

Bytů s podobným problémem je více

Byty na adrese Komenského náměstí č. p. 1910 v Říčanech nejsou jediné, které jsou zatíženy nedořešenými chybami z minulosti.

„Nově se přidal i obdobný problém s byty v domech s č. p. 1999 a 2000, v řadě detailů se obě kauzy liší, problém je však téměř totožný. Postup města v rozporu se zákonem o obcích v klíčovém období realizace obou projektů v letech 1998 – 2002, kdy v celém procesu absentovala zákonem vyžadovaná ustanovení smluv a schválení jednotlivých kroků zastupitelstvem,“ upozornil zastupitel Polánský.

„Lze plně chápat obavy zastupitelů z vlastní trestněprávní odpovědnosti, na druhou stranu by bylo alibistické čekat pouze na rozhodnutí soudu o neplatnosti původně uzavřených smluv s dosavadními nájemníky. Je nutné již nyní detailně rozpracovat varianty řešení, ukážou-li se smlouvy neplatnými,“ napsal Polánský.

Polánksý je přesvědčen, že v takovém případě není možné odchýlit se od ceny obvyklé pouze co do rozsahu případných úroků z vkladu nájemníků, ale je rovněž třeba vzít do úvahy otázku dobrých mravů, když neplatnost smluv způsobilo svým pochybením město. Dále je třeba počítat s legitimním očekávání nájemníků, kteří důvodně očekávali v uplynulých 20 letech převedení bytů do svého vlastnictví, a v neposlední řadě se vypořádat i s otázkou možné újmy, která vznikla na straně nájemníků.

Samozřejmostí by pak podle Polánského mělo být, že město nebude v nadcházejících soudních sporech s nájemníky požadovat náhradu nákladů řízení, aby nebyla ztěžována možnost nájemníků uplatnit svá práva.

Historie kauzy

Bytový dům s komerčním prostorem byl vystavěn díky finanční účasti současných nájemců. Bytové jednotky v čp. 1910 jsou v majetku města, stejně jako pozemek, na kterém budova stojí. Na jejich výstavbu město získalo v roce 1997 účelovou dotaci od ministerstva pro místní rozvoj (program státní podpory nové bytové výstavby). Tehdy město nemělo dostatek vlastních financí na výstavbu a s budoucími nájemci uzavřelo smlouvy o půjčce financí. Sjednané částky si pak dle smlouvy měli nájemci takzvaně „odbydlovat“ snížením nájmu. Po splacení pohledávky platili nájemné a 20 let očekávali, že jim byty budou převedeny podle smlouvy o smlouvě budoucí kupní. V roce 2002 tehdejší zastupitelstvo v čele se starostou Františkem Vrbou schválilo znění smluv budoucích o převodu bytů. Řádné smlouvy měly být uzavřeny k 1. 1. 2020.

Na co myslet, když dostanete výpověď? V době koronakrize to není ojedinělý problémNepřehlédněte